Ý kiến của anh chị về câu tục ngữ anh em khinh trước làng nước khinh sau

2 121 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:57

Ý kiến của anh (chị) về câu tục ngữ: Anh em khinh trước, làng nước khinh sau Ngữ Văn 12 Bình chọn:Xây dựng nền đạo đức mới, xây dựng gia đình văn hóa, thiết nghĩ câu tục ngữ “Anh em khinh trước, làng nước khinh sau” có tác dụng gấp nhiều lần những bài luận thuyết dài dòng.Bình luận về sự đồng cảm và sẻ chia trong xã hội ta ngày nay Ngữ Văn 12Bàn luận về vấn đề giữ gìn vệ sinh Ngữ Văn 12Bình luận về đức tính siêng năng cần cù của con người Ngữ Văn 12Bình luận về đức tính khiêm tốn của con người Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong dân gian vẫn lưu truyền nhiều câu tục ngữ nói về khenchê, khinhtrọng. Mỗi câu tục ngữ là một bài học sâu sắc có tác dụng giáo dục đối với bất cứ ai, nhất là lớp người trẻ tuổi trong xã hội.Câu tục ngữ sau đây, nhiều người vẫn nhớ, vẫn nhắc:Anh em khinh trước, làng nước khinh sau.Khinh là sự đánh giá và chê bai, coi thường. Chữ khinh thường gắn liền với các từ ngữ: khinh thường, khinh bỉ, coi khinh...Một kẻ nào đó, nhân cách lèm nhèm, có việc làm xấu xa, thối nát... sẽ bị mọi người coi khinh và xa lánh.Trong gia đình, con cháu bất hiếu, vợ chồng bất hòa, anh em lục đục, sẽ bị mọi người trong nhà, trong gia tộc “khinh trước”. Một kẻ mà đã bị “anh em khinh trước” là kẻ vô cùng suy đốn; từ cử chỉ thái độ đến hành động, việc làm đều xấu xa, đồi bại, phương hại đến đạo lí, nếp nhà, hành động, việc làm đều xấu xa, đồi bại, phương hại đến đạo lí, nếp nhà, đến gia phong. Những kẻ cờ bạc rượu chè, nhác làm siêng ăn, tham lam, tục tằn... sẽ bị “anh em khinh trước”.Và khi đã bị “anh em khinh trước” thì con người ấy không còn chỗ đứng trong xóm dưới làng trên, trong làng ngoài xã nữa. Khi đã bị “làng nước khinh sau thì con người ấy còn dám vác mặt đi đâu nữa. Chỉ còn cúi gầm mặt mà đi. Mọi quan hệ chòm xóm, láng giềng chẳng còn gì nữa. Mọi người đều “sợ” và xa lánh. Kẻ bị làng nước coi khinh sẽ sống trong cô độc, tủi nhục, làm hại đến danh dự chồng con, vợ con; làm nhục ông bà, cha mẹ, anh em.“Anh em khinh trước, làng nước khinh sau”, câu tục ngữ nghĩ có tám chữ, điệp lại hai lần chữ “khinh” đã nói lên một cách cô đúc sức mạnh của gia phong, của lệ làng.Câu tục ngữ nêu bật sức mạnh tính giáo dục đạo đức của gia đình và làng xã; chỉ cần nghe ông bà, cha mẹ nhắc lại một lần là con cháu nhớ mãi. Nhờ đó mà nếp nhà được giữ gìn, gia phong được đề cao, thuần phong mĩ tục được phát triển. Kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam có nhiều câu nêu bật sự khinhtrọng, khenchê của cộng đồng đối với một con nXem thêm tại: https:loigiaihay.comykiencuaanhchivecautucnguanhemkhinhtruoclangnuockhinhsaunguvan12c30a453.htmlixzz5n2TIXbBS Ý kiến anh chị câu tục ngữ Anh em khinh trước làng nước khinh sau" Ngữ Văn 12 Bình chọn: Xây dựng đạo đức mới, xây dựng gia đình văn hóa, thiết nghĩ câu tục ngữ “Anh em khinh trước, làng nước khinh sau” có tác dụng gấp nhiều lần luận thuyết dài dòng • Bình luận đồng cảm sẻ chia xã hội ta ngày - Ngữ Văn 12 • Bàn luận vấn đề giữ gìn vệ sinh - Ngữ Văn 12 • Bình luận đức tính siêng cần cù người - Ngữ Văn 12 • Bình luận đức tính khiêm tốn người - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong dân gian lưu truyền nhiều câu tục ngữ nói khen/chê, khinh/trọng Mỗi câu tục ngữ học sâu sắc có tác dụng giáo dục ai, lớp người trẻ tuổi xã hội Câu tục ngữ sau đây, nhiều người nhớ, nhắc: Anh em khinh trước, làng nước khinh sau Khinh đánh giá chê bai, coi thường Chữ khinh thường gắn liền với từ ngữ: khinh thường, khinh bỉ, coi khinh Một kẻ đó, nhân cách lèm nhèm, có việc làm xấu xa, thối nát bị người coi khinh xa lánh Trong gia đình, cháu bất hiếu, vợ chồng bất hòa, anh em lục đục, bị người nhà, gia tộc “khinh trước” Một kẻ mà bị “anh em khinh trước” kẻ vô suy đốn; từ cử thái độ đến hành động, việc làm xấu xa, đồi bại, phương hại đến đạo lí, nếp nhà, hành động, việc làm xấu xa, đồi bại, phương hại đến đạo lí, nếp nhà, đến gia phong Những kẻ cờ bạc rượu chè, nhác làm siêng ăn, tham lam, tục tằn bị “anh em khinh trước” Và bị “anh em khinh trước” người khơng chỗ đứng xóm làng trên, làng ngồi xã Khi bị “làng nước khinh sau" người dám vác mặt đâu Chỉ cúi gầm mặt mà Mọi quan hệ chòm xóm, láng giềng chẳng Mọi người “sợ” xa lánh Kẻ bị làng nước coi khinh sống cô độc, tủi nhục, làm hại đến danh dự chồng con, vợ con; làm nhục ông bà, cha mẹ, anh em “Anh em khinh trước, làng nước khinh sau”, câu tục ngữ nghĩ có tám chữ, điệp lại hai lần chữ “khinh” nói lên cách cô đúc sức mạnh gia phong, lệ làng Câu tục ngữ nêu bật sức mạnh tính giáo dục đạo đức gia đình làng xã; cần nghe ông bà, cha mẹ nhắc lại lần cháu nhớ Nhờ mà nếp nhà giữ gìn, gia phong đề cao, phong mĩ tục phát triển Kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam có nhiều câu nêu bật khinh/trọng, khen/chê cộng đồng n Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/y-kien-cua-anh-chi-ve-cau-tuc-ngu-anh-em-khinh-truoc-lang-nuoc-khinhsau-ngu-van-12-c30a453.html#ixzz5n2TIXbBS ... ca dao, tục ngữ Việt Nam có nhiều câu nêu bật khinh/ trọng, khen/chê cộng đồng n Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/y-kien-cua -anh- chi-ve-cau-tuc-ngu -anh- em- khinh- truoc-lang-nuoc-khinhsau-ngu-van-12-c30a453.html#ixzz5n2TIXbBS.. .Câu tục ngữ nêu bật sức mạnh tính giáo dục đạo đức gia đình làng xã; cần nghe ông bà, cha mẹ nhắc lại lần cháu nhớ Nhờ mà nếp nhà giữ gìn, gia phong đề cao, phong mĩ tục phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý kiến của anh chị về câu tục ngữ anh em khinh trước làng nước khinh sau, Ý kiến của anh chị về câu tục ngữ anh em khinh trước làng nước khinh sau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn