Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

7 101 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:51

Tiết 79: QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Mối quan hệ trực tiếp quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả - Vai trò, tác dụng quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả Kỹ - Quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả Thái độ - Giúp học sinh biết vạn dụng so sánh, tưởng tượng, nhận xét làm văn B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Bài cũ: - Thế văn miêu tả ? - Trong văn miêu tả ta cần ý đến yếu tố ? Bài mới: - Giới thiệu sở nói tầm quan trọng quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả TaiLieu.VN Page Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt - Cho học sinh đọc đoạn văn I Quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận sách giáo khoa xét văn miêu tả - Giáo viên nêu câu hỏi, 1) Đọc đoạn văn yêu cầu học sinh trả lời 2) Trả lời câu hỏi a Mỗi đoạn văn giúp em hình dung đặc điểm bật vật phong cảnh miêu tả ? - Đoạn : - Tái lại hình ảnh ốm yếu, tội nghiệp Dế Choắt (đối lập với Dế Mèn) - Đoạn : - Đoạn : - Đặc tả quang cảnh vừa đẹp thơ mộng, vừa mênh mông, hùng vĩ sông nước Cà Mau - Miêu tả hình ảnh đầy sức sống gạo vào màu xuân b Những đặc điểm bật thể từ ngữ, hình ảnh ? - Đoạn : TaiLieu.VN - “Người gầy gò dài nghêu gã nghiện thuốc phiện … cảnh ngắn cũn đến lưng, hở mang sườn, người cởi trần mặc áo gi lê … râu ria cụt có mẫu … mặt mũi lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ” Page - “Trên trời xanh … gió muối - Đoạn : Dòng sơng Năm Căn … vơ tận” - “Cây gạo sừng sững … tưởng tượng được” - Đoạn : c Tìm câu văn có liên tưởng so sánh đoạn ? Sự tưởng tượng so sánh có độc đáo ? - Đoạn1 : So sánh dáng vẻ “dài nghêu” Dế Choắt với dáng vẻ gã nghiện thuốc phiện ⇒ Gợi ốm yếu, lờ đờ, xiêu vẹo choắt So sánh đôi cánh ngắn cũn Dế choắt với người cởi trần mặc áo gi lê ⇒ gợi hình ảnh đơi cánh vừa ngắn vừa xâu - Đoạn : So sánh sơng ngòi, kênh rạch bủa giăng chi chít mạng nhện ⇒ gợi dày đặc sơng ngòi nơi So sánh nước sông Năm Căn đổ biển thác ⇒ gợi hùng vĩ sông So sánh đàn cá người bơi ếch … sóng trắng ⇒ gợi hùng vĩ giàu có sơng So sánh rừng đước dãy trường thành ⇒ hùng vĩ - So sánh đoạn ⇒ gợi vẻ đẹp rức rỡ, đầy sức sống gạo vào xuân Cho học sinh đọc tập 5* ? Tìm chữ bị bỏ - Yêu cầu học sinh tự tìm TaiLieu.VN Page đoạn văn ? ? Những chữ bỏ ảnh hưởng - Những chữ bị bỏ hình đến đoạn văn miêu tả ảnh so sánh, liên tưởng thú vị Khơng có nào? hình ảnh so sánh ấy, đoạn văn sinh động, khơng gợi trí tưởng tượng người đọc ? Qua việc tìm hiểu đoạn văn - Năng lực quan sát, tưởng tượng, so sánh nêu trên, em thấy muốn miêu tả nhận xét người ta phải có lực ? - Cho học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh nội dung, kiến thức Yêu cầu học sinh học thuộc - Tìm văn vừa học học * Bài tập nhanh : kỳ II đoạn văn miêu tả có sử dụng phép so sánh liên tưởng, tưởng tượng mà em cho độc đáo * Cũng cố : - Giáo viên hệ thống lại nội dung, kiến thức * Hướng dẫn học : - Học sinh chuẩn bị tập phần luyện tập TaiLieu.VN Page Tiết 80: QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Nắm số thao tác cho viết văn miêu tả - Vận dụng lý thuyết vào thực hành viết văn miêu tả Kỹ - Nhận diện vận dụng thao tác viết văn miêu tả Thái độ - Thêm yêu môn văn B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Bài cũ: - Muốn miêu tả ta phải làm ? Bài mới: - Giới thiệu sở tiếp nối nội dung tiết trước TaiLieu.VN Page Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt III Luyện tập - Cho học sinh đọc tập Bài : ? Miêu tả cảnh Hồ Gươm, tác giả - Mặt hồ … sáng long lanh, cầu Thê Húc quan sát lựa chọn hình màu son, đền Ngọc Sơn, gốc đa già rễ ảnh tiêu biểu ? xum xuê, Tháp rùa xây gò đất hồ ? Hãy lựa chọn từ ngữ cho để - Lần lượt từ ngữ là: Gương bầu dục, điền vào trống cho thích hợp ? cong cong, lấp ló, cổ kính, xanh um (ngồi ra, từ khác thay vào khơng hợp) - Cho học sinh đọc tập Bài : ? Tìm hình ảnh tiêu biểu, - Cho học sinh tìm đặc sắc làm bật ý: Dế mèn có thân hình đẹp, cường tráng - Cử đại diện trình bày tính ương bướng, kiêu căng ? - Giáo viên lớp nhận xét, bổ sung - Cho học sinh luyện viết lớp Bài khoảng 10 phút - Yêu cầu số học sinh đọc lên trước lớp - Giáo viên lớp nhận xét, góp ý * Cũng cố : - Giáo viên cố lại kiến thức kĩ TaiLieu.VN Page * Hướng dẫn học : văn miêu tả - Học sinh làm tập (đề luyện tập) TaiLieu.VN Page ... sinh đọc đoạn văn I Quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận sách giáo khoa xét văn miêu tả - Giáo viên nêu câu hỏi, 1) Đọc đoạn văn yêu cầu học sinh trả lời 2) Trả lời câu hỏi a Mỗi đoạn văn giúp em... hình ảnh so sánh ấy, đoạn văn sinh động, khơng gợi trí tưởng tượng người đọc ? Qua việc tìm hiểu đoạn văn - Năng lực quan sát, tưởng tượng, so sánh nêu trên, em thấy muốn miêu tả nhận xét người... gạo sừng sững … tưởng tượng được” - Đoạn : c Tìm câu văn có liên tưởng so sánh đoạn ? Sự tưởng tượng so sánh có độc đáo ? - Đoạn1 : So sánh dáng vẻ “dài nghêu” Dế Choắt với dáng vẻ gã nghiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn