Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

3 143 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:12

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 21 - TIẾT 87: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG ( PHẦN TIẾNG VIỆT) - RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ I Mục tiêu : Kiến thức: - Một số lỗi tả thường thấy địa phương Kĩ năng: - Phát sửa số lỗi tả ảnh hưởng cách phát âm địa phương Thái độ: - Học sinh có ý thức khắc phục lỗi tả ảnh hưởng cách phát âm địa phương II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ghi ví dụ phần I tập HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Kết hợp Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: Tìm hiểu nội dung luyện tập I NỘI DUNG LUYỆN TẬP: - GV đọc tả Phân biệt tr/ ch - HS viết: - Trò chơi trời cho Chớ nên chơi trò trích, chê bai! - Chòng chành thuyền trơi, Chung chiêng biết ông trời trớ trêu - HS viết: - Sầm sập sóng xơ bờ Phân biệt s/x Thuyền xoay xở lò dò bơi - Vườn san sát xum xuê Khi sương sà xuống lối tối om Phân biệt l/n - HS viết: - Lụa lóng lánh, nõn nà Nói lịch lãm, nết na nên làm Phân biệt r/d/gi - HS viết: - Gió rung, gió giật tơi bời Dâu da rũ rượi rụng rơi đầy vườn - Rung rinh dăm doi hồng Gió rít rắc rùng rùng doi rơi HĐ2: Một số hình thức luyện tập II MỘT SỐ HÌNH THỨC LUYỆN TẬP: - GV đọc doạn: “Lời nói – hoa nở văn hố” 1.Viết đoạn chứa âm dễ mắc lỗi: ( Sách thiết kế giảng ngữ văn tr 16) - GV đọc - HS viết -> GV theo dõi chỉnh sửa cho HS Làm tập tả : - chân thành, chân trọng, nặng trĩu, leo trèo, trèo thuyền, chai sạn, chài lưới, trải chiếu - Xơ xác, sơ lược, sơ sài, sàng lọc, chia sẻ, xử sự, xẻ gỗ Nóng lòng, nao núng, thuyền nan, lan man, giận giữ, gia nhập, ra, da diết, gieo trồng, reo vui Củng cố : - GV thu số chấm nhận xét - Tìm số trường hợp thường sử dụng sai phân biệt phụ âm Hướng dẫn học nhà : - Lập sổ tay tả - Phân biệt từ dễ viết sai - Đọc nghiên cứu Phương pháp tả cảnh - Chuẩn bị cho viết văn tả cảnh ... HĐ2: Một số hình thức luyện tập II MỘT SỐ HÌNH THỨC LUYỆN TẬP: - GV đọc doạn: “Lời nói – hoa nở văn hố” 1.Viết đoạn chứa âm dễ mắc lỗi: ( Sách thiết kế giảng ngữ văn tr 16) - GV đọc - HS viết... phân biệt phụ âm Hướng dẫn học nhà : - Lập sổ tay tả - Phân biệt từ dễ viết sai - Đọc nghiên cứu Phương pháp tả cảnh - Chuẩn bị cho viết văn tả cảnh ... ( Sách thiết kế giảng ngữ văn tr 16) - GV đọc - HS viết -> GV theo dõi chỉnh sửa cho HS Làm tập tả : - chân thành, chân trọng, nặng trĩu, leo trèo, trèo thuyền, chai sạn, chài lưới, trải chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn