Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Bức tranh của em gái tôi

7 69 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:04

BÀI 20 - TIẾT 81: VĂN BẢN: BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI < Tạ Duy Anh> I- Mục tiêu cần đạt: Giúp hs kiến thức: - Hiểu nội dung ý nghĩa truyện, tình cảm sáng lòng nhân hậu người em gái có tài giúp ngời anh nhận phần hạn chế vợt lên lòng tự - Hình thành thái độ cách ứng sử đắn, biết thắng ghen tị trước thành công ngời khác Kỹ năng: - Nắm nghệ thuật kể chuyện miêu tả tâm lý nhân vật tác phẩm - Rèn KN tự nhận thức, KN tư sáng tạo… Thái độ: Có ý thức tơn trọng người II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án, sgk – giáo án – tài liệu tham khảo - đáp án - HS: sgk - ghi – soạn – phiếu học tập III- Tiến trình tổ chức hoạt động: (17p) Kiểm tra cũ: Kiểm tra 15phút Cõu 1: ? Nêu cảm nhận em vùng đất Cà Mau cực nam tổ quốc? Câu 2: Nêu nội dung, nghệ thuật bài? Bài mới: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu tác giả - tác phẩm (5p) Gọi hs đươc thích ảsgk - Đọc thích ả ? Hãy nêu vài hiểu biết em tác giả ? Em biết tác phẩm? - Sinh năm 1959 – Hà Tây I - Giới thiệu tác giả - tác phẩm Chú thích ả sgk - Là tác phẩm đạt giải nhì thi “tương lai…” Hoạt động 2: HDHS đọc hiểu văn (8p) - Gọi hs đọc mẫu đoạn - Gọi hs đọc tiếp đ hết ? Giải thích từ: thẩm định Giải thích từ: xét nét Giải thích từ: thơi miên - Gọi em tóm tắt cốt truyện - Nghe – theo dõi sgk - 2,3 em đọc tiếp II - Đọc - hiểu văn Đọc Chú thích Bố cục - em tóm tắt cốt truyện - Gv nhận xét uốn nắn - Các bạn nhận xét ? Theo em nhân vật nhân vật chính? Gv: Qua truyện tác giả muốn hớng tới ngời đọc tự thức tỉnh ngời anh qua trình bày diễn biến tâm trạng nhân vật truyện - Người anh - Lắng nghe Hoạt động 3: HDHS thảo luận câu hái sgk (10p) Là truyện ngắn đại có lồng ghép cốt truyện nhá - Hãy tóm tắt cốt truyện ngời em - Hãy tóm tắt cốt truyện ngời anh - Mê vẽ, đợc phát có tài vẽ, tranh đợc giải vẽ anh - Ngạc nhiên cách vui vẻ ? Truyện đợc kể theo lời Ghen tức em có tài nhân vật nào? Ngơi thứ mấy? Hãnh diện, xấu hổ ? Việc lựa chọn vai kể có tác dụng gì? - Nhân vật ngời anh - Ngôi thứ ? Khi thấy em gái thích vẽ ngời anh có suy nghĩ gì? - Miêu tả nhân vật cách ? Tâm trạng ngời anh lúc tự nhiên nhân vật tự nào? soi xét ý nghĩ, tình cảm ? Khi ngời phát tài vẽ KP: ngời anh có suy nghĩ gì? Hành động nh nào? - Vui vẻ ? Tại ngời anh lại thở dài xem tranh em? ? Ngời anh có cử - Suy nghĩ – trả lời em gái chia vui với mình? ? Tâm trạng ngời anh nh nào? - Thấy ? Nếu cần có lời khuyên em nói với ngời anh? ? Ngời anh muốn khóc nào? Vì sao? - Dẩy em ? Em có nhận xét câu nói phần kết thúc truyện? ? Em có nhận xét nhân - Tức tối, ghen tị vật ngời anh? Gv: Bức tranh ngt sức - Ghen tị thói xấu, chia rẽ mạnh nt tìm kiếm tình cảm, khơng xứng đáng đẹp cho ngời làm anh - Khơng ngờ hồn hảo Những ngời lên bậc thang em tài cao đẹp: chân, II Tìm hiểu chi tiết Nhân vật người anh - Thấy em gái thích vẽ coi trẻ - Thấy bất tài, xem tranh thở dài hay gắt gáng với em - Người anh muốn khóc thấy hồn hảo q tranh em gái ngạc nhiên, hãnh diện, xấu hổ 3.Củng cố: (3p)- Nêu thay đổi thái độ người anh trước tài người em gái? Dặn dò: (2p) - nhà học cũ - Cbị hần “thái độ người em gái,và học người anh” BÀI 19 - TIẾT 82: VĂN BẢN: BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI (Tiết 2) < Tạ Duy Anh> I- Mục tiêu cần đạt Giúp hs Kiến thức: - Hiểu nội dung ý nghĩa truyện, tình cảm sáng lòng nhân hậu ngời em gái có tài giúp ngời anh nhận phần hạn chế vợt lên lòng tự kỹ năng: - Hình thành thái độ cách ứng sử đắn, biết thắng ghen tị trớc thành công ngời khác - Nắm nghệ thuật kể chuyện miêu tả tâm lý nhân vật tác phẩm Thái độ: Biết trân trọng tc gia đình II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án – sgk –tài liệu tham khảo - đáp án - HS: sgk - ghi – soạn – phiếu học tập III- Tiến trình tổ chức hoạt động (5p) Kiểm tra cũ: ? Tóm tắt truyện “bức tranh em gái tôi” Bài mới: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức cũ (3p) Hoạt động 2: HDHS thảo luận câu hỏi sgk (tiếp) (13p) ? Người em có nét đáng u, đáng q tính tình, tài - Suy nghĩ – trả lời ? Tấm lòng hay tài người em cảm hoá người anh ? - Cả tài lòng I II Tìm hiểu chi tiết Nhân vật người anh Nhân vật ngưêi em g¸i - Hồn nhiên, sáng, độ lượng nhân hậu ? Điều khiến em cảm - Tấm lòng sáng dành động nhân vật cho người thân nghệ này? thuật ? Tại người em lại - Bức tranh tình cảm tốt vẽ tranh người đẹp em dành cho anh anh hồn thiện muốn anh tốt đến thế? Bài học - Mọi người cần vợt qua ? Qua câu truyện em rút - Các nhóm nhận nhiệm vụ lòng mặc cảm, tự ti để có học gì? – thực niềm vui thực chân bổ xung - Lòng nhân hậu, độ lượng giúp người tự - Gv chốt ý - đa đáp án vượt lên thân - Gv gọi hs đọc ghi nhớ - Đọc ghi nhớ sgk * Ghi nhớ: sgk Hoạt động 3: HDHS luyện tập (19p) Y/c học sinh làm BT2 vào – gọi trình bày - Thực – trình bày Các bạn góp ý – lắng nghe - Gv nhận xét chung Củng cố: (3p) III- Luyện tập ? Trước tài thành cơng người em cần có thái độ ntn? ? Qua việc làm thái độ cuả người anh để lại cho học tc anh em duột thịt, người xung quanh ta? Dặn dò: (2p) - Về nhà học - Kể tóm tắt truyện - Soạn bài: “luyện nói…” ... dò: (2p) - nhà học cũ - Cbị hần “thái độ người em gái, và học người anh” BÀI 19 - TIẾT 82: VĂN BẢN: BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI (Tiết 2) < Tạ Duy Anh> I- Mục tiêu cần đạt Giúp... bị: - GV: Giáo án – sgk –tài liệu tham khảo - đáp án - HS: sgk - ghi – soạn – phiếu học tập III- Tiến trình tổ chức hoạt động (5p) Kiểm tra cũ: ? Tóm tắt truyện bức tranh em gái tôi Bài mới:... Hồn nhiên, sáng, độ lượng nhân hậu ? Điều khiến em cảm - Tấm lòng sáng dành động nhân vật cho người thân nghệ này? thuật ? Tại người em lại - Bức tranh tình cảm tốt vẽ tranh người đẹp em dành cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Bức tranh của em gái tôi, Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Bức tranh của em gái tôi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn