Nếu không mục đích tầm thường đi đơ rô em hiểu câu nói trên như thế nào câu nói đã gợi cho em những suy nghĩ gì

2 63 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:55

Nếu không.... mục đích tầm thường. ” (Điđơrô). Em hiểu câu nói trên như thế nào? Câu nói đã gợi cho em những suy nghĩ gì? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Học để nay mai bước vào đời có một vốn kiến thức tối thiểu để làm người. Học để hiểu được điều hay lẽ phải. Học để khi trưởng thành có thể làm việc tự nuôi mình, giúp gia đình và giúp đời.Bình luận về vấn đề gương, noi gương và nêu gương Ngữ Văn 12Bình luận về tinh thần dũng cảm của con người Ngữ Văn 12Một nhà văn Nga đã nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình...Ý kiến của anh (chị) về câu tục ngữ: Anh em khinh trước, làng nước khinh sau Ngữ...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong xã hội. có người công thành danh toại, cũng có kẻ suốt đời lao đao, lận đận chẳng làm nên chuyện gì đáng kể. Có người sống không hề băn khoăn về mục đích sống, tựa như con tàu ra biển không xác định hướng đi, sống không ai biết, chết chẳng ai hay. Lại có người ý đồ thì rất lớn mà sự nghiệp rất nhỏ. Chuyện thành công hay thất bại do rất nhiều nguyên nhân tạo nên, trong đó chủ yêu là tính mục dich. Nhà văn Pháp nổi tiêng Điđơrô đã nhận xét: Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường.Câu nói của ông muốn đề cập tính mục đích của công việc, mọi hoạt động của con người. Con người phải có mục đích sống. Mục đích sống tốt đẹp là nguồn động viên con người phấn đấu đế đạt được kết quả tốt đẹp hơn, sống hữu ích hơn trong xã hội.Nhận xét trên của Điđơrô hoàn toàn chinh xác. Trong đời sống hàng ngày, thường khi bắt tay vào một việc gì, người ta đều đặt ra mục đích của công việc đó. Vậy mục đích là gi? Mục đích là yêu cầu đặt ra trước khi thực hiện một công việc. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng mục đích chính là cái mà ta cần phải phấn đấu để đạt được trong quá trình thực hiện công việc, là kết quả cuối cùng phải đạt được mà con người xác định trước khi hành động. Nó sẽ hướng mọi suy nghĩ, hành động, tập trung ý chí, nghị lực của con người để đạt được yêu cầu đã đặt ra.Mục đích là kim chỉ nam của con người cho nên con người không thể sống, làm việc mà không có mục đích nào cả.Khác với mọi loài thú khác sống theo bản năng tự nhiên, con người có trí tuệ soi sáng nên thường đặt yêu cầu cụ thề trước mỗi việc làm hay còn gọi là mục tiêu hành động và trí tuệ chi phối mọi suy nghĩ. Loài người thường dùng lí trí để phân biệt đúng sai, nên hay không nên khi hành động. Hành động thiếu mục đích thường không có hiệu quả. Trước khi làm một việc gì, con người thường đã đặt ra mục đích cần phải đạt được rồi tìm mọi cách để thực hiện mục đích ấy. Từ trước tới nay, đã có biết bao nhà bác học nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trên mọi lĩnh vực để đem lại những kết quả tốt đẹp nhất, nhằm mục đích đời sống con người. Mục đích sẽ mở ra phương hướng, dẫn dắt mọi hoạt động của con người.Có mục đích, con người mới có động lực thúc đẩy trong công việc, có niềm vui và niềm tin vào việc mình làm. Ngược lại, nếu sống không có mục đích, con người sẽ trở nên thụ động, bạc nhược và vô dụng, cuộc đời mất hết ý nghĩa.Trăm ngàn công việc với trăm ngàn mục đích khác nhau; mục đích có lớn. nhỏ, xấu, tốt, tầm thường. Mỗi người đều có một mục đích sống riêng của mình. Tầm quan trọng của mục đích là điều ai cũng phải công nhận nhưng mục đích như thế nào là chuyện cần bàn. Điđơrô rất có lí khi nói: Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thườngXem thêm tại: https:loigiaihay.comneukhongmucdichtamthuongdidoroemhieucaunoitrennhuthenaocaunoidagoichoemnhungsuynghiginguvan12c30a458.htmlixzz5n2SeY8ib Nếu khơng mục đích tầm thường Đi Em hiểu câu nói Câu nói gợi cho em suy nghĩ gì? - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Học để mai bước vào đời có vốn kiến thức tối thiểu để làm người Học để hiểu điều hay lẽ phải Học để trưởng thành làm việc tự ni mình, giúp gia đình giúp đời • Bình luận vấn đề gương, noi gương nêu gương - Ngữ Văn 12 • Bình luận tinh thần dũng cảm người - Ngữ Văn 12 • Một nhà văn Nga nói: “Nơi lạnh khơng phải Bắc Cực, mà nơi khơng có tình • Ý kiến anh (chị) câu tục ngữ: "Anh em khinh trước, làng nước khinh sau" - Ngữ Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Mơn Văn học Trong xã hội có người cơng thành danh toại, có kẻ suốt đời lao đao, lận đận chẳng làm nên chuyện đáng kể Có người sống khơng băn khoăn mục đích sống, tựa tàu biển không xác định hướng đi, sống không biết, chết chẳng hay Lại có người ý đồ lớn mà nghiệp nhỏ Chuyện thành công hay thất bại nhiều nguyên nhân tạo nên, chủ yêu tính mục dich Nhà văn Pháp tiêng Đi-đơ-rơ nhận xét: Nếu khơngmục đích, anh khơng làm Anh khơng làm vĩ đại mục đích tầm thường Câu nói ơng muốn đề cập tính mục đích cơng việc, hoạt động người Con người phải có mục đích sống Mục đích sống tốt đẹp nguồn động viên người phấn đấu đế đạt kết tốt đẹp hơn, sống hữu ích xã hội Nhận xét Đi-đơ-rơ hồn tồn chinh xác Trong đời sống hàng ngày, thường bắt tay vào việc gì, người ta đặt mục đích cơng việc Vậy mục đích gi? Mục đích yêu cầu đặt trước thực cơng việc Chúng ta hiểu cách đơn giản mục đích mà ta cần phải phấn đấu để đạt trình thực cơng việc, kết cuối phải đạt mà người xác định trước hành động Nó hướng suy nghĩ, hành động, tập trung ý chí, nghị lực người để đạt yêu cầu đặt Mục đích kim nam người người khơng thể sống, làm việc mà khơngmục đích Khác với loài thú khác sống theo tự nhiên, người có trí tuệ soi sáng nên thường đặt yêu cầu cụ thề trước việc làm hay gọi mục tiêu hành động trí tuệ chi phối suy nghĩ Lồi người thường dùng lí trí để phân biệt sai, nên hay không nên hành động Hành động thiếu mục đích thường khơnghiệu Trước làm việc gì, người thường đặt mục đích cần phải đạt tìm cách để thực mục đích Từ trước tới nay, có nhà bác học nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo lĩnh vực để đem lại kết tốt đẹp nhất, nhằm mục đích đời sống người Mục đích mở phương hướng, dẫn dắt hoạt động người Có mục đích, người có động lực thúc đẩy cơng việc, có niềm vui niềm tin vào việc làm Ngược lại, sống khơngmục đích, người trở nên thụ động, bạc nhược vô dụng, đời nghĩa Trăm ngàn công việc với trăm ngàn mục đích khác nhau; mục đích có lớn nhỏ, xấu, tốt, tầm thường Mỗi người có mục đích sống riêng Tầm quan trọng mục đích điều phải cơng nhận mục đích chuyện cần bàn Đi-đơ-rơ có lí nói: Anh khơng làm vĩ đại mục đích tầm thường Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/neu-khong-muc-dich-tam-thuong-di-do-ro-em-hieu-cau-noi-tren-nhu-thenao-cau-noi-da-goi-cho-em-nhung-suy-nghi-gi-ngu-van-12-c30a458.html#ixzz5n2SeY8ib ... trăm ngàn mục đích khác nhau; mục đích có lớn nhỏ, xấu, tốt, tầm thường Mỗi người có mục đích sống riêng Tầm quan trọng mục đích đi u phải cơng nhận mục đích chuyện cần bàn Đi -đơ- rơ có lí nói: Anh... khơng làm vĩ đại mục đích tầm thường Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/neu-khong-muc-dich-tam-thuong-di-do-ro -em- hieu-cau-noi-tren-nhu-thenao-cau-noi-da-goi -cho -em- nhung -suy- nghi-gi-ngu-van-12-c30a458.html#ixzz5n2SeY8ib.. .đích Từ trước tới nay, có nhà bác học nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo lĩnh vực để em lại kết tốt đẹp nhất, nhằm mục đích đời sống người Mục đích mở phương hướng, dẫn dắt hoạt động người Có mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Nếu không mục đích tầm thường đi đơ rô em hiểu câu nói trên như thế nào câu nói đã gợi cho em những suy nghĩ gì, Nếu không mục đích tầm thường đi đơ rô em hiểu câu nói trên như thế nào câu nói đã gợi cho em những suy nghĩ gì

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn