Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Tập làm thơ bốn chữ

2 79 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:56

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 24 - TIẾT 102: TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ I Mục tiêu : Kiến thức: - Nắm số đặc điểm thể thơ bốn chữ - Các kiểu vần sử dụng thơ nói chung thơ bốn chữ nói riêng Kĩ năng: - Nhận diện thể thơ bốn chữ đọc học thơ ca - Xác định cách gieo vần thơ thuộc thể thơ bốn chữ - Vận dụng kiến thức thể thơ bốn chữ vào việc tập làm thơ bốn chữ Thái độ: - GD học sinh lòng yêu thích thơ ca, văn học II Chuẩn bị : GV: - Một số thơ bốn chữ HS: - Chuẩn bị theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Kết hợp Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: GV kiểm tra việc chuẩn bị học sinh HĐ 2: Tìm hiểu đặc điểm thể thơ bốn chữ I ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THỂ THƠ CHỮ - GV hướng dẫn cụ thể kiểu gieo vần thơ chữ: Vần lưng, vần chân, vần liền, vần cách Thể thơ thường có nhiều dòng, dòng chữ, thường ngắt nhịp 2/2, vừa kể vừa tả…xuất tục ngữ, vè, ca dao.) - Mỗi Câu gồm tiếng Số câu không hạn định Các khổ, đoạn chia linh hoạt tuỳ theo nội dung cảm xúc - Thích hợp với kiểu vừa kể chuyện vừa Miêu tả (Vè, đồng dao, hát ru) - Nhịp 2/2 (Chẵn đều) - Vần : Kết hợp kiểu vần : Chân, lưng, HĐ3: Học sinh tập làm thơ chữ bằng, chắc, liền, cách - GV: Trình bày đoạn thơ chuẩn bị nhà, cách gieo vần, nội dung, đặc điểm thể thơ? II TẬP LÀM THƠ CHỮ TẠI LỚP - HS: Từ – h/s đọc đoạn thơ chữ thân chuẩn bị nhà Tự phân tích vần, nhịp đoạn thơ -> Cả lớp nhận xét - HS lắng nghe, tự sửa - Giáo viên đánh giá xếp loại Củng cố: - Nhắc lại đặc điểm gieo vần thơ chữ - Học sinh đọc thêm số thơ SGK Tr 86, 87 Hướng dẫn học nhà: - Nắm đặc điểm thể thơ chữ, cách gieo vần thể thơ - Nhận diện thể thơ bốn chữ - Sưu tầm số thơ theo thể bốn chữ, tự sáng tác thơ bốn chữ - Đọc soạn : "Cô Tô" ... Hướng dẫn học nhà: - Nắm đặc điểm thể thơ chữ, cách gieo vần thể thơ - Nhận diện thể thơ bốn chữ - Sưu tầm số thơ theo thể bốn chữ, tự sáng tác thơ bốn chữ - Đọc soạn : "Cô Tô" ... Học sinh tập làm thơ chữ bằng, chắc, liền, cách - GV: Trình bày đoạn thơ chuẩn bị nhà, cách gieo vần, nội dung, đặc điểm thể thơ? II TẬP LÀM THƠ CHỮ TẠI LỚP - HS: Từ – h/s đọc đoạn thơ chữ thân... tích vần, nhịp đoạn thơ -> Cả lớp nhận xét - HS lắng nghe, tự sửa - Giáo viên đánh giá xếp loại Củng cố: - Nhắc lại đặc điểm gieo vần thơ chữ - Học sinh đọc thêm số thơ SGK Tr 86, 87 Hướng dẫn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Tập làm thơ bốn chữ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Tập làm thơ bốn chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn