Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ

4 50 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:00

Tiết 101 : HOÁN DỤ A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Khái niệm hoán dụ, kiểu hoán dụ - Tác dụng phép hoán dụ Kỹ - Bước đầu nhận biết phân tích ý nghĩa tác dụng phép hoán dụ thực tế sử dụng Tiếng việt - Bước đầu tạo số kiểu hoán dụ đơn giản nói, viết Thái độ - Nhận biết hoán dụ đoạn thơ, đoạn văn B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học * Bài cũ : - Ẩn dụ ? Cho ví dụ ? - Trình bày rõ kiểu ẩn dụ ? Cho ví dụ minh hoạ ? * Bài : Hoạt động GV, HS TaiLieu.VN Nội dung cần đạt Page - Xét ví dụ (SGK) I Hốn dụ : - Cho học sinh đọc phần (1) “áo nâu liền với áo xanh Nông thôn với thị thành đứng lên” ? Các từ ngữ in đậm câu thơ - áo nâu : Chỉ người nông dân dùng để ? - áo xanh : Chỉ người công nhân (Dựa vào quan hệ đặc điểm, tính chất với vật có đặc điểm tính chất đó) - Nơng thơn : Chỉ người sống nông thôn - Thành thị: Chỉ người sống thành thị (Dựa vào mối quan hệ vật chứa đựng vật bị chứa đựng) ? Tác dụng cách diễn đạt ? - Cách diễn đạt ngắn gọn, tăng tính hình tượng hàm súc cho câu thơ, nêu bật đặc điểm người nói đến - Giáo viên : Cách dùng gọi hoán dụ ? Vậy em hiểu hoán dụ ? TaiLieu.VN - Giáo viên dẫn dắt học sinh đến phần ghi nhớ, khắc sâu khái niệm hoán dụ Page II Các kiểu hoán dụ - Cho HS đọc ví dụ SGK ? “Bàn tay ta” ví dụ (a) - Chỉ phận người ? ? Nó dùng thay cho ? - Dùng thay cho “người lao động” nói chung ? Giữa “bàn tay” vật mà - Quan hệ phận - tồn thể biểu thị có quan hệ ? ? “Một”, “ba” ví dụ (b) - Chỉ số lượng cụ thể ? ? Nó dùng thay cho ? - “một”  thay cho số Nói chung - “ba”  thay cho số nhiều ? Quan hệ “một”, “ba” với số - Quan hệ cụ thể, trìu tượng lượng mà biểu thị quan hệ ? ? Đổ máu ví (c) gì? - Chỉ dấu hiệu chiến tranh ? Nó dùng thay cho ? - Dùng thay cho “sự hi sinh mát” nói chung Có thể hiểu “ngày Huế đổ máu” ngày Huế xẩy chiến tranh ? “đổ máu” với tượng mà - Quan hệ dấu hiệu vật – vật biểu thị có quan hệ ? TaiLieu.VN Page ? Từ ví dụ phân tích, liệt - Có kiểu hoán dụ thường gặp (SGK) kế số kiểu hoán dụ thường gặp? * Ghi nhớ - Cho học sinh đọc ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh kiến thức, yêu cầu học sinh học thuộc III Luyện tập + Hướng dẫn học sinh làm tập 1, 2, lớp + Cũng cố học : - Hoán dụ kiểu hoán dụ + Hướng dẫn học : - Học sinh làm tập 4, (trang 44 SBT) TaiLieu.VN Page ... đựng) ? Tác dụng cách diễn đạt ? - Cách diễn đạt ngắn gọn, tăng tính hình tượng hàm súc cho câu thơ, nêu bật đặc điểm người nói đến - Giáo viên : Cách dùng gọi hoán dụ ? Vậy em hiểu hoán dụ ? TaiLieu.VN... quan hệ ? TaiLieu.VN Page ? Từ ví dụ phân tích, liệt - Có kiểu hoán dụ thường gặp (SGK) kế số kiểu hoán dụ thường gặp? * Ghi nhớ - Cho học sinh đọc ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh kiến thức, yêu... hiểu hoán dụ ? TaiLieu.VN - Giáo viên dẫn dắt học sinh đến phần ghi nhớ, khắc sâu khái niệm hoán dụ Page II Các kiểu hốn dụ - Cho HS đọc ví dụ SGK ? “Bàn tay ta” ví dụ (a) - Chỉ phận người ? ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn