Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

8 103 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:15

TiÕt 83: Tập làm văn: LUYỆN NÓI VỀ QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU T I- Mục tiêu cần đạt Giúp hs Kin thc: - Biết cách trình bày diễn đạt vÊn ®Ị b»ng miƯng trưíc tËp thĨ ( thùc chÊt rèn luyện kĩ nói) - Từ nội dung luyện nói nắm kiến thức học quan sát, tởng tợng, so sánh K nng: - Biết dùng KN quan sát, tương tượng, so sánh nhận xét vào làm văn miê tả - Đồng thời biết sử dụng yếu tố giao tiếp,trong cs? - Rèn KN giao tiếp, KN tự nhận thức, KN đánh giá Thái độ: Có ý thức làm II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án, sgk – sgv – tài liệu tham khảo - HS: sgk – dàn III- TiÕn tr×nh tỉ chøc hoạt động (5p) TaiLieu.VN Page 1 Kiểm tra cũ ? Kiểm tra phần chuẩn bị học sinh 2.Bi mi: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kin thc cn t Hoạt động 1: HDHS chuẩn bị dàn ý BT SGK (15p) TaiLieu.VN Page I- Luyện tập ? LuyÖn nãi cã vai trò tầm quan trọng nh nào? Chia nhãm cho häc sinh thùc hiƯn lËp dµn ý BT 1+3 (10 phót) Bµi tËp 1: - Suy nghÜ – trả lời a Kiều Phơng hình tợng đẹp, tài năng, tâm hồn sáng, lòng vị tha, nhân hậu - Nhóm 1,2,3,4 chuẩn bị tập b Anh trai KP biết hối hận nhận đợc lòng cao đẹp - Nhóm 5,6,7,8 em gái BT2 Bài tập 3: - Các nhóm nhận - Đó đêm trăng nhiệm vụ đẹp - Thảo luận - Bầu trời - Trình bày không gợn mây - Có vầng trăng tròn xoè nh - Gv chốt ý - Các nhóm khác nghe, bổ xung - ánh sáng vàng lung linh nh đêm huyền thoại Hoạt động 2: HDHS thực hành luyện nói (20p) TaiLieu.VN Page - Y/c nhãm lun nãi 15 - Y/c c¸c nhãm cử đại diện lên nói trớc lớp - Thực - C¸c nhãm thùc hiƯn - Gv nhËn xÐt n nắn cho điểm II - Luyện nói - Các bạn l¾ng nghe – nhËn xÐt Củng cố: (3p) - Nhận xét học - Hệ thống nội dung Dặn dò: (2p) - Về xem nội dung - Hồn thành nói - Cbị cho nói _ TaiLieu.VN Page TiÕt 84: Tập làm văn: LUYỆN NÓI VỀ QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ (tiÕp) I- Mục tiêu cần đạt Giỳp hs kin thc: - Những yc cần đạt việc luyện nói - Biết cách trình bày diễn đạt vấn đề miệng trớc tập thể ( thực chất rèn luyện kĩ nói) - Từ nội dung luyện nói nắm kiến thức học quan sát, tưởng tượng, so sánh Kỹ năng: - Rèn KN lập dàn ý - Sắp xếp ý theo trình tự hợp lí - Biết dùng KN quan sát, tương tượng, so sánh nhận xét vào làm văn miê tả - Nói trước tập thể lớp thật rõ ràng, mạch lạc, biểu cảm, nói nội dung, tác phong tự nhiên biết sử dụng yếu tố giao tiếp, sống - Rèn KN giao tiếp, KN tự nhận thức, KN đánh giá TaiLieu.VN Page Thái độ: Có ý thức làm II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án, sgk – sgv – tài liệu tham khảo - HS: sgk – dàn III- Tiến trình tổ chức hoạt động (5p) Kiểm tra cũ ? Kiểm tra chuẩn bị nhà học sinh 2.Bi mi: Gii thiu bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò Kin thc cn t Hot ng 1: Hệ thống KT trước (3p) I Nghe – thực Kiểm tra chuẩn bị Ho¹t động 2: HDHS chuẩn bị dàn ý BTSKG (tiếp) (32p) TaiLieu.VN Page II.Lâp dàn ý cho đề - Y/c häc sinh lËp dµn ý BT4/36 vµo vë - Lập dàn ý - Gọi em lên bảng thực - Lên bảng Bài tập 4/36 - Mặt trời mọc giống trứng hồng đặt đĩa thuỷ tinh xanh khổng lồ - Bầu trời trắng mờ - Mặt biển phẳng lặng, hiền hoà - Sóng biển lăn tăn - Y/c học sinh đọc BT5 ? Em ®· ®äc trun cỉ tÝch bao giê cha? Bài tập 5/36 - Tả chàng hoàng tử - Trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú sáng nh trăng rằm - Vóc ngời to lớn, vạm vỡ - Mặc quần áo màu vàng - Vai đeo cung tên, sờn đeo bảo kiếm TaiLieu.VN Page ? Em tởng tợng gặp chàng hoàng tử Lập dàn ý vào vë - Phi ngùa nh bay - Gäi – em lên bảng làm dàn ý - Gặp chuyện bất công tay giúp đỡ - Luôn giúp đỡ ngời nghèo khổ - 2,3 em lên bảng - Gv nhận xét chung - Đợc vua cha thần dân yêu mến - Dới lớp làm vào - Học sinh dựa vào dàn ý nói thành văn trớc lớp Củng cố: (3p) - Khi miêu tả cần có quan sát kỹ lng nhiều góc độ phải dùng hình ảnh so sánh nhân hoá? Dặn dò: (2p) - Về nhà ôn lí thuyết tả lại mèo dình chuột - Soạn: vợt th¸c _ TaiLieu.VN Page ... Page TiÕt 84: Tập làm văn: LUYỆN NÓI VỀ QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU T (tiếp) I- Mục tiêu cần đạt Giỳp hs kiến thức: - Những yc cần đạt việc luyện nói - Biết cách trình... luyện kĩ nói) - Từ nội dung luyện nói nắm kiến thức học quan sát, tưởng tượng, so sánh Kỹ năng: - Rèn KN lập dàn ý - Sắp xếp ý theo trình tự hợp lí - Biết dùng KN quan sát, tương tượng, so sánh. .. hiƯn - Gv nhận xét uốn nắn cho điểm II - Luyện nói - Các bạn lắng nghe nhận xét Cng cố: (3p) - Nhận xét học - Hệ thống nội dung Dặn dò: (2p) - Về xem nội dung - Hồn thành nói - Cbị cho nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn