Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

3 63 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:12

BÀI 21 - TIẾT 87: TẬP LÀM VĂN: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT I- Mục tiêu cần đạt: Qua tiết học giúp học sinh Kiến thức: - Sửa số lỗi tả ảnh hưởng cách phát âm địa phương Kỹ năng: - Có ý thức khắc phục lỗi tả ảnh hưởng cách phát âm địa phương - Rèn KN tự nhận thức, KN đánh giá Thái độ: - Giáo dục học sinh u thích học mơn II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án - sgk – sgv –tài liệu tham khảo - HS: sgk – ghi III- Tiến trình tổ chức hoạt động: (5p) Kiểm tra cũ ? Có cách so sánh? Lấy ví dụ minh họa? Bài mới: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: HDHS viết đoạn, thuộc âm dễ mắc lỗi (12p) - Gv yêu cầu học sinh lắng nghe đoạn văn vượt thác chép vào - Lắng nghe – ghi chép - Y.c học sinh đối chiếu với sgk xem có mắc lỗi tả không đ sửa lỗi - Lắng nghe – thực Bài tập 1: - Nghe viết đoạn từ: “Những động tác thả đến vâng, dạ”, văn bản: vượt thác Hoạt động 2: HDHS nhớ lại viết thơ đoạn văn mà em thích (7p) - Y/c học sinh nhớ lại viết vào thơ đoạn - Học sinh nhớ lại viết văn mà em thích đoạn văn theo yêu cầu - Gọi học sinh lên bảng thực tập - Hs lên bảng thực bảng tập - Gọi hs nhận xét - Cá bạn nhận xét - Gv nhận xét chung - Lắng nghe Bài tập 2: Hoạt động 3: HDHS làm tập tả (16p) Nhớ, viết thơ đoạn văn mà em thích Bài tập 3: - Gv treo bảng phụ BT3 - Gọi hs đọc nội dung tập - Quan sát BT3 bảng phụ - Đọc nội dung BT - Y/c em lên bảng làm BT - em lên bảng - Dưới lớp làm vào - Làm BT tả Điền chữ vào chỗ trống đoạn thơ sau: a Q hương tơi có sơng xanh Nước gương soi sáng tóc hàng tre Tâm hồn buổi trưa hè Toả nắng xuống dòng sơng lấp lống b Anh đội viên mơ màng nằm giấc mộng Bóng bác cao lồng lộng ấm lửa hồng 3 Củng cố: (3p) ? Theo em nguyên nhân khiến hay mắc lỗi ? Làm để sửa lỗi Dặn dò: (2p) - Về nhà em viết tả mơi trường - Mỗi em lập sổ tay tả thường xuyên ghi từ hay dễ viết lẫn để không mắc lỗi - Xem trước phương pháp tả cảnh ... nhận xét - Cá bạn nhận xét - Gv nhận xét chung - Lắng nghe Bài tập 2: Hoạt động 3: HDHS làm tập tả (16p) Nhớ, viết thơ đoạn văn mà em thích Bài tập 3: - Gv treo bảng phụ BT3 - Gọi hs đọc nội dung...Hoạt động 2: HDHS nhớ lại viết thơ đoạn văn mà em thích (7p) - Y/c học sinh nhớ lại viết vào thơ đoạn - Học sinh nhớ lại viết văn mà em thích đoạn văn theo yêu cầu - Gọi học sinh lên bảng thực... sửa lỗi Dặn dò: (2p) - Về nhà em viết tả môi trường - Mỗi em lập sổ tay tả thường xuyên ghi từ hay dễ viết lẫn để không mắc lỗi - Xem trước phương pháp tả cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn