Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

7 91 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:13

Tiết 86: SO SÁNH (Tiếp theo) A.MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Học sinh nắm hai kiểu so sánh :hơn ,ngang tác dụng phép so sánh - Vận dụng làm tập B.CHUẨN BỊ : GV:Đọc sách -Tư liệu -Giáo án HS :đọc sách- Trả lời câu hỏi C.TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: HĐ1:Khởi động 1.Tổ chức : Sĩ số 6A 6B 6C 2.Kiểm tra :So sánh ?Nêu cấu tạo phép so sánh ? Tổ chức HD dạy - học: Chúng ta biết so sánh, so sánh có tác dụng ntn, đặc biệt văn miêu tả biết sử dụng hợp lí tạo văn sinh động gợi hình góp phần biểu tư tưởng tình cảm *Hoạt động Nội dung: TaiLieu.VN Page Ngữ liệu PT ngữ liệu I.Các kiểu so sánh Ngữ liệu1-SGK 1-Ngữ liệu1-SGK/41 1.Chỉ yếu tố phép so sánh khổ thơ ? 2-Nhận xét Em có nhận xét từ so sánh phép so sánh trên? +Phép so sánh 1:Vế A Những Ytố2 (Phương diện): thức Ytố (từ so sánh) chẳng (ý so sánh kém) + Phép so sánh 2: Vế A: Mẹ -Từ so sánh: Là (ý so sánh ngang bằng) -Vế B: Ngọn gió - Dựa vào cho biết có kiểu so sánh? Tìm số từ so sánh thường gặp => A chẳng B A B 3/Kết luận -Có kiểu so sánh - So sánh ngang bằng: Tựa, ,giống như, là, bằng, tưởng, bao nhiêu, nhiêu - So sánh kém: Hơn, kém, chẳng là, hơn, chưa bằng, chẳng bằng, thua VD: - Gió thổi chổi trời 3.Tìm số VD so sánh ngang không ngang bằng? TaiLieu.VN - Thà ăn bát cơm rau Page Còn cá thịt nói nặng lời - Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước Tưởng dải ngân hà tuột khỏi mây(Lí Bạch) II Tác dụng so sánh *Ngữ liệu: 1/Ngữ liệu1:Đọc đoạn văn: T42 1.Tìm phép so sánh đoạn văn? 2/ Nhận xét, + Có tựa mũi tên cho xong Có chim Có nhẹ nhàng thầm Có sợ hãi gần tới 3-?- Trong đoạn văn vật đem so sánh so sánh hoàn cảnh nào? Phép so sánh có tác dụng gì? -Đối với việc miêu tả vật,sự việc:Chiếc miêu tả cách SS , rụng kiểu giúp người đọc hình dung cách rụng -Đối với việc thể tư tưởng tình cảm người viết: Một mà người đọc hình dung đủ cung bậc Chiếc rụng Mũi tên nhọn, tình cảm, vui, buồn người tác giả gửi gắm đó” Con chim lảođảo nhanh mũi tên, lúc chim, lúc Cho xong chuyện thầm, lúc sợ hãi ”-> có khả gợi liên tưởng cho người đọc Vế A Từ SS Vế B =>Hay, giàu hình ảnh, xúc động nhờ TaiLieu.VN Page so sánh Tạo lối nói hàm súc , người nghe nắm bắt tư tưởng, tình cảmquan niệm người viết.Qua người đọc cảm nhận ngòi bút tài hoa tinh tế t.g 3/ Kết luận : Tác dụng SS: SS vừa có tác dụng gợi hình, giúp cho việc miêu tả vật việc cụ thể, sinh động, vừa có tác dụng biểu tư tưởng tình cảm - PBCN em sau đọc đoạn văn? * Ghi nhớ: SGK - 42 ?Tác dụng so sánh? HS đọc ghi nhớ/42 III Luyện tập Chỉ phép so sánh? Thuộc kiểu so TaiLieu.VN Bài (tr43) Page sánh nào? a) Tâm hồn (ngang bằng) b) Chưa (Không ngang bằng) c) - Anh đội viên (ngang bằng) - Bóng Bác cao ấm (Khơng ngang bằng) Phân tích tác dụng phép so sánh mà em thích? * Phân tích: -SVật đem SS: Tâm hồn vật trừu tượng không định lượng được,không tri giác -SV dùng để SS:1 buổi trưa hè khái niệm tương đối cụ thể, hình dung k/nghiệm sống, có cảm xúc Đó thời gian cụ thể, khơng gian đầy nắng gió, đầy tiếng ve rực rỡ hoa phượng tất giúp ta hiểu lòng nhạy cảm, biết rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên khơng khỏi bồi hồi với hồi niệm tuổi trẻ hồn nhiên 2.Bài 2.( tr 43) - Thuyền rẽ sóng lướt bon bon nhớ rừng.-> Gợi h.ảnh dòng sơng hiền hồ, phảng lặng, nước chảy êm đềm.-> Gợi cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đa dạng địa hình vùng Trung bộ, cho biết đến đoạn sông nhiều thác, ghềnh TaiLieu.VN Page -Hãy nêu câu văn có hình ảnh so sánh đ/v Vượt thác? Em thích h/a ?vì sao? - Núi cao đột ngột - Dượng Hương Thư vượt thác khác hẳn nhà-> SS làm bật tính cách nhân vật Bài ( tr43) Mẫu: Dòng thác lồng lộn thở hồng hộc đàn hổ Con thuyền Dượng Hương Thư cưỡi lên bờm sóng nước mà tiến nhanh phía trước Nước dội chẳng ý chí người hiệp sỹ rừng T.Sơn dạn dày trận mạc Viết đoạn văn tả Dượng Hương Thư (Có sử dụng kiểu so sánh) *HĐ IV Củng cố: - Các kiểu so sánh? Tác dụng? V Hướng dẫn nhà: - Học - hoàn thành tập - Đọc trước” Nhân hố” “Chương trình địa phương phần Tiếng Việt” TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ... diện): thức Ytố (từ so sánh) chẳng (ý so sánh kém) + Phép so sánh 2: Vế A: Mẹ -Từ so sánh: Là (ý so sánh ngang bằng) -Vế B: Ngọn gió - Dựa vào cho biết có kiểu so sánh? Tìm số từ so sánh thường gặp.. .Ngữ liệu PT ngữ liệu I.Các kiểu so sánh Ngữ liệu1-SGK 1 -Ngữ liệu1-SGK/41 1.Chỉ yếu tố phép so sánh khổ thơ ? 2-Nhận xét Em có nhận xét từ so sánh phép so sánh trên? +Phép so sánh 1:Vế... so sánh - So sánh ngang bằng: Tựa, ,giống như, là, bằng, tưởng, bao nhiêu, nhiêu - So sánh kém: Hơn, kém, chẳng là, hơn, chưa bằng, chẳng bằng, thua VD: - Gió thổi chổi trời 3.Tìm số VD so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo), Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn