Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Mưa

3 63 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:02

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 24 - TIẾT 100: MƯA ( Tự học có hướng dẫn) ( TRẦN ĐĂNG KHOA ) I Mục tiêu : Kiến thức: - Nét đặc sắc thơ: Sự kết hợp tranh thiên nhiên phong phú, sinh động trước mưa rào tư lớn lao người mưa - Tác dụng số biện pháp nghệ thuật văn Kĩ năng: - Đọc diễn cảm thơ theo thể tự - Nhận biết phân tích tác dụng phép nhân hố, ẩn dụ có thơ - Trình bày suy nghĩ thiên nhiên, người nơi làng quê Việt Nam sau học xong văn Thái độ: - GD HS tình yêu thiên nhiên, người, quê hương đất nước II Chuẩn bị : GV: - Đọc nghiên cứu văn HS: - Đọc soạn theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Đọc thuộc lòng thơ Lượm Cảm nhận em trước gương hi sinh Lượm? Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: Hướng dẫn tìm hiểu chung I TÌM HIỂU CHUNG - HS: Đọc thích SGK ? Em hiểu tác giả Trần Đăng Khoa? - HS trình bày - GV nhận xét, bố sung Tác giả, tác phẩm: SGK - GV giới thiệu thêm nghiệp sáng tác văn chương ông ? Em nêu hiểu biết em tác phẩm? - HS: Trả lời - GV: Hướng dẫn đọc -> Đọc mẫu đoạn -> HS đọc tiếp -> GV nhận xét - GV: Giải thích số từ khó Đọc tìm hiểu thích ? Bài thơ làm theo thể thơ nào? ? Bài thơ chia làm phần? Nội dung phần? - HS: + P1: Từ đầu “ mùng tơi nhảy múa”: Cảnh vật trước mưa Thể thơ: Tự Bố cục: phần + P2 Còn lại : Cảnh vật mưa HĐ 2: Hướng dẫn tìm hiểu văn ? Bài thơ chia làm đoạn? ý đoạn? - HS: + Đoạn 1: đầu -> trọc lốc: Cảnh mưa + Đoạn 2: Đoạn lại: Cảnh trời mưa) ? Cảnh trời mưa tả qua chi tiết nào? - HS: Cỏ gà, bụi tre, ông trời, sấm, chớp ? Nhận xét cách quan sát tác giả? - HS: Quan sát tinh tế, cảm nhận mắt, tâm hồn hồn nhiên phù hợp với trẻ thơ ? Hình ảnh người thơ ai? ? Người cha tả nào? ? Biện pháp nghệ thuật sử dụng, tác dụng ? ? Bài thơ miêu tả cảnh ? ? Nhận xét em giới thiên nhiên II TÌM HIỂU VĂN BẢN Thiên nhiên - Nhiều hình ảnh thiên nhiên, lồi vật với hành động cụ thể : Phép nhân hoá -> Khí mạnh mẽ, dội thơ ? ? Bài thơ hay nhờ yếu tố nghệ thuật ? - HS đọc ghi nhớ Hình ảnh người : - Người cha cày về: đội sấm, chớp, đội mưa-> Tầm vóc lớn lao, tư hiên ngang, to lớn sánh với thiên nhiên * Ghi nhớ: SGK Tr 81 Củng cố: - Đọc diễn cảm thơ Mưa - Nêu cảm nhận em thơ Mưa Hướng dẫn học nhà: - Học thuộc lòng thơ - Nắm nội dung, nghệ thuật - Tìm đọc thơ Trần Đăng Khoa - Đọc nghiên cứu bài: Hoán dụ ... nào? ? Bài thơ chia làm phần? Nội dung phần? - HS: + P1: Từ đầu “ mùng tơi nhảy múa”: Cảnh vật trước mưa Thể thơ: Tự Bố cục: phần + P2 Còn lại : Cảnh vật mưa HĐ 2: Hướng dẫn tìm hiểu văn ? Bài thơ... cày về: đội sấm, chớp, đội mưa- > Tầm vóc lớn lao, tư hiên ngang, to lớn sánh với thiên nhiên * Ghi nhớ: SGK Tr 81 Củng cố: - Đọc diễn cảm thơ Mưa - Nêu cảm nhận em thơ Mưa Hướng dẫn học nhà: -... ? Bài thơ chia làm đoạn? ý đoạn? - HS: + Đoạn 1: đầu -> trọc lốc: Cảnh mưa + Đoạn 2: Đoạn lại: Cảnh trời mưa) ? Cảnh trời mưa tả qua chi tiết nào? - HS: Cỏ gà, bụi tre, ông trời, sấm, chớp ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Mưa, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Mưa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn