Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

4 46 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:08

Tiết 91: NHÂN HOÁ A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Khái niệm nhân hóa, kiểu nhân hóa - Tác dụng phép nhân hóa Kỹ - Nhận biết bước đầu phân tích giá trị phép tu từ nhân hóa - Sử dụng phép nhân hóa nói viết Thái độ - Vận dụng hình ảnh nhân hóa nói, viết B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học.Bài cũ: - Kiểm tra tập học sinh Bài mới: Hoạt động GV, HS TaiLieu.VN Nội dung cần đạt Page -Cho HS đọc đoạn thơ SGK I Nhân hố ? ? Trong đoạn thơ, trời gọi - Gọi “ông” gì? ? “ơng” thường dùng để gọi - Làm cho trời trở nên gần gũi với người, người, dùng để gọi trời Vậy trở thành nhân vật trời nhân hố Cách gọi mang lại hiệu ? ? Trời có hoạt động gì? - Trời : mặc áo giáp trận ⇒ tăng tính biểu cảm cho đoạn thơ, làm cho quang cảnh trước mưa sống động - Cho học sinh đọc phần (I) ? So với cách diễn đạt vậy, - Lối diễn đạt đoạn thơ có tính gợi tượng khổ thơ hay chổ ? cảm, giàu hình ảnh làm cho vật, việc miêu tả trở nên gần gũi với người ? Những cách dùng gọi - Bằng câu hỏi này, giáo viên dẫn dắt học nhân hoá Vậy em hiểu nhân sinh đến phần ghi nhớ hoá ? - Cho học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ : - GV nhấn mạnh nội dung kiến thức, yêu cầu HS học thuộc - Cho học sinh đọc câu II Các kiểu nhân hoá TaiLieu.VN Page phần (II) ? Trong câu đó, vật a Miệng, tai, mắt, chân, tay nhân hoá ? b Tre c Trâu ? Dựa vào từ in đậm, cho biết - Câu a : Dùng từ vốn gọi người để gọi vật nhân hoá cách vật ? - Câu b : Dùng từ vốn hoạt động, tính chất người để hoạt động, tính chất vật - Câu c : Trò chuyện, xưng hơ với vật với người ? Vậy, em thấy có kiểu nhân hóa - Có kiểu ? ? Hãy lấy ví dụ nhân hố ? - Ví dụ : Ngọn tre cong gọng vó Kéo mặt trời lên cao * Ghi nhớ : - Cho học sinh đọc ghi nhớ - GV nhấn mạnh nội dung kiến thức, yêu cầu HS học thuộc III Luyện tập TaiLieu.VN Page * Hướng dẫn học sinh làm tập 1, 3, lớp * Củng cố : Nhân hoá kiểu nhân hoá * Hướng dẫn : - Học sinh làm tập (SBT trang 35) TaiLieu.VN Page ... thơ SGK I Nhân hố ? ? Trong đoạn thơ, trời gọi - Gọi “ơng” gì? ? “ơng” thường dùng để gọi - Làm cho trời trở nên gần gũi với người, người, dùng để gọi trời Vậy trở thành nhân vật trời nhân hố Cách... miêu tả trở nên gần gũi với người ? Những cách dùng gọi - Bằng câu hỏi này, giáo viên dẫn dắt học nhân hoá Vậy em hiểu nhân sinh đến phần ghi nhớ hoá ? - Cho học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ : -... kiểu nhân hoá TaiLieu.VN Page phần (II) ? Trong câu đó, vật a Miệng, tai, mắt, chân, tay nhân hoá ? b Tre c Trâu ? Dựa vào từ in đậm, cho biết - Câu a : Dùng từ vốn gọi người để gọi vật nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa, Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn