Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Tập làm thơ bốn chữ

3 57 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:55

BÀI 24 - TIẾT 102: TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ I - Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Nắm đặc điểm thơ chữ Nhận diện học đọc thơ Kĩ năng: - Thực hành để nắm đặc điểm thể thơ - biêt làm thơ theo thể chữ - Rèn KN tự nhận thức, KN giải vấn đề Thái độ: - Có ý thức sưu tầm làm thơ chữ Tích hợp mơi truường: Tập làm thơ chủ đề MT II -Chuẩn bị - Gv: Giáo án - sgk - sgv - số thơ chữ - Hs: ghi -vở tập - sgk - phiếu học tập III - Tiến trình tổ chức hoạt đông dạy học: (3p) Kiểm tra: Kiểm tra việc chuẩn bị nhà học sinh Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu đặc điểm thơ chữ (8p) - Qua tập làm nhà em đặc điểm thơ chữ - Nêu đặc điểm thơ chữ I - Một số đặc điểm thơ chữ - Câu thơ - chữ, nhịp 2/2 (ca dao, tục ngữ, vè) Vần lưng (gieo vần câu - Vần Vần chân: gieo vần cuối dòng thơ - Gieo vần hỗn hợp: không theo trật tự (chú bé loắt, vàng) Hoạt động 2: Thực hành làm thơ chữ (18p) Tớch hợp MT: - Chép nội dung - Y/c học sinh làm thơ chữ với chủ đề: - Chọn chủ đề II - Tập làm thơ chữ + Về vấn đề MT quờ hương sinh sống + Vấn đề phủ xanh đất chống đồi núi chọc - Làm cá nhân + Mùa xuân (15 đến 20 phút vào phiếu + Cảnh đẹp quê hương học tập em - Trình bày - nhận xét - Y/c chọn chủ đề - Y/c làm cá nhân - Thu - Y/c cá nhân trình bày - Gv nhận xét - Thu số Hoạt động 3: HD luyện tập (11p) Hs đọc số thơ T86 - Chỉ vần lưng, vần chân, vần liền, vần cách khổ thơ đó? - Nghe – thực heienj Đọc Củng cố: (3p) - Nhận xét việc chuẩn bị làm thơ học sinh III Luyện tập 4 Dặn dò: (2p) - Chuẩn bị tiết sau học “Cô Tô” ...vần cuối dòng thơ - Gieo vần hỗn hợp: khơng theo trật tự (chú bé loắt, vàng) Hoạt động 2: Thực hành làm thơ chữ (18p) Tớch hợp MT: - Chép nội dung - Y/c học sinh làm thơ chữ với chủ đề: -... chủ đề II - Tập làm thơ chữ + Về vấn đề MT quờ hương sinh sống + Vấn đề phủ xanh đất chống đồi núi chọc - Làm cá nhân + Mùa xuân (15 đến 20 phút vào phiếu + Cảnh đẹp quê hương học tập em - Trình... chủ đề - Y/c làm cá nhân - Thu - Y/c cá nhân trình bày - Gv nhận xét - Thu số Hoạt động 3: HD luyện tập (11p) Hs đọc số thơ T 86 - Chỉ vần lưng, vần chân, vần liền, vần cách khổ thơ đó? - Nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Tập làm thơ bốn chữ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Tập làm thơ bốn chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn