Tuởng tượng: khái niệm, đặc điểm và phân loại. Phương pháp phát triển trí tưởng tưởng

11 546 4
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:24

Xuyên suốt hàng vạn năm, trí tưởng tượng của con người luôn phát triển không ngừng, đóng một vai trò to lớn trong sự xây dựng nền văn hóa loài người. Tưởng tượng giúp con người định hướng hành động của mình bằng cách hình dung ra trước sản phẩm của hoạt động và cách thức đi đến sản phẩm đó. Nó thúc đẩy hoạt động của con người đạt kết quả cao. Nếu biết cách phát triển trí tưởng tượng, con người sẽ có được rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, không phải bất kì ai cũng hiểu rõ và vận dụng chúng một cách hiệu quả. Vậy làm thế nào để phát huy trí tưởng tượng đúng cách và khám phá được những lợi ích tối ưu từ chúng? Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương MỞ BÀI Xuyên suốt hàng vạn năm, trí tưởng tượng người ln phát triển khơng ngừng, đóng vai trò to lớn xây dựng văn hóa loài người Tưởng tượng giúp người định hướng hành động cách hình dung trước sản phẩm hoạt động cách thức đến sản phẩm Nó thúc đẩy hoạt động người đạt kết cao Nếu biết cách phát triển trí tưởng tượng, người có nhiều lợi ích Tuy nhiên, khơng phải hiểu rõ vận dụng chúng cách hiệu Vậy làm để phát huy trí tưởng tượng cách khám phá lợi ích tối ưu từ chúng? Để tìm câu trả lời cho câu hỏi này, em xin chọn nghiên cứu tìm hiểu đề tài 14: “Tuởng tượng: khái niệm, đặc điểm phân loại Phương pháp phát triển trí tưởng tưởng” NỘI DUNG I Lý luận chung tưởng tượng Khái niệm Nhận thức người phản ánh nững vật tượng trực tiếp tác động (như cảm giác, tri giác) tác động trước (như trí nhớ), mà phản ánh mà chưa trải qua Đó hình thức hoạt động tâm lý đặc biệt gọi tưởng tượng Vậy tưởng tượng gì? Tưởng tượng trình nhận thức phản ánh tượng dạng đặc biệt, dạng hình ảnh, khái niệm,tưởng mới, chủ quan hay khách quan, xây dựng sở hình ảnh tri giác, trí nhớ kiến thức nhận Các nhà Tâm lý học có quan điểm khơng giống tưởng tượng Tác giả P.A.Ruđich khẳng định: “Tưởng tượng hoạt động nhận thức mà trình nhận thức người sáng tạo biểu tượng, tình tư Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương tưởng, ý nghĩa; đồng thời dựa vào hình tượng giữ lại ký ức kinh nghiệm cảm giác trước có đổi mới, biến đổi thứ” Ơng nhìn nhận tưởng tượng gói gọn hoạt động có ý thức song thực tế tưởng tượng có chứa đựng yếu tố vô thức Tuy nhiên, P.A Ruđich vạch đường tạo biểu tượng tưởng tượng: Biểu tượng tạo nên từ nguyên liệu biểu tượng giới xung quanh giữ lại kí ức Đứng quan điểm mình, A.V Daparozet nhìn nhận “Tưởng tượng sáng tạo hình ảnh vật tượng cách làm sống lại óc người đường liên hệ thần kinh tạm thời thành lập trước thành tổ hợp mới” Theo từ điển Tiếng Việt Viện ngôn ngữ học: “Tưởng tượng tạo trí nhớ hình ảnh khơng có trước mắt chưa có” Nhìn chung, có nhiều định nghĩa khác tưởng tượng nhiên ta hiểu sau: Tưởng tượng trình nhận thức phản ánh chưa có kinh nghiệm cá nhân cách xây dựng hình ảnh sở biểu tượng có Ví dụ: tơi cầm viên phấn vẽ hai đường cong lên bản, cho sơng đường, dải lụa,… Đặc điểm – Loại tượng tâm lý: Tưởng tượng trình tâm lý – Tưởng tượng nảy sinh trước tình có vấn đề, tức trước đòi hỏi mới, thực tiễn chưa gặp, trước nhu cầu khám phá, phát hiện, làm sáng tỏ tính bất định hồn cảnh q lớn (khơng rõ ràng, Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương minh bạch) Tưởng tượng giúp tìm lối tình có vấn đề, không đủ điều kiện tư cho phép nhảy qua giai đoạn để đến kết cuối Kéo theo điểm yếu tưởng tưởng thiếu xác, chặt chẽ Ví dụ: đọc tác phẩm “Sống anh” chưa đến nơi anh Trỗi ở, chưa tiếp xúc với anh, không chứng kiến phút cuối anh ta hình dung hình dáng, tâm trạng, khí phách, với tình tiết câu chuyện – Về nội dung phản ánh: chưa có kinh nghiệm cá nhân xã hội Tưởng tượng bị nhầm lẫn với tư phản ánh chưa có kinh nghiệm cá nhân xã hội, tức phản ánh Tuy nhiên, xét phương thức phản ánh tưởng tượng tạo từ biểu tượng thực hình ảnh cụ thể tư phản ánh thực hình thức khái niệm Trong trình tưởng tượng, biểu tượng, tri thức người chế biến, nhào nặn lại theo cách thức hồn tồn Ví dụ: người tưởng tượng trí tuệ nhân tạo AI phim khoa học viễn tưởng, ngày trờ thành thực – Về phương thức phản ánh: gián tiếp qua ngơn ngữ, hình ảnh, biểu tượng có Tạo phương thức hành động chắp ghép, liên hợp, – Sản phẩm phản ánh: biểu tượng mới, hình ảnh khái quát – Tưởng tượng có nguồn gốc xã hội.Tưởng tượng hình thành lao động Lao động buộc người trước hoạt động phải hình dung trước kết hoạt động, phương thức để đạt kết - Sự phát triển tưởng tượng diễn mối quan hệ với nhu cầu người Cũng tượng tâm lý khác, tưởng tượng phát triển cách từ từ, gắn liền với phát triển tâm sinh lý cá nhân phát triển nhu cầu Nhờ vào Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương nhu cầu có sẵn dẫn đến việc xuất nhu cầu kích thích người tích cực hơn, sáng tạo hoạt động - Tưởng tượng có quan hệ chặt chẽ với nhận thức cảm tính Nó sử dụng biểu tượng trí nhớ nhận thức cảm tính mang lại Tưởng tượng có quan hệ chặt chẽ với ngơn ngữ Ngơn ngữ sử dụng việc xây dựng biểu tượng cũ biểu tượng mới, làm cho biểu tượng tưởng tượng ngày phong phú, tạo thành đời sống tưởng tượng người Ví dụ: học lịch sử cổ đại học sinh phải tưởng tượng sống người nguyên thủy Phân loại Căn vào múc dộ tích cực tính hiệu lực tưởng tượng mà người ta chia tưởng tượng thành: tưởng tượng tích cực tiêu cực, ước mơ lý tưởng 3.1 Căn vào tính tích cực tượng tượng Tưởng tượng tích cực loại tưởng tượng tạo hình ảnh nhằm đáp ứng nhu cầu, kích thích tính tích cực thực tế người Tưởng tượng tích cực gồm hai loại: tưởng tượng tái tưởng tượng sáng tạo + Tượng tượng tái tạo trình tạo hình ảnh cá nhân người tưởng tượng, cách sử dụng tài liệu, kinh nghiệm có xã hội lồi người, người khác Ví dụ: tưởng tượng người đọc thơng qua mô tả viết “Cốm – thứ quà lúa non” tác giả Thạch Lam, tưởng tượng người mẹ thông qua mô tả đứa cô giáo đứa con,… + Tưởng tượng sáng tạo hình thức cao phức tạp tưởng tượng tái tạo Tưởng tượng sáng tạo trình xây dựng hình ảnh cách độc lập, cá nhân xã hội Chúng thực hóa sản phẩm độc đáo có giá trị Ví dụ: sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo âm nhạc, hội họa,… Tưởng tượng sáng tạo có ý nghĩa to lớn xã hội người, yếu tố quan trọng hoạt động sáng tạo Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương Tưởng tượng tái tạo tưởng tưởng sáng tạo có quan hệ chặt chẽ với Những xuất yêu cầu phát triển chín muồi xuất từ lòng cũ Vì thế, khơng thể tưởng tượng sáng tạo chưa có tưởng tượng tái tạo cách nhuần nhuyễn Giữa tưởng tượng sáng tạo tái tạo khơng có ngăn cách tuyệt đối Mọi tưởng tượng sáng tạo đòi hỏi lặp lại hình ảnh vật tượng biết trước đây, ngược lại q trình tưởng tượng tái tạo thường có yếu tố sáng tạo Tưởng tượng tiêu cực: Là loại tưởng tượng tạo hình ảnh khơng thể thực sống, vạch chương trình hành vi không thực luôn thực Tưởng tượng tiêu cực xuất nhằm thay cho hoạt động, lúc người dấn thân vào tưởng tượng hoang đường, xa rời thực tế để nấp vào trốn tránh nhiệm vụ khơng giải quyết, tưởng tượng tưởng tượng Tưởng tượng tiêu cực xảy cách có chủ định khơng gắn liền với ý chí thể hình ảnh sống Người ta gọi loại tưởng tượng mơ mộng, đưa người đến sống hão huyền mà họ không hy vọng có Đây tượng thường có người, song trở thành chủ yếu lại lệch lạc phát triển nhân cách Tưởng tượng tiêu cực xảy không chủ định Điều chủ yếu xảy ý thức, hệ thống tín hiệu thứ hai bị suy yếu, người tình trạng khơng hoạt động (ngủ, chiêm bao), trạng thái xúc động, rối loạn bệnh lý ý thức (ảo giác, hoang tưởng) 3.2 Căn vào tính hiệu lực Ước mơ loại tưởng tượng tổng quát hướng tương lai, biểu mong muốn, ước ao gắn liền với nhu cầu người Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương Ước mơ giống tưởng tượng sáng tạo chỗ q trình tạo hình ảnh mới, khác chỗ khơng hướng vào hoạt động Xét ý nghĩa có loại ước mơ: + Ước mơ có lợi: thúc đẩy người vươn lên, biến ước mơ thành thực + Ước mơ có hại ước mơ khơng dựa khả thực tế, hay gọi mộng tưởng (có thể làm cho cá nhân thất vọng, chán nản) Lý tưởng hình ảnh mẫu mực, rực sáng mà người muốn vươn tới Nó II động mạnh mẽ thúc người với hoạt động vươn tới tương lai Phương pháp phát triển trí tưởng tượng Vai trò tưởng tượng điều khơng thể phủ nhận, cân phải phát triển trí tưởng tượng người Một số quan điểm chi tưởng tượng coi khả bẩm sinh Tuy nhiên trí tưởng tượng phát triển áp dụng phương pháp Trước hết, tập luyện cách sáng tạo hình ảnh tưởng tượng Quá trình tập luyện giúp phát triển trí tưởng tượng – Thay đổi kích thước, số lượng vật tượng:mọi thuộc tính khác vật giữu nguyên thay đổi kích thước, số lượng chúng + Trong thay đổi số lượng vật tượng giữ nguyên đặc điểm, nhiều lên số lượng Ứng dụng văn học, nghệ thuật: tre trăm đốt,… Ứng dụng hội họa điêu khắc: Phật nghìn tay nghìn mắt, rắn nhiều đầu… + Thay đổi kích thước phận vật tượng phóng to lên thu nhỏ lại Ví dụ: người khổng lồ, người tí hon, Thánh Gióng… Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương - Chắp ghép (kết dính) phương pháp ghép phận nhiều vật, tượng khác tạo thành hình ảnh Trong hình ảnh mới, phận giữ ngun, khơng bị thay đổi, chúng ghép với cách giản đơn, học, máy móc Ví dụ: Nhân sư Kim tự tháp (Ai Cập), rồng Châu Á (từ vật rắn, sư tử cá), nàng tiên cá,… Ứng dụng: sử dụng việc xây dụng văn học, nghệ thuật, hội họa, kiến trúc, điêu khắc, lắp ghép, thiết kế kĩ thuật (ghép mơ hình) - Liên hợp cách tạo hình ảnh việc kết hợp phận, thuộc tính nhiều vật với Phương pháp giống với chắp ghép, khơng phải kết hợp đơn giản, máy móc yếu tố khởi đầu mà tổng hợp sáng tạo Khi tham gia hình ảnh mới, yếu tố ban đầu bị cải tổ mang chức tương quan Ví dụ: liên hợp xích lơ động xe gắn máy thành xích lơ máy; điện thoại di độg, xe điện bánh liên hợp ô tô tàu điện; thủy phi (liên hợp máy bay tàu thủy);… - Nhấn mạnh cách tạo hình ảnh việc nhấn mạnh đặc biệt, đưa lên hàng đầu phẩm chất đó, mối quan hệ vài vật tượng với vật tượng khác Ví dụ: nhanh cắt, chậm rùa, biếm họa Táo quân 2012 chống kẹt xe,… Một biến dạng cách cường điệu hóa, phóng đại vật tượng Ví dụ: Phù thủy (nhấn mạnh nét dữ), cô tiên (nhấn mạnh nét hiền), tranh biếm họa muốn tả quan tham (vẽ miệng to, bụng to…) Có thể ứng dụng nhấn mạnh nghệ thuật, quảng cáo Ví dụ sữa đậu nành Fami khỏe sương đập bàn đá,… Ứng dụng hoạt động dạy học thường để thu hút ý, tạo ấn tượng với học sinh Ví dụ giảng bom nguyên tử thầy giáo vật lý có nhiều đặc điểm lượng nguyên tử; nhiên thầy muốn để hoc sinh nhớ mức độ cơng phá cách mơ tả Việt Nam xây dựng nhà máy hạt nhân bị nổ Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương - Điển hình hóa: Là cách tạo hình ảnh phức tạp nhất, thuộc tính điển hình, đặc điểm điển hình nhân cách đại diện cảu giai cấp hay tầng lớp xã hội định biểu hình ảnh Phương pháp dùng nhiều văn học, nghệ thuật, điêu khắc…Ví dụ, xây dựng nhân vật điển hình văn học - Ngồi có phương pháp loại suy: Là cách tạo hình ảnh sở mô phỏng, bắt chước chi tiết, phận, vật có thật.Ví dụ: mơ cá (vây cá: mái chèo, đuôi cá: bánh lái, vảy cá: ngói lợp nhà, bong bóng cá: tàu ngầm…, đơi bàn tay: lược, đôi đũa, lọ, kéo…) Ngồi biện pháp sáng tạo hình ảnh tưởng tượng, sống thường ngày, phát triển trí tưởng tượng biện pháp khác: - Khi gặp vấn đề, cần thử thay đổi cách tư giải quyết, không dập khn theo mẫu có sắn Thay vào việc dập khn lối mòn, cần nghĩ theo nhiều khía cạnh khác nhau, dẫn dắt tâm trí suy nghĩ đến đường mà bạn chưa khám phá.Từ đó, chọn đường tối ưu - Tự ý thức thân cần nâng cao tính tò mò tất thứ xung quanh sống bạn tổng thể chứa đựng điều mẻ, giới bí ẩn tuyệt vời Khi bạn khám phá chinh phục điều lạ, bạn xây dựng cho kho tàng kiến thức hữu ích Một tò mò, thắc mắc kéo theo tư tưởng tượng Trí tưởng tượng mài rũa ngày cáng phát triển - Khi gặp vấn đề, cần nhìn sâu vào vấn đề bạn phải đối mặt tưởng tượng lựa chọn thay tình khác để giải Không lùi bước trước thất bại hay vội vàng né tránh, bạn nỗ lực, trí tưởng tượng kích thích tối đa giúp bạn vượt qua khó khăn Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương - Trong thảo luận ý tưởng sáng tạo, đừng ngồi lắng nghe mà lên tiếng đóng góp ý kiến Chỉ tham gia vào thực trí tưởng tượng phát triển tối đa - Chúng ta nên sử dụng trí tưởng tượng muốn ghi nhớ kiến thức, việc, vật Điều khơng khiến nhớ lâu mà khiến ta trí tưởng tượng ngày phát triển Bởi lẽ, thực tế, thường hay nhớ việc mà tự tưởng tượng Đặc biệt dùng nhiều giác quan để tưởng tượng Nói cách khác, thay tưởng tượng đơn giản hình dáng trái chuối nào, nên tưởng tượng thêm vị ngọt, mùi hương,… trái chuối Chúng ta nên dùng trí tưởng tượng để tạo cảm xúc mạnh mẽ Nguyên nhân có khuynh hướng nhớ việc tạo cảm xúc mạnh mẽ lo sợ, hạnh phúc, giận dữ, yêu thương, đau đớn,… - Không ngừng phát huy sáng kiến mẻ để cải tiến vấn đề, dừng thụ động chấp nhận kết mà làm Hãy ln nghĩ cách cải tiến để đạt đến hoàn hảo thỏa mãn Chẳng hạn hãng điện thoại iphone Samsung hai hãng đứng đầu lĩnh vực này, nhiên họ khơng có nỗ lực, khơng ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo dòng điện thoại khơng liên tục tung với tính ngày hữu ích cho người dùng Tuy nhiên cần lưu ý, khơng nên phát huy trí tưởng tượng theo suy nghĩ tiêu cực hay thái Điều ảnh hướng xấu tới sống bạn đặc biệt đời sống tâm lý Tưởng tượng đến sống khơng hạnh phúc với mn vàn khó khăn, lúc bạn thụ động ép sống sợ hãi để hoang tưởng đến vấn đề không tồn Cuộc sống tươi đẹp chốc biến thành kết thúc tiêu cực Cũng cần lưu ý, lứa tuổi đối tượngphương pháp phát triển trí tưởng tượng riêng Vì giới hạn viết có hạn, viết Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương phương pháp phát triển trí tưởng tượng số đối tượng đặc biệt sau: + Đối với trẻ nhỏ: rèn luyện trí tưởng tượng nghe kể chuyện trò chơi giả vờ Trong trò chơi, trẻ em chơi với chúng tạo trí tưởng tượng, chơi bối cảnh tưởng tượng mà chúng tạo tồn thần thoại, truyền thuyết + Đối với học sinh: Để phát triển trí tưởng tượng cho học sinh, cần giúp em làm giàu đầu óc tri thức, kinh nghiệm thực tiễn; rèn luyện ngôn ngữ, lực liên tưởng cho học sinh, hướng dẫn vận dụng tư vào trình tưởng tượng làm cho hợp logic Khi tiến hành cơng tác giáo dục, giáo viên phải hình dung hình ảnh mơ hình nhân cách học sinh cần giáo dục với phẩm chất, lực định Nhà giáo dục phải hiểu biết “thế giới bên trong” học sinh, thơng cảm với hồn cảnh học sinh sở hình dung đường, phương pháp, phương tiện giáo dục thích hợp để đạt mục đích giáo dục Trong dạy học, sở mục đích dạy học, đặc điểm học sinh, giáo viên chuẩn bị phải hình dung trước tiến trình giảng, dự kiến trước phản ứng học sinh, câu hỏi, câu trả lời…để có cách “ứng phó” phù hợp làm cho trình sư phạm đạt hiệu cao KẾT LUẬN Có câu nói hay Ti-mi-ria-zép: "Con người khơng biết tưởng tượng thu thập kiện Nhưng khơng có tưởng tượng khơng thể có phát minh vĩ đại, lồi người khơng phát triển văn minh vật chất văn minh tinh thần" Dù học sinh, sinh viên đến nhà khoa học, vị lãnh đạo quản lý, sản xuất kinh doanh, đến văn nghệ sĩ, muốn phát triển tài thiết phải biết tưởng tượng Tuy người, ngành có vận dụng khác nhau, dù 10 Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương có nét chung mà người phải biết tưởng tượng sáng tạo, khơng có tưởng tượng cao, khơng thể nhìn phía trước, khó trở thành tài năng, nhân tài Mác-xim-gc-ki nói: "Kẻ khơng biết tới ngày mai, kẻ người bất hạnh" Do đó, người cần nhận thức rõ thực biện pháp để nâng cao trí tưởng tượng Bài làm em nhận thức chưa sâu nên có nhiều sai sót, mong thầy bạn góp ý Em xin trân thành cảm ơn 11 ... mới, thực tiễn chưa gặp, trước nhu cầu khám phá, phát hiện, làm sáng tỏ tính bất định hồn cảnh lớn (không rõ ràng, Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương minh bạch) Tưởng tượng giúp tìm lối tình... giá trị Ví dụ: sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo âm nhạc, hội họa,… Tưởng tượng sáng tạo có ý nghĩa to lớn xã hội người, yếu tố quan trọng hoạt động sáng tạo Bài tập học kỳ Tâm lý học đại cương Tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuởng tượng: khái niệm, đặc điểm và phân loại. Phương pháp phát triển trí tưởng tưởng, Tuởng tượng: khái niệm, đặc điểm và phân loại. Phương pháp phát triển trí tưởng tưởng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn