Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Mưa

4 60 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:02

BÀI 24 - TIẾT 101: VĂN BẢN: HƯỚNG DÂN ĐỌC THÊM: MƯA (TRẦN ĐĂNG KHOA) I - Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Cảm nhận sống, phong phú sinh động tranh thiên nhiên tư người khắc hoạ thơ - Nghệ thuật đặc sắc - nhân hoá Kĩ năng: - Phân tích thơ - nghệ thuật đặc sắc - miêu tả thiên nhiên - quan sát cảnh vật - Rèn KN giải vấn đề, KN tự nhận thức… Thái độ: - Giáo dục tình yêu thiên nhiên - thái độ bảo vệ thiên nhiên - quan sát cảnh vật II - Chuẩn bị - Gv: Giáo án - sgk - sgv - tập thơ Trần Đăng Khoa - Hs: ghi - soạn - sgk - phiếu học tập III -Tiến trình tổ chức hoạt đông dạy học: (5p) Kiểm tra: ? Đọc thuộc lòng Lượm? Em thích khổ thơ nào? Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu tác giả - tác phẩm (5p) - Y/c học sinh đọc thích  sgk/ 80 - Đọc thích  ? Hãy nêu vài nét sơ lược Trần Đăng Khoa? - Nêu vài nét tác giả I - Tác giả - tác phẩm Tác giả - Trần Đăng Khoa (1958) thần đồng thơ ? (8 tuổi) - Viết văn xuôi - phê bình Tác phẩm - Gv giới thiệu tập thơ Trần Đăng Khoa - Nghe - Viết năm 1967 - in tập thơ “Góc sân khoảng trời” Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu trúc văn (7p) - Hướng dẫn cách đọc thơ Đọc mẫu - Nghe - Gọi học sinh đọc tiếp - Đọc – nhận xét - Hướng dẫn tìm hiểu số thích - Giải thích thích - Bài thơ tả mưa vùng nào? vào mùa nào? - Vùng Bắc – mùa hè - Gv: mưa tả lúc mưa lúc mưa - Nghe II - Đọc - hiểu văn ? Hãy bố cục thơ Đọc Tìm hiểu thích Bố cục phần đ1: trọc lóc: mưa đ2: cảnh vật người Hoạt động 3: HD tìm hiểu chi tiết (16p) II Tìm hiểu chi tiết - Y/c đọc đ1 - Đọc đ1 ? Cảnh vật trước mưa miêu tả ntn? (con - Mối, gà, kiến, mía cỏ vật, vât, loại gà trời, sấm, chớp →tõ nhắc đÂn) cách miêu cao → thấp (miêu tả) xa → tả gần ? Em thích hình ảnh - Suy nghĩ - trình bày miêu tả nào? Sử dụng nghệ thuật gì? Cảnh vật mưa - ơng trời Mặc áo Ra trận - Mía - múa gươm - Kiến - hành quân - Cỏ gà - rung tai - Bụi tre - ? Em có nhận xét cách miêu tả? tác giả sử dụng thành cơng phép nhân hố nhờ đâu - Y/c đọc đ2 ? Khi trời mưa cảnh vật lên thật dội, mạnh mẽ, ấn tượng thể qua tõ ngữ nào? - Sắn - cười - Tả hành động, trạng thái vật, cối - Đọc đ2 ⇒ Quan sát, cảm nhận tinh t liên tưởng phong phú ⇒ tác động trước mưa đÂn cảnh vật mặt đất Khi trời mưa - Chớp - rạch ngang trời - Sâu - ghé xuống sân - Dõa sải tay bơi - Gv: biện pháp nghệ thuật nhân hoá sử dụng rộng rãi làm cho tranh sống động - Nghe - Đọc câu thơ cuối hình ảnh xuất hiện? Hình ảnh người miêu - Đọc – người tả ntn? Nghệ thuật (thảo luận nhóm phút) Thảo luận nhóm phút - Gv: hình ảnh người lao động miền q cụ thể hố qua hình ảnh quen thuộc gần gũi - trình bày – bổ xung ? Nêu nghệ thuật nội dung thơ? - Nghe - Mùng tơi - nhảy múa - Cây - ⇒ miêu tả ấn tượng tạo vẻ đẹp người Bố cục đội Sấm Chớp Trời mưaẩn dụ, lặp tõ ⇒ tõ thể sắc mạnh kì lạ người đối diện trước thiên nhiên khắc nghiệt *) Ghi nhớ: SGK -Trình bày - ghi nhớ Hoạt động 4: Học sinh luyện tập (7p) - Y/c đọc diễn cảm đọc diễn cảm thơ III- Luyện tập - Y/c đọc thêm (81) nhận xét cách miêu tả Bài đọc thêm – nhận xét - Đọc diễn cảm - Bài đọc thêm Củng cố: (3p) - Nêu lại nd toàn bài? - Hệ thống kiến thức Dặn dò: (2p) - Về nhà học - cbị “ vb Cô Tô” ... thích - Bài thơ tả mưa vùng nào? vào mùa nào? - Vùng Bắc – mùa hè - Gv: mưa tả lúc mưa lúc mưa - Nghe II - Đọc - hiểu văn ? Hãy bố cục thơ Đọc Tìm hiểu thích Bố cục phần đ1: trọc lóc: mưa đ2:... mưa cảnh vật lên thật dội, mạnh mẽ, ấn tượng thể qua tõ ngữ nào? - Sắn - cười - Tả hành động, trạng thái vật, cối - Đọc đ2 ⇒ Quan sát, cảm nhận tinh t liên tưởng phong phú ⇒ tác động trước mưa. .. Luyện tập - Y/c đọc thêm (81) nhận xét cách miêu tả Bài đọc thêm – nhận xét - Đọc diễn cảm - Bài đọc thêm Củng cố: (3p) - Nêu lại nd toàn bài? - Hệ thống kiến thức Dặn dò: (2p) - Về nhà học -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Mưa, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Mưa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn