Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

3 184 1
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:13

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 21- TIẾT 86: SO SÁNH ( Tiếp theo) I Mục tiêu : Kiến thức: - Các kiểu so sánh tác dụng so sánh nói viết Kĩ năng: - Phát giống vật để tạo so sánh đúng, so sánh hay - Đặt câu có sử dụng phép tu từ so sánh theo hai kiểu Thái độ: - Học sinh có ý thức sử dụng so sánh để đặt câu, tạo lập văn II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ghi ví dụ phần I tập HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Thế so sánh ? Hãy nêu cấu tạo so sánh? cho ví dụ ? Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: Tìm hiểu kiểu so sánh I CÁC KIỂU SO SÁNH - Gv treo bảng phụ yêu cầu HS đọc tập mục I -> Trả lời câu hỏi: ? Tìm phép so sánh khổ thơ? ? Vẽ mơ hình cấu tạo phép so sánh vừa tìm được? ? Từ so sánh phép so sánh có khác nhau? ? Tìm từ so sánh tương tự mà em biết ? - HS: Tìm ví dụ tương tự Vế A P điện So2 - Những Thức - Mẹ Từ so sánh Vế B Chẳng mẹ gió - Chẳng bằng: Vế A khơng ngang vế B + ss ngang bằng:( là, như, tựa như,bao nhiêu nhiêu ) - Là : Vế A ngang vế B Nơi Bác nằm, rộng mênh mông, Chừng năm tháng, non sông tụ vào + ss không ngang bằng(Hơn, là, kém, không bằng, chưa bằng, chẳng ) Thà ăn bát cơm rau, Còn cá thịt nói nặng lời - HS: Đọc ghi nhớ HĐ2: Tìm hiểu tác dụng so sánh - HS đọc tập mục II bảng phụ trả lời câu hỏi: ? Tìm câu văn có sử dụng phép so sánh? - HS trả lời * Ghi nhớ: SGK ? Sự vật đem so sánh ? II TÁC DỤNG CỦA SO SÁNH - HS trả lời a Câu văn có sử dụng phép so sánh ? Phát biểu cảm nghĩ em sau đọc xong đoạn văn ? - Có tựa mũi tên nhọn - HS trả lời - Có thầm bảo ? Nhờ đâu em có cảm nghĩ ấy? - Có sợ hãi - HS đọc ghi nhớ HĐ 3: Hướng dẫn luyện tập b Sự vật so sánh (vật vô tri, vô giác) - HS: Đọc nêu yêu cầu tập - So sánh hoàn cảnh rụng GV: Treo bảng phụ ghi ba khổ thơ ? Chỉ phép ss khổ thơ? c Đoạn văn hay, giàu hình ảnh, gợi cảm, xúc động, trân trọng ngòi bút tài hoa, tinh tế tác giả ? Phân tích tác dụng gợi hình gợi cảm phép so sánh mà em thích ? d Có cảm xúc nhờ tác giả sử dụng thành công phép so sánh - HS: trình bày * Ghi nhớ SGK - Hoạt động nhóm III LUYỆN TẬP - GV: Giao nhiệm vụ: Tìm hình ảnh so Bài tập : - Có chim bị lảo đảo sánh đoạn trích “Vượt thác” a ss ngang - HS: Các nhóm trình bày-> nhóm khác bổ sung b ss không ngang - GV hướng dẫn h/s viết đoạn văn c - ss ngang ( Câu 1,2) - ss không ngang ( Câu 3,4) Yêu cầu : - Nội dung : Tả cảnh dượng Hương Thư đưa thuyền vượt qua thác - Độ dài : Khoảng từ - câu Bài tập : học sinh nhắc lại chi tiết khai thác văn - Kĩ năng: Sử dụng kiểu so sánh ngang so sánh không ngang Bài tập : HS viết đoạn văn Củng cố - Có loại so sánh? Hãy nêu tác dụng so sánh? - GV hệ thống hai tiết Hướng dẫn học nhà : - Làm tiếp tập - Viết đoạn văn miêu tả có sử dụng phép so sánh - Đọc nghiên cứu bài: Chương trình địa phương Tiếng Việt ... câu Bài tập : học sinh nhắc lại chi tiết khai thác văn - Kĩ năng: Sử dụng kiểu so sánh ngang so sánh không ngang Bài tập : HS viết đoạn văn Củng cố - Có loại so sánh? Hãy nêu tác dụng so sánh? ... lời câu hỏi: ? Tìm câu văn có sử dụng phép so sánh? - HS trả lời * Ghi nhớ: SGK ? Sự vật đem so sánh ? II TÁC DỤNG CỦA SO SÁNH - HS trả lời a Câu văn có sử dụng phép so sánh ? Phát biểu cảm nghĩ... cảm phép so sánh mà em thích ? d Có cảm xúc nhờ tác giả sử dụng thành công phép so sánh - HS: trình bày * Ghi nhớ SGK - Hoạt động nhóm III LUYỆN TẬP - GV: Giao nhiệm vụ: Tìm hình ảnh so Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo), Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn