Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

3 91 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:08

BÀI 22 - TIẾT 91: TIẾNG VIỆT: NHÂN HÓA I- Mục tiêu cần đạt Giúp hs Kiến thức: - Nắm khái niệm nhân hoá - Nắm tác dụng nhân hoá Kỹ năng: - Biết dùng kiểu nhân hố viết - Rèn KN giao tiếp, KN tự nhận thức Thái độ: Biết yêu quý vốn từ TV II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án - sgk – sgv –tài liệu tham khảo – bảng phụ - HS: sgk – ghi – tập III- Tiến trình tổ chức hoạt động: (17p) Kiểm tra cũ: Kiểm tra 15 phút Cõu 1:So sánh gì? Cho ví dụ? có kiểu so sánh? Câu 2: Lấy ví dụ phép so sánh ngang so sánh khơng ngang bằng? phân tích tác dụng phép so sánh đó? Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu khái niệm nhân hố (10p) Kiến thức cần đạt - Treo bảng phụ tập sgk / 56 - Quan sát - Gọi hs đọc tập ? Hãy tìm phép nhân hố khổ thơ I- Nhân hoá Vớ dụ: - Đọc tập - Gọi hs đọc BT2/57 Cho học sinh thảo luận nhóm bàn - Đọc BT2/57 Gọi số nhóm trình bày - Thảo luận nhóm bàn a)VD 1/56 - Phép nhân hố: ơng, mặc áo giáp, sa trận, múa gươm, hành quân b) VD 2/57 - Gv nhận xét chung ? Theo em nhân hố gì? - Trình bày - Gv chốt ý - Lắng nghe - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/57 - Suy nghĩ – trả lời - Cách diễn đạt khổ thơ có hình ảnh vật, việc đợc miêu tả gần gũi với người - Lắng nghe - Đọc ghi nhớ/57 * Ghi nhớ1: sgk/58 Hoạt động 2: HD tìm hiểu kiểu nhân hóa (5p) Gv: gọi hs đọc vd/sgk ? Trong câu vật nhân hóa? Đọc Xđ phép nhân hóa Ví dụ: Nhận xét: a) Lão, bác, cô, cậu-> để gọi vật b) Chống lại, xung phong, giữ ->để hành động vật c) Ơi!-> dùng để xưng hô với trâu Hoạt động 3: HDHS luyện tập (10p) - III- Luyện tập ? Gọi hs đọc BT1/58 Đọc BT1/58 Bài tập 1/58 ? Chỉ phép nhân hoá đoạn văn - Suy nghĩ – trả lời - Đơng vui, mẹ, con, anh em, tíu tít, bận rộn - Tác dụng: Quang cảnh bến cảng ? Phép nhân hố có tác dụng gì? miêu tả sống động Bài tập 2/58 ? Gọi hs đọc BT2 Sử dụngnhiều phép nhân hoá đ sinh động, gợi cảm - Y/c em lên bảng làm BT - Đọc BT2/58 - Y/c học sinh làm BT4/59 vào phiếu cá nhân - Lên bảng làm tập - Đa đáp án - Làm vào phiếu cá nhân a Giãi bày tâm trạng buồn - Quan sát – tráo b Đoạn văn sinh động, hóm hỉnh - Y/c học sinh tráo Chấm điểm cho bạn Bài tập 4/59 c Hình ảnh lạ, gợi suy nghĩ cho ngời d Gợi cảm phục, thương xót, căm thù Củng cố: (3p) ? Phép nhân hố gì? phép nhân hố có tác dụng ntn? Dặn dò: (2p) - Về nhà học - Làm BT5/59 - Xem trước phương pháp tả người ... nhớ/57 * Ghi nhớ1: sgk/58 Hoạt động 2: HD tìm hiểu kiểu nhân hóa (5p) Gv: gọi hs đọc vd/sgk ? Trong câu vật nhân hóa? Đọc Xđ phép nhân hóa Ví dụ: Nhận xét: a) Lão, bác, cô, cậu-> để gọi vật b)... Bài tập 1/58 ? Chỉ phép nhân hoá đoạn văn - Suy nghĩ – trả lời - Đông vui, mẹ, con, anh em, tíu tít, bận rộn - Tác dụng: Quang cảnh bến cảng ? Phép nhân hố có tác dụng gì? miêu tả sống động Bài. .. dụngnhiều phép nhân hoá đ sinh động, gợi cảm - Y/c em lên bảng làm BT - Đọc BT2/58 - Y/c học sinh làm BT4/59 vào phiếu cá nhân - Lên bảng làm tập - Đa đáp án - Làm vào phiếu cá nhân a Giãi bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa, Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn