Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

3 57 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:12

Tiết 87: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (PHẦN TIẾNG VIỆT) Rèn luyện tả A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Một số lỗi tả thường thấy địa phương Kỹ - Phát âm sửa số lỗi tả ảnh hưởng cách phát âm địa phương Thái độ - Biết sửa lỗi tả - Phát âm chuẩn B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Bài cũ: - Có kiểu so sánh thường gặp ? Cho ví dụ ? - So sánh có tác dụng ? Cho ví dụ ? Bài mới: TaiLieu.VN Page Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt - c/ t I Nội dung luyện tập - n/ ng 1/ Viết số cặp phụ âm cuối dễ mắc lỗi - Giáo viên đọc, yêu cầu học sinh - Dáo dác, nháo nhác, man mác, núc nác, khoai lên bảng viết từ: vạc, khang khác - Xay xát, man mát, vớt vát, đan lát, ướt át, té tát, ran rát - Lon ton, véo von, búp nõn, mũ nón - Nghênh ngang, vênh vang, lang thang, bảng lảng, xốn xang, bàng hồng, lóng ngóng - Thanh hỏi/ ngã 2/ Viết tiếng có dễ mắc lỗi - Giáo viên đọc, yêu cầu học sinh - Mênh mông muôn mẫu màu mây, mỏi viết vào : mắt miên man mịt mờ - Cử đại diện đứng dậy đọc (phát - Lãng vảng, dĩ vãng âm chuẩn) - Kĩ thuật, kỉ vật - Xả hơi, làng xã - Vội vã, vất vả - Bản ngã,vấp ngã,ngả rạ, ngả nghiêng,ra rả,rã đám - Sửa xe, sữa mẹ, sữa chua, sửa chữa TaiLieu.VN Page - i, ie 3/ Viết số nguyên âm dễ mắc lỗi - o, ô - Giáo viên đọc từ, u cầu - Lầm lì, lí nhí, nài nỉ, hát ví, thủ thỉ, học sinh lên bảng viết - Quan liêu, liêu xiêu, liễu - Co ro, méo mó, cú vọ, lấp ló, lò xo - Cổ lỗ, bóng rổ, sấn sổ, sỗ sàng II Một số hình thức luyện tập - Cho HS nghe viết đoạn văn 1/ Viết đoạn, chứa dễ Khải Hưng (Bài tập phần TV trang mắc lỗi 42 SGK) * Điền vào chổ trống 2/ Làm tập tả - Điền chữ dấu vào chỗ trống - Giáo viên ghi lên bảng yêu cầu - Lực lương (Lực lưỡng) học sinh điền - Miễn cương (miễn cưỡng) - Công xương (công xưởng) - Cộng hương (cộng hưởng) * Củng cố : GV nhấn mạnh nội dung kiến thức * Hướng dẫn : Học sinh lập sổ tay tả TaiLieu.VN Page ... hình thức luyện tập - Cho HS nghe viết đoạn văn 1/ Viết đoạn, chứa dễ Khải Hưng (Bài tập phần TV trang mắc lỗi 42 SGK) * Điền vào chổ trống 2/ Làm tập tả - Điền chữ dấu vào chỗ trống - Giáo viên...Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt - c/ t I Nội dung luyện tập - n/ ng 1/ Viết số cặp phụ âm cuối dễ mắc lỗi - Giáo viên đọc, yêu cầu học sinh - Dáo dác, nháo nhác, man mác, núc... xe, sữa mẹ, sữa chua, sửa chữa TaiLieu.VN Page - i, ie 3/ Viết số nguyên âm dễ mắc lỗi - o, ô - Giáo viên đọc từ, yêu cầu - Lầm lì, lí nhí, nài nỉ, hát ví, thủ thỉ, học sinh lên bảng viết - Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn