Giáo án học kì 2 sinh học 6

27 66 1
  • Loading ...
1/27 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 18:16

Giáo án học kì 2 sinh học 6_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ HỌC II Tuần 20 Ngày soạn : 01 tháng 01 năm 2018 Ngày soạn : 11 tháng 12 năm 2017 Ngày dạy : 09 tháng 01 năm 2018 Tiết 38: THỤ PHẤN I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nêu thụ phấn tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy - Phân biệt giao phấn tự thụ phấn - Trình bày trình thụ tinh, kết hạt tạo Kỹ năng: - Biết cách thụ phấn bổ sung để tăng suất trồng Thái độ: - Giáo dục hs biết cách ứng dụng trồng Năng lực, phẩm chất:- Phát triển lực tự học, phát giải vấn đề, lực hợp tác, sống yêu thương , sống tự chủ II CHUẨN BỊ: GV Tranh vẽ: hoa thụ phấn nhờ sâu bọ HS Nghiên cứu trước nhà III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KTDH: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ + H: Phân biệt hoa đơn tính hoa lưỡng tính ? Cho Vd ? + H: Có cách xếp hoa ? Cho VD ? - Khởi động : Thô phÊn tợng gỡ? Ti cn phi th phn? Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoat động 1: Phân biệt hoa tự thụ phấn hoa Hoa tự thụ phấn hoa giao giao phấn - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác, NL sống yêu thương , NL sống tự chủ -Gv: Treo hình 30.1, hướng dẫn hs quan sát Yêu cầu hs trả lời: a H: Hoa H: 30.1 hoa lưỡng tính hay đơn tính? → Là hoa lưỡng tính H: Thời gian chín nhị so với nhụy? → nhị nhụy chín lúc H: Thế tượng tự thụ phấn ? -Hs: Trả lời, bổ sung -Gv: Nhận xét, bổ sung nhấn mạnh cho hs: đ.đ nhị nhụy chín lúc nên giúp hoa tự thụ phấn Chỉ cho hs thấy phận nhị , nhụy hình 30.1 b -Gv: Cho hs ngiên cứu t.tin sgk, thảo luận: H: Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn điểm nào? → Hoa GP: Là hạt phấn hoa rắc vào đầu nhụy hoa khác Hoa tự TP: Là thụ phấn diễn hoa H: Thế hoa giao phấn? -Hs: Trả lời, nhận xét, bổ sung H: Hiện tượng giao phấn hoa thực nhờ yếu tố nào? → Hs: Trả lời Gv: Chuyển ý Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác, NL sống yêu thương , NL sống tự chủ -Gv: Cho hs q.sát H: 30.2, yêu cầu hs thảo luận: H: Hoa có đặc điểm dể hấp dẫn sâu bọ? phấn a Hoa tự thụ phấn - Hoa tự thụ phấn: Là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy hoa b Hoa giao phấn -Hoa giao phấn: hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhụy hoa khác Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ → Có màu sắc sặc sở H: Tràng hoa có đ.đ làm cho sâu bọ thường chui hoa? → Có hương thơm, mật H: Nhị hoa có đ.đ khiến sâu bọ đến hút mật, phấn hoa thường mang hạt phấn hoa sang hoa khác? → nhị có hạt phấn to, có gai H: Nhụy hoa có đ.đ khiến sâu bọ đến hạt phấn hoa khác thường bị dính vào đầu nhụy? → Đầu nhụy có chất dính -Hs: Trả lời, bổ sung cho -Gv: Cho hs tự rút kết luận: H: Vậy hoa tự thụ phấn có đ.đ nào? -Hs : Tóm tắt nội dung trả lời -Gv: Mở rộng kiến thức, liên hệ thực tế: Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ hoa bí , bầu ,mướp H: Những hoa Quỳnh, hoa Nhài, Dạ hương thường nở vào ban đêm đ.đ thu hút sâu bọ? → Ban đêm tối, nên hoa có đ.đ màu trắng phản với màng đêm có hương thơm ngào ngạt Hoat động 3: Tìm hiểu đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác, -Gv: Hướng dẫn cho hs q.sát H: 30.3; 30.4 mẫu vật (nếu có) Yêu cầu hs: H: Quan sát tranh, nhận xét vị trí hoa đực vị trí hoa ? → Hoa đực trên, hoa H: Vị trí có tác dụng cách thụ phấn nhờ gió ? → Hoa đực dễ tung hạt phấn có gió H: Cho biết đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió? Những đặc điểm có lợi gì? → Thơng tin sgk -Hs: Trả lời, bổ sung -Gv: bổ sung tranh (mẫu vật): + Hoa tập trung cao, dễ gặp gió + Bao hoa tiêu giảm để lộ phần nhị, nhụy để thụ - Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có màu sắc sặc sở, có hương thơm, mật ngọt, hạt phấn to có gai, đầu nhụy có chất dính Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió: - Hoa tập trung cao - Bao hoa tiêu giảm - Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng - Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ - Đầu nhụy dài, có nhiều lông phấn + Chỉ nhị dài , bao phấn treo lủng lẳng để gió dễ đưa + Hạt phấn nhiều, nho, nhẹ giúp tung hạt phấn nhiều + Đầu nhụ dài, có nhiều lơng giúp dễ dính hạt phấn Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng thụ phụ Ứng dụng kiến thức thụ phấn phấn - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác, NL sống yêu thương , NL sống tự chủ -Gv: Gọi hs đọc phần t.tin sgk Yêu cầu hs thảo luận: H: Trong thực tế người chủ động thụ phấn nhằm mụch đích ? thường ứng dụng cho loại ? -Hs: Trả lời -Gv: Liên hệ thực tế bổ sung: trồng ngô nơi thống, gió để giúp hoa thụ phấn hiệu Nuôi ong nhiều vườn ăn để giúp thụ phấn Ngồi ta thực giao phấn giống khác tạo giống mới, có nhiều đặc tính mong muốn Hoạt động luyện tập: - Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk - Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” - GV: thụ phấn gì? - HS: Hiện tượng thụ phấn tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ - GV: Phân biệt hoa tự thụ phấn hoa giao phấn - HS: hoa tự thụ phấn hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ hoa đó, hoa giao phấn hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ hoa khác - GV: Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm gì? - HS: + Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm, có đĩa mật… + Hạt phấn to, có gai + Đầu nhuỵ có chất dính Hoạt động vận dụng: - Học - Gv: Yêu cầu hs làm tập: Đặc điểm Bao hoa Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ bao hoa thường có màu sắc sặc sỡ Nhị hoa có hạt phấn to, dính, có gai Nhụy hoa đầu nhụy thường có chất dính Đặc điểm khác có hương thơm, mật Hoa thụ nhờ gió đơn giản, tiêu biến , không màu sắc nhị dài, hạt phấn nhiều nhỏ nhẹ đầu nhụy dài, thường có lơng qt Hoa thường mọc đầu cành - Hs : Làm tập theo hàng ngang - Gv: Nhận xét, sửa sai, ghi điểm Hoạt động tìm tòi mở rộng -Hs: Học Chuẩn bị mới: 31 Ngày soạn : 03 tháng 01 năm 2018 Ngày dạy : 11 tháng 01 năm 2018 Tiết 39 THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Trình bày trình thụ tinh, kết hạt tạo - Nhận biết dấu hiệu sinh sản hữu tính - Xác định biến đổi phận hoa thành hạt sau thụ tinh Kỹ năng:- Rèn quan sát, nhận biết Thái độ:- Giáo dục hs vận dụng kiến thức để giải thích tượng sống Năng lực, phẩm chất:- Phát triển lực tự học, phát giải vấn đề, lực hợp tác, sống yêu thương , sống tự chủ II CHUẨN BỊ: GV Chuẩn bị hình 31.1 (sgk) HS Nghiên cứu trước nhà III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KTDH: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ H: Cho biết đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió? Những đặc điểm có lợi gì? H: Trong thực tế người chủ động thụ phấn nhằm mụch đích ? Thường ứng dụng cho loại ? - Khởi động : Tiếp theo thụ phấn tượng thụ tinh để dẫn đến kết hạt tạo Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Hoat động 1: Tìm hiểu tượng nảy mầm hạt phấn - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác, NL sống yêu thương , NL sống tự chủ -Gv: Treo hình 31.1; yêu cầu hs tìm hiểu t.tin sgk quan sát tranh 31.1, trả lời: H: Mô tả tượng nảy mầm hạt phấn? → Hs mô tả theo t.tin sgk -Gv: Bổ sung H: 31.1, nhấn mạnh: + Hạt phấn hút chất nhầy trương lên, nảy mầm thành ống phấn + T.b sinh dục đực chuyển tiếp phần đầu ống phấn + Ống phấn xuyên qua đầu nhụy vòi nhụy vào bầu -Hs: đến hs nhắc lại tượng thụ phấn -Gv: Chốt lại kiến thức cho hs ghi → Hoạt động 2: Tìm hiểu thụ tinh thực vật - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác, NL sống yêu thương , NL sống tự chủ -Gv: Yêu cầu hs q.sát tiếp H: 31.1, cho hs thảo luận nhóm: H: Sự thụ tinh xảy phần hoa? → Ở noãn H: Sau thụ phấn đến lúa thụ tinh có tượng xảy ra? → Hiện tượng t.b sinh dục đực kết hợp với t.b sinh dục H: Vậy thụ tinh gì? → Thông tin sgk -Hs: Lần lượt trả lời, bổ sung cho -Gv: Nhận xét, bổ sung tranh Nội dung cần đạt 1.Hiện tượng nảy mầm hạt phấn + Hạt phấn hút chất nhầy trương lên, nảy mầm thành ống phấn + T.b sinh dục đực chuyển đến phần đầu ống phấn + Ống phấn xuyên qua đầu nhụy vòi nhụy vào bầu Thụ tinh - Thụ tinh trình kết hợp tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục tạo thành hợp tử H: Tại nói thụ tinh dấu hiệu sinh sản hữu tính? → Vì có kết hợp tbsd : đực + -Gv: bổ sung, nhấn mạnh: Sinh sản có tham gia tế bào s.d đực t.b sinh dục thụ tinh → gọi sinh sản hữu tính Hoạt động 3: Tìm hiểu trình kết hạt tạo Kết hạt tạo quả - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải Sau thụ tinh: vấn đề, NL hợp tác, NL sống yêu thương , NL - Hợp tử phát triển thành phơi sống tự chủ - Nỗn phát triển thành hạt chứa -Gv: Yêu cầu hs tìm hiểu t.tin sgk thảo luận: phôi H: Hạt phận hoa tạo thành? - Bầu phát triển thành chứa hạt → Do noãn tạo thành * Các phận khác lại héo H: Nỗn sau thụ tinh hình thành rụng phận hạt? → Vỏ nỗn thành vỏ hạt, lại tạo thành hạt, số noãn nhiêu hạt H: Quả phận hoa tạo thành ? Quả có chức gì? → Bầu nhụy phát triển thành Quả chứa hạt -Hs: Trả lời Gv: Nhận xét, bổ sung tranh -Gv: Liên hệ thực tế, giáo dục hs không hái hoa, bẻ cành làm ảnh hưởng đến phát triển Hoạt động luyện tập: Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” - GV: Thụ tinh gì? - HS: Là trình kết hợp tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục tạo thành hợp tử - GV: phận hoa tạo thành? a/ Hạt b/ Noãn c/ Bầu nhuỵ d/ Hợp tử - HS: c Hoạt động vận dụng: - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr104 - Đọc phần “Em có biết” - Nghiên cứu 32, trả lời câu hỏi sau: + Căn vào đặc điểm để chia loại quả? + Có loại chính? Cho ví dụ? Hoạt động tìm tòi mở rộng Đọc phần “Em có biết” Nghiên cứu Hùng Cường, ngày 08 tháng 01 năm 2018 Đã kiểm tra Tuần: 21 Ngày soạn: 08tháng 01 năm 2018 Ngày dạy : 16 tháng 01 năm 2018 CHƯƠNG VII: QUẢ VÀ HẠT Tiết 40: CÁC LOẠI QUẢ I MỤC TIÊU Kiến thức: Nêu đặc điểm hình thái, cấu tạo quả: khơ, thịt Kỹ năng: Rèn quan sát, thực hành, so sánh Thái độ: Giáo dục hs vận dụng kiến thức để bảo quản hạt sau thu hoạch Năng lực, phẩm chất:- Phát triển lực tự học, phát giải vấn đề, lực hợp tác, sống yêu thương , sống tự chủ II CHUẨN BỊ: 1.Gv: Chuẩn bị tranh: 32.1, loại học Hs: Mỗi nhóm chuẩn bị: đến loại III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KTDH: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ H: Trình bày tượng thụ phấn tượng thụ tinh ? H: Trình bày kết hạt tạo quả? - Khởi động : Theo em để phân chia loại quả, người ta dựa vào đặc điểm nào? Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoat động 1: Tập chia nhóm loại Căn vào đặc điểm để phân - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy chia loại học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác, NL sống yêu thương - Gv: Yêu cầu hs để mẫu vật lên bàn để quan sát phân chia chúng theo nhóm -Hs : Quan sát mẫu vật, lựa chọn chia thành nhóm -Gv: Cho hs trả lời: H: Có thể phân chia thành nhóm? → nhóm (quả khơ thịt) H: Dựa vào đ.đ để phân chia nhóm? → Dựa vào hình dạng, số hạt, đ.đ hạt -Hs: Đại diện nhóm trả lời ý kiến nhóm -Gv: Nhận xét, bổ sung tranh -Gv: Chuyển ý: sau phân chia loại Vậy để biết chúng có loại quả? có đ.đ ? ta sang phần → Hoạt động 2: Tìm hiểu loại - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác, NL sống tự chủ -Gv: Cho hs nhắc lại k.t: H: Quả chia thành nhóm nào? -Hs: 2nhóm: Quả khơ thịt H: Vậy H: 32.1 thuộc nhóm khơ ? thuộc nhóm thịt? -Hs: Trả lời Gv: Nhận xét, bổ sung H: Cho biết đ.đ nhóm khơ ? thịt ? -Hs: trả lời -Gv: Cho hs phân biệt nhóm khơ: H: Quan sát phần vỏ chò với vỏ cải chín chúng có khác nhau? → Vỏ cải nẻ, vỏ chò khơng nẻ Các loại Dựa vào đặc điểm vỏ chia thành nhóm chính: Quả khơ thịt a.Quả khơ: Khi chín vỏ khơ cứng mỏng Vd: Quả đậu Hà Lan + Quả khô nẻ: cải, + Quả khơ nẻ khơng nẻ: chò b.Quả thịt: Khi chín mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt Vd: Quả cà chua + Quả mọng: đu đủ, H: Có loại khơ ? cho Vd ? chanh -Hs:Trả lời Gv: N.xét, bổ sung + Quả hạch: xoài, táo tranh -Gv: Cho hs phân biệt nhóm thịt: H: Cắt chanh bơ quan sát bên xem chúng có khác nhau? → Khac nhau: Quả chanh mọng nước, bơ có hạt to cứng -Gv: Quả bơ có hạt to cứng bên hạch Quả chanh căng mọng, nhiều nước gọi mọng H: Cho Vd mọng hạch? -Hs: Liên hệ thực tế trả lời -Gv: Nhận xét, chốt nội dung Lấy Vd Hoạt động luyện tập: Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” - GV: có loại là: a/ Quả khơ thịt b/ Quả mọng hạch c/ Quả khô nẻ khô không nẻ d/ Quả khô mọng - HS: a - GV: Nhóm gồm tồn thịt? a/ Quả táo, me, mít b/ Quả ớt, cà, đậu c/ Quả quýt, chanh, bưởi d/ Quả đu đủ, dầu, chò - HS: c Hoạt động vận dụng: - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr107 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Đọc phần “Em có biết” - Nghiên cứu 33, trả lời câu hỏi sau: + Hạt gồm phận nào? + Phân biệt hạt mầm hạt mầm Ngày soạn: 10 tháng 01 năm 2018 Ngày dạy : 18 tháng 01 năm 2018 Tiết 41: HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT I MỤC TIÊU Kiến thức: 10 gieo hạt để xác định mà ta xác định kiểu gân chúng (nếu gân song song vòng cung mầm, thuộc hình mạng mầm)… Hoạt động luyện tập: Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk - GV: Các phận hạt là: a/ Vỏ mầm b/ Rễ mầm, thân mầm, mầm chồi mầm c/ Vỏ chất dinh dưỡng d/ Vỏ, phôi chất dinh dưỡng dự trữ - HS: d - GV: Phân biệt hạt mầm hạt mầm, cho ví dụ - HS: - Cây mầm phơi hạt có mầm VD: hạt đậu đen - Cây mầm phôi hạt có mầm VD: Bắp Hoạt động vận dụng: - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr109 - Làm tập: dùng cách để xác định hạt nhãn, mít hạt mầm? Hoạt động tìm tòi mở rộng - Mỗi nhóm tìm số quả: chò, bồ cơng anh, ké đầu ngựa, đậu bắp, xấu hổ… - Nghiên cứu 34, trả lời câu hỏi sau: + Có cách phát tán hạt? + Đặc điểm thích nghi với cách phát tán hạt? Hùng Cường, ngày 15 tháng 01 năm 2018 Đã kiểm tra Tuần: 22 Ngày soạn: 15 tháng 01 năm 2018 Ngày dạy : 23 tháng 01 năm 2018 Tiết 42- PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT I MỤC TIÊU Kiến thức: Giải thích số lồi thực vật hạt phát tán xa Kỹ năng: Rèn quan sát nhận biết, hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục hs bảo vệ chăm sóc thực vật Năng lực, phẩm chất: Phát triển lực tự học, phát giải vấn đề, lực hợp tác, sống yêu thương , sống tự chủ II CHUẨN BỊ: 13 GV Chuẩn bị tranh: 34.1; mẫu vật: chò, ké, trinh nữ, lăng, hoa sữa HS Nghiên cứu trước nhà III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KTDH: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ H: Nêu phận hạt ? Phân biệt hạt mầm hạt hạt mầm ? cho Vd minh họa ? - Khởi động : Cây thường sống cố định chỗ hạt chúng lại phát tán xa nơi sống Vậy yếu tố để hạt phát tán được? Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoat động 1: Tìm hiểu cách phát Các cách phát tán hạt tán hạt - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác -Gv: Kiểm tra chuẩn bị mẫu vật nhóm: Nhận xét chuẩn bị hs… -Gv: Yêu cầu hs quan sát H: 34.1, kết hợp với mẫu vật chuẩn bị: Thảo luận nhận xét cách phát tán loại quả, hạt -Gv: Phát phiếu học tập cho hs (theo nhóm) -Hs: Thảo luận nhóm, thống ý kiến … (Nội dung bảng tập) -Gv: Treo bảng phụ, gọi hs lên bảng làm b.t … - Hs: Đại diện nhóm lần lược lên bảng làm b.t -Gv: Cho hs nhận xét, bổ sung hoàn thành bảng chuẩn: Stt Tên quả- Cách phát tán quả- St Tên Cách phát tán quảhạt hạt t quảhạt hạt Nhờ Nhờ Tự Nhờ Nhờ Tự gió ĐV p.tán gió ĐV p.tán 14 Quả chò Quả cải Bồ công anh Kế đầu ngựa Quả chi chi x x x x x Hạt thông Quả đậu bắp Quả trinh nữ Quả trâm bầu Hạt hoa sữa x x x x x H: Qua bảng b.t cho biết loại quả, hạt thường có cách phát tán nào? → Có cách phát tán … -Hs: Trả lời (khắc sau kiến thức cho hs) -Gv: Nhận xét, bổ sung yêu cầu hs hoàn thành bảng vào (phần nội dung) -Gv: Chuyển ý: Các loại quả, hạt có cách phát tán khác nhau, đặc điểm chúng giống hay khác ta tìm hiểu phần 2… Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm thích Đặc điểm thích nghi với cách phát nghi với cách phát tán tán hạt hạt - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác Đặc điểm thích nghi cách phát tán -Gv: Yêu cầu hs quan sát lại H: 34.1, quả,hạt tìm hiểu đặc điểm loại quả, Nhờ gió Nhờ ĐV Tự phát tán hạt … Quả có Quả có vị Vỏ tự nứt -Gv: Treo bảng phụ, yêu cầu hs làm cánh thơm ngọt, để hạt tung tập: túm hạt vỏ cứng, ngồi Đặc điểm thích nghi cách phát tán quả,hạt lơng nhẹ có Nhờ gió Nhờ ĐV Tự phát tán nhiều gai góc bám -Hs : Hồn thành tập, lên bảng làm 15 -Gv: Yêu cầu hs n.x Đưa bảng chuẩn… H: Vậy đ.đ quả, hạt phát tán nhờ gió, động vật, tự phát tán ? -Hs: Từ kiến thức bảng b.t rút kết luận … -Gv: Nhận xét, bổ sung…Cho hs liên hệ: H: Con người có giúp cho việc phát tán quả, hạt không? Bằng cách ? → Vận chuyển từ vùng → vùng khác … H: Tại nông dân thường thu hoạch loại đỗ già? H: Sự phát tán có lợi cho ĐV ? người ? → Tạo t.ăn, nơi cho ĐV, phát tán rừng… Hoạt động luyện tập: Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk - GV: Sự phát tán gì? a/ Hiện tượng hạt bay xa nhờ gió b/ Hiện tượng hạt mang xa nhờ động vật c/ Hiện tượng hạt chuyển xa chỗ sống d/ Hiện tượng hạt tự vung vãi nhiều nơi - HS: c - GV: Nhóm hạt thích nghi với cách phát tán nhờ động vật? a/ Những hạt có nhiều gai có móc b/ Những hạt có lơng cánh c/ Những hạt làm thức ăn cho động vật d/ Câu a c - HS: d Hoạt động vận dụng: - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr112 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Nghiên cứu 35, trả lời câu hỏi sau: + Những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm? + Những hiểu biết điều kiện nẩy mầm hạt vận dụng sản xuất ? Ngày soạn: 17 tháng 01 năm 2018 Ngày dạy : 25 tháng 01 năm 2018 16 Tiết - 43: NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nêu điều kiện cần cho nảy mầm hạt (nước, nhiệt độ ) - Giải thích sở khoa học số biện pháp kỹ thuật gieo trồng bảo quản hạt giống Kỹ năng: Làm thí nghiệm điều kiện cần cho hạt nảy mầm Thái độ: Giáo dục hs u thích mơn Năng lực, phẩm chất: Phát triển lực tự học, phát giải vấn đề, lực hợp tác, sống yêu thương , sống tự chủ II CHUẨN BỊ: GV Chuẩn bị H: 35.1, bảng phụ HS Nghiên cứu trước nhà III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KTDH: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ H: Sự phát tán gì? Có loại phát tán quả, hạt ? H: Đặc điểm loại phát tán trên? - Khởi động : Hạt giống sau thu hoạch phơi khơ bảo quản cẩn thận, giữ thời gian dài mà khơng có thay đổi Nhưng đem gieo hạt vào đất thống ẩm tưới nước hạt nẩy mầm Vậy hạt nẩy mầm cần điều kiện gì? Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoat động 1: Tìm hiểu đ.k cần cho Thí nghiệm điều kiện cần hạt nảy mầm cho hạt nảy mầm - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác a.Thí nghiệm 1: (sgk) Gv: Kiểm tra chuẩn bị T.N nhóm Treo hình: 35.1, giới thiệu tranh … Treo bảng phụ (bảng kết qủa sgk): Stt Điều kiện thí Kết thí nghiệm nghiệm (số hạt nảy mầm) 10 hạt đỗ đen để 17 khô 10 hạt ngâm ngập nước 10 hạt đỗ đen để ẩm H: Yêu cầu báo cáo kết vào bảng ? -Hs: Quan sát, cử đại diện nhóm lên bảng Các nhóm lại nộp bảng báo cáo lại cho GV -Gv: Gọi nhóm nhận xét, bổ sung … Thu bảng báo cáo tổ nhận xét bổ sung: Cốc 1: không nảy mầm Cốc 2: nứt vỏ, không lên mầm Cốc 3: 10 hạt nảy mầm H: Vậy hạt đỗ cốc nảy mầm ? H: Vì hạt đỗ cốc khác khơng nảy mầm ? → Vì cốc khơng có nước; cốc nhiều nước bị ngập khơng có khơng khí H: Vậy kết T.N cho ta biết hạt nảy mầm cần có điều kiện ? → Cần nước, khơng khí -Hs: Trả lời… Gv: Nhận xét, bổ sung … -Gv: Tiếp tục cho hs nghiên cứu T.N 2: Làm tương tự cốc thứ để vào hộp xốp đựng nước đá đến ngày: H: Hạt đỗ cốc có nảy mầm khơng? Vì sao? → Vì nhiệt độ khơng thích hợp -Hs: Trả lời… -Gv: Nhận xét: Yêu cầu hs đọc t.tin sgk… H: Ngồi Đ.K: Nước, khơng khí hạt cần đ.k ? Hs: Còn phụ thuộc vào chất lượng hạt -Gv: Cho Hs nhận xét, gv liên hệ thực tế, bổ sung H: Qua vd 1,2 đ.k cần cho hạt nảy mầm? → Hs: trả lời, chốt nội dung… Hoạt động 2: Những hiểu biết đ.k nảy mầm hạt vận dụng sản xuất 18 b Thí nghiệm 2: (sgk) * Kết luận: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm: Đủ nước, khơng khí, nhiệt độ thích hợp, hạt giống phải có chất lượng tốt Những hiểu biết đ.k nảy mầm hạt vận dụng sản xuất - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác -Gv: Cho hs giải thích: - Sau gieo hạt gặp mưa to, đất ngập H: Sau gieo hạt gặp mưa to, đất ngập úng phải tháo nước úng phải tháo nước ngay? - Phải làm đất tơi, xốp trước gieo H: Phải làm đất tơi, xốp trước gieo hạt hạt? - Khi trời rét phải ủ rơm rạ cho hạt H: Khi trời rét phải ủ rơm rạ cho hạt ? - Phải gieo hạt thời vụ H: Phải gieo hạt thời vụ? - Phải bảo quản tốt hạt giống H: Phải bảo quản tốt hạt giống? -Hs: Lần lượt trả lời… Gv: Nhận xét, bổ sung Hoạt động luyện tập: Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” - GV: điều kiện cần cho hạt nẩy mầm là: a/ Nước khơng khí b/ Nhiệt độ độ ẩm c/ Chất lượng hạt d/ Cả a, b, c - HS: d - GV: Những hiểu biết điều kiện nẩy mầm hạt vận dụng sản xuất? - HS: Gieo hạt bị mưa ngập -> tháo nước để thống khí Phải bảo quản tốt hạt giống; Làm đất tơi xốp; Phải ủ rơm trời rét Hoạt động vận dụng: - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr115 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Đọc phần “Em có biết” - Nghiên cứu 36, trả lời câu hỏi sau: + Sự thống cấu tạo chức quan có hoa thể nào? + Sự thống chức quan có hoa thể nào? Hùng Cường, ngày 22 tháng 01 năm 2018 Đã kiểm tra 19 20 Ngày soạn: 24 tháng 01 năm 2018 Ngày dạy : 01 tháng 02 năm 2018 Tiết 43: TỔNG KẾT CÂY CÓ HOA I MỤC TIÊU Kiến thức: - Hệ thống hóa kiến thức cấu tạo chức quan xanh có hoa - Tìm mối quan hệ chặt chẽ quan phận tạo thành thể toàn vẹn Kỹ năng:- Rèn nhận biết, phân tích, hệ thống thống hóa kiến thức Thái độ:- Giáo dục hs yêu bảo vệ thực vật Năng lực, phẩm chất:- Phát triển lực tự học, phát giải vấn đề, lực hợp tác, sống yêu thương , sống tự chủ II CHUẨN BỊ: GV Chuẩn bị H: 36.1; bảng phụ HS Nghiên cứu trước nhà III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KTDH: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra 15 phút(có đề kèm theo) - Khởi động : Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Tìm hiểu thống I Cây thể thống cấu tạo chức nquan có hoa - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực Sự thống cấu tạo - NL: NL tự học, NL phát giải chức nquan vấn đề, NL hợp tác có hoa -Gv: Cho hs nghiên cứu câu lệnh sgk… Treo bảng phụ cho hs quan sát: Các chức quan Đặc điểm cấu tạo Bảo vệ hạt góp phần phát tán hạt a Có t.bào biểu bì kéo dài thành lơng hút Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu b Gồm nhiều bó mạch gỗ mạch cho rây 21 Trao đổi khí với m.t bên ngồi nước Thực thụ phấn, thụ tinh, kết hạt tạo Vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên chất hữu từ đến tất phận khác Nảy mầm thành con, trì phát triển nòi giống Hấp thụ nước muối khoáng c Gồm vỏ hạt d Mang hạt phấn chứa t.b.s.d đực noãn chứa t.b.s.d e Những tế bào vách mỏng chứa chứa nhiều lục lạp, lớp t.b biểu bì có lỗ khí đóng mở g Gồm vỏ phôi chất dinh dưỡng dự trữ * Hãy xếp đ.đ cấu tạo phù hợp với chức chúng? Vd: c1; ….; … ;……;…….;……;…… -Hs: Thảo luận nhóm, lên bảng hồn thành đáp án -Gv: Gọi nhóm nhận xét, bổ sung… Đáp án đúng: a6; b4; c1; d3; e2; g5 -Gv: Tiếp tục treo tranh: 36.1 yêu cầu hs quan sát trình bày: - Tên quan có hoa - Đặc điểm cấu tạo (điền chữ cái) - Các chức (điền chữ số) -Hs: Lên bảng trình bày tranh… -Gv: Nhận xét, sửa sai, tổng kết tranh -Gv: Cho hs trả lời: H: Các quan sinh dưỡng có cấu tạo nào? Và chức gì? H: Các quan sinh sản có cấu tạo chức gì? H: Nhận xét mối quan hệ cấu tạo chức quan ? -Hs: Trả lời… Gv: Nhận xét, bổ sung chốt lại kiến thức Hoạt động 2: Tìm hiểu thống chức quan có hoa - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác 22 * Cây có hoa có nhiều quan, quan có cấu tạo phù hợp với chức riêng chúng Sự thống chức quan có hoa Gv: Giọi đến hs đọc to thông tin sgk -Hs: Đọc thông tin, ghi nhận kiến thức, trả lời: H: Giữa quan có hoa có mối quan hệ nào? -Hs: Trả lời… Gv: Lấy Vd mối quan hệ quan có hoa rễ hút nước quang hợp ngược lại… Để thấy chúng quan hệ mật thiết ảnh hưởng lẫn nhau… Hoat động 3: Tìm hiểu với môi trường nước - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác -Gv: Treo tranh cho hs quan sát H: 36.2; 36.3 yêu cầu hs thảo luạn nội dung: H: Quan sát nhận xét môi trường (trên mặt nước mặt nước) ? Tại sao? H: Cây bèo tây có cuống phình to, nhẹ , xốp Điều giúp cho sống mặt nước? H: Quan sát H: 36.3 so sánh cuống hA có khác với hB? Giải thích sao? -Hs: Thảo luận , trả lời -GV: Nhận xét, bổ sung: → Lá mặt nước to, mặt nước nhỏ Vì có hình dạng biến đổi để thích nghi với đ.k sống → Giúp bèo sống trôi mặt nước → Cuống hA to hB, Tại phình to chứa khơng khí giúp mặt nước -Gv: Qua biến đổi khác số đặc điểm nhằm mục đích gì? -Hs:Nhằm thích nghi với mơi trường sống… -Gv: Cho hs liên hệ thực tế lấy VD có đ.đ thích nghi với mơi trường nước… Hoạt động 4: Tìm hiểu sống cạn - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy 23 Các quan xanh liên quan mật thiết ảnh hưởng tới II Cây với môi trường Các sống nước - Các sống nước thường có đặc điểm: Lá to, xốp, nhẹ thích nghi với lối sống trôi -VD: Cây sen, súng, rong chó Các sống cạn học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác -Các sống cạn thường có -Gv: Cho hs tìm hiểu thơng tin sgk, trả lời: đặc điểm: Rễ ăn sâu lan rộng, H: Tại mọc nơi đất khơ, nắng, gió thẳng đứng, nhiều cành… nhiều thường có rễ ăn sâu rộng, nơng, -VD: Cây phượng, mít, nhiều cành, thường có lơng sáp phủ thơng… ngồi ? H: Tại sống nơi ẩm, râm mát thường vươn cao hơn, cành tập trung ? -Hs: Trả lời theo hiểu biết thực tế… -Gv: Nhận xét, bổ sung: → Bộ rễ ăn rộng đễ lấy nước hút sương đêm, có lơng để giảm bớt nước… → Cây sông nơi ẩm thường vươn cao để lấy ánh sáng, nơi ánh sáng… Hoạt động 3: Tìm hiểu số sống Cây sống môi môi trường đặc biệt trường đặc biệt - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: thuật chia nhóm, thuật đặt câu hỏi, thuật đọc tích cực - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác -Gv: Yêu cầu hs quan sát H: 36.4; 36.5: -Cây Đước sống nơi đầm lầy H : Bộ rễ Đước có tác dụng ? -Cây Xương rồng sống nơi sa H: Cây xương rồng mọng nước, cỏ có rễ mạc… dài, điều có tác dụng ? * Nhờ khả thích nghi mà -Hs: Trả lời… phân bố rộng rãi khắp -Gv: Liên hệ thực tế bổ sung cho hs nắm rõ trái đất … kiến thức … Hoạt động luyện tập: - GV cho HS giải trò chơi chữ - HS giải sau: Hàng ngang1: nước, 2/ thân 3/ Mạch rây 4/ Quả hạch 5/ Rễ móc 6/ Hạt 7/ Hoa 8/ Quang hợp Hàng dọc: có hoa Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” - GV: Cây sống nước có đặc điểm gì? Cho ví dụ - HS: Các sống nước có biến đổi để thích nghi với mơi trường sống trơi nổi, chứa khơng khí giúp 24 - VD: Súng trắng, rong chó - GV: nhóm sống mơi trường đặc biệt là: a/ sú, vẹt, đước b/ Rong chó, bèo tây c/ Sen, súng d/ Xương rồng, rong chó - HS: a Hoạt động vận dụng: - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr117 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Nghiên cứu tổng kết có hoa (tt), trả lời câu hỏi sau: + Cây sống nước có đặc điểm gì? + Cây sống cạn có đặc điểm gì? + Cây sống mơi trường đặc biệt có đặc điểm gì? Q thày liên hệ số 0989.832560 (có zalo) để có trọn năm giáo án 25 26 27 ... có hoa thể nào? Hùng Cường, ngày 22 tháng 01 năm 20 18 Đã kiểm tra 19 20 Ngày soạn: 24 tháng 01 năm 20 18 Ngày dạy : 01 tháng 02 năm 20 18 Tiết 43: TỔNG KẾT CÂY CÓ HOA... gì? + Cây sống mơi trường đặc biệt có đặc điểm gì? Q thày liên hệ số 0989.8 325 60 (có zalo) để có trọn năm giáo án 25 26 27 ... phát tán xa nơi sống Vậy yếu tố để hạt phát tán được? Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoat động 1: Tìm hiểu cách phát Các cách phát tán hạt tán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án học kì 2 sinh học 6, Giáo án học kì 2 sinh học 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn