Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ

3 60 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:06

BÀI 22 - TIẾT 92: TẬP LÀM VĂN: PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI I- Mục tiêu cần đạt: Giúp hs: kiến thức: - Nắm cách tả người bố cục, hình thức văn tả người Kỹ năng: - Luyện tập kĩ quan sát lựa chọn, kỹ trình bày điều quan trọng, lựa chọn theo thứ tự hợp lí - Rèn KN giao tiếp, KN giải vấn đề Thái độ: Vận dụng cách tả người vào viết đoạn văn, văn II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án - sgk – sgv –tài liệu tham khảo - HS: Sgk – ghi III- Tiến trình tổ chức hoạt động: (5p) Kiểm tra cũ: Hãy nêu số phương pháp tả cảnh? Bố cục tả cảnh gồm phần? Nội dung phần? Bài mới: Hoạt động củathầy Hoạt động trò Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu pp viết Kiến thức cần đạt đoạn văn, văn tả người(20) - Gọi học sinh đọc đoạn văn sgk - Cho học sinh thảo luận nhóm câu hái sgk/61 - Đọc đoạn văn sgk - Các nhóm thảo luận – trình bày - Gv nhận xét chung - Các bạn góp ý - Đưa đáp án - Lắng nghe ? Đoạn văn c văn em nêu bố cục phần? Nội dung phần gì? - Suy nghĩ – trả lời I - Phương pháp viết đoạn văn, văn tả người Vớ dụ Nhận xột a) Đ1: Tả người chèo thuyền vượt thác Đ2: Tả chân dung ông cai gian dảo Đ3: Tả hình ảnh người keo vật b)Đoạn b mtả chõn dung NV, đoạn a,c tập trung mtả NV kết hợp với mtả hành động c) Bố cục: phần p1: từ đầu đ ầm ầm (giới thiệu quang cảnh diễn keo vật) ? Muốn tả người cần phải làm gì? - Suy nghĩ – trả lời p2: Tiếp đ lụng (miêu tả chi tiết keo vật) ? Bài văn tả người gồm - Trả lời phần? Nội dung phần gì? p3: lại (cảm nghĩ nhận xét keo vật) - Chốt ý – gọi học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ: sgk/61 - Lắng nghe - đọc ghi nhớ Hoạt động 2: HDHS luyện tập (15p) - Gọi hs đọc BT1/62 - Đọc BT1/62 II - Luyện tập - Cho học sinh thảo luận nhóm - Gv chốt ý - Các nhóm nhận nhiệm vụ thảo luận – trình bày - Gọi hs đọc BT3/62 - Lắng nghe ? Nếu viết vào chỗ trống em điền chữ nào? - Đọc BT3/62 Cụ già: da nhăn nheo nưng hồng hào - Suy nghĩ – trả lời Cụ giáo: tiộng núi trẻo, dịu dàng… Bài tập 1: Em mắt đen lúng lánh, mụi đá Bài tập 2; Bài tập 3: - Đồng tụ - Tượng ông tướng đá rải Củng cố: (3p) ? Muốn tả người cần phải làm gì? ? Bài văn tả người có bố cục phần dặn dò: (2p) - Về nhà học - Soạn bài: “ Đêm Bác không ngủ” ... đọc đoạn văn sgk - Cho học sinh thảo luận nhóm câu hái sgk /61 - Đọc đoạn văn sgk - Các nhóm thảo luận – trình bày - Gv nhận xét chung - Các bạn góp ý - Đưa đáp án - Lắng nghe ? Đoạn văn c văn em... điền chữ nào? - Đọc BT3 /62 Cụ già: da nhăn nheo nưng hồng hào - Suy nghĩ – trả lời Cụ giáo: tiộng núi trẻo, dịu dàng… Bài tập 1: Em mắt đen lúng lánh, mụi đá Bài tập 2; Bài tập 3: - Đồng tụ -... (miêu tả chi tiết keo vật) ? Bài văn tả người gồm - Trả lời phần? Nội dung phần gì? p3: lại (cảm nghĩ nhận xét keo vật) - Chốt ý – gọi học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ: sgk /61 - Lắng nghe - đọc ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn