Bình luận ý kiến sau đây của các mác tình bạn chân chính là viên ngọc quý

2 70 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:53

Bình luận ý kiến sau đây của Các Mác: Tình bạn chân chính là viên ngọc quý Ngữ Văn 12 Bình chọn:Cùng với tình yêu, nhiều người trong cuộc đời còn có tình bạn, sống trong tình bạn. Đã có nhiều ý kiến, nhiều câu ca, câu thơ nói về tình bạn. Nhà triết học vĩ đại Các Mác từng nói: “Tình bạn chân chính là viên ngọc quý”.Bạn nghĩ gì về việc chúng ta tự học Ngữ Văn 12Nếu không.... mục đích tầm thường. ” (Điđơrô). Em hiểu câu nói trên như thế nào?...Bình luận về vấn đề gương, noi gương và nêu gương Ngữ Văn 12Bình luận về tinh thần dũng cảm của con người Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Cùng với tình yêu, nhiều người trong cuộc đời còn có tình bạn, sống trong tình bạn. Đã có nhiều ý kiến, nhiều câu ca, câu thơ nói về tình bạn. Nhà triết học vĩ đại Các Mác từng nói: “Tình bạn chân chính là viên ngọc quý”.1. Ngọc là một loại đá kim loại rất cứng, màu sắc óng ánh tuyệt đẹp, rất quý hiếm; quý hiếm hơn cả vàng, thường được chế tác thành đồ nữ trang, pho tượng. Ngọc có nhiều loại, đủ màu sắc như hồng ngọc, bạch ngọc, ngọc lam, ngọc phỉ thúy, bích ngọc, ngọc trai. Các vua chúa ngày xưa hay dùng ngọc để làm quốc ấn, quốc bảo biểu tượng cho vương triều.Tinh bạn chân chính là tình bạn trong sáng, tâm đầu ý hợp, thủy chung, hết lòng yêu thương nhau, tôn quý nhau; không vụ lợi, không dung tục tầm thường.Các Mác dùng lời nói so sánh “tình bạn chân chính là viên ngọc quý nhằm hình tượng hóa, cụ thể hóa tình bạn chân chính là tình bạn đẹp, tình bạn quý, rất đáng trân trọng, ngợi ca.2. Nếu ngọc có nhiều loại thì tình bạn cũng có nhiều thứ: bạn học thời ấu thơ, bạn cùng trang lứa (đồng tuế), bạn cùng quê (đồng hương), bạn đồng khoa, bạn buôn bán làm ăn, bạn đồng đội, bạn chiến đấu...3. Tại sao “tình bạn chân chính là viên ngọc quý?.Bạn chân chính yêu thương nhau, quý trọng nhau như anh em ruột thịt, cùng chung chí hướng, giúp đỡ nhau học hành, làm ăn. Bạn chân chính sẽ cùng nhau chia ngọt sẽ bùi với nhau, nghèo khổ, hoạn nạn có nhau, hết lòng giúp đỡ lẫn nhau vượt qua vận hạn. Bạn chân chính vào sinh ra tử có nhau, nghèo khổ, vinh hiển đều gắn bó với nhau, trọn đời sắt son chung thủy. Tình bạn tri âm, tri kỉ, tình bạn chiến đấu, tình đồng chí... là viên ngọc quý, sáng trong mãi trong cõi đời.Sống trong tình bạn chân chính, ai cũng tự hào cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, “lớn lên” trong cuộc đời, tự tin trước mọi gian nan thử thách.Bá Nha Tứ Kì, Lưu Bình Dương Lễ, Mác Ăngghen... là những gương sáng tuyệt đẹp về tình bạn chân chính thủy chung.Có những câu ca nói về niềm hạnh phúc được sống trong tình bạn chân chính, được gặp gỡ bạn hiền:Ra đi gặp được bạn hiền,Sướng bằng ăn quả đào tiên trên trời. (Ca dao)Cụ Tam nguyên Yên Đổ có bài thơ kiệt tác Khóc Dương Khuê nói lên một tình bạn thủy chung của hai nhà nho ngày xưa. Một tình bạn chân chính tuyệt đẹp. Lời thơ thấm đầy lệ:Buổi dương cửu cùngXem thêm tại: https:loigiaihay.combinhluanykiensaudaycuacacmactinhbanchanchinhlavienngocquynguvan12c30a499.htmlixzz5n2SNdsxB Bình luận ý kiến sau Các Mác Tình bạn chân viên ngọc quý" Ngữ Văn 12 Bình chọn: Cùng với tình yêu, nhiều người đời có tình bạn, sống tình bạn Đã có nhiều ý kiến, nhiều câu ca, câu thơ nói tình bạn Nhà triết học vĩ đại Các Mác nói: “Tình bạn chân viên ngọc q”  Bạn nghĩ việc tự học - Ngữ Văn 12  "Nếu khơng mục đích tầm thường ” (Đi-đơ-rơ) Em hiểu câu nói nào?  Bình luận vấn đề gương, noi gương nêu gương - Ngữ Văn 12  Bình luận tinh thần dũng cảm người - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Mơn Văn học Cùng với tình u, nhiều người đời có tình bạn, sống tình bạn Đã có nhiều ý kiến, nhiều câu ca, câu thơ nói tình bạn Nhà triết học vĩ đại Các Mác nói: “Tình bạn chân viên ngọc quý” Ngọc loại đá - kim loại cứng, màu sắc óng ánh tuyệt đẹp, quý hiếm; quý vàng, thường chế tác thành đồ nữ trang, tượng Ngọc có nhiều loại, đủ màu sắc hồng ngọc, bạch ngọc, ngọc lam, ngọc phỉ thúy, bích ngọc, ngọc trai Các vua chúa hay dùng ngọc để làm quốc ấn, quốc bảo - biểu tượng cho vương triều Tinh bạn chân tình bạn sáng, tâm đầu ý hợp, thủy chung, hết lòng yêu thương nhau, tôn quý nhau; không vụ lợi, không dung tục tầm thường Các Mác dùng lời nói so sánh “tình bạn chân viên ngọc q" nhằm hình tượng hóa, cụ thể hóa tình bạn chân tình bạn đẹp, tình bạn quý, đáng trân trọng, ngợi ca Nếu ngọc có nhiều loại tình bạn có nhiều thứ: bạn học thời ấu thơ, bạn trang lứa (đồng tuế), bạn quê (đồng hương), bạn đồng khoa, bạn buôn bán làm ăn, bạn đồng đội, bạn chiến đấu Tại “tình bạn chân viên ngọc quý?" Bạn chân yêu thương nhau, quý trọng anh em ruột thịt, chung chí hướng, giúp đỡ học hành, làm ăn Bạn chân chia bùi với nhau, nghèo khổ, hoạn nạn có nhau, hết lòng giúp đỡ lẫn vượt qua vận hạn Bạn chân vào sinh tử có nhau, nghèo khổ, vinh hiển gắn bó với nhau, trọn đời sắt son chung thủy Tình bạn tri âm, tri kỉ, tình bạn chiến đấu, tình đồng chí viên ngọc quý, sáng trong cõi đời Sống tình bạn chân chính, tự hào cảm thấy vô hạnh phúc, “lớn lên” đời, tự tin trước gian nan thử thách Bá Nha - Tứ Kì, Lưu Bình - Dương Lễ, Mác - Ăng-ghen gương sáng tuyệt đẹp tình bạn chân thủy chung Có câu ca nói niềm hạnh phúc sống tình bạn chân chính, gặp gỡ bạn hiền: Ra gặp bạn hiền, Sướng ăn đào tiên trời (Ca dao) Cụ Tam nguyên Yên Đổ có thơ kiệt tác Khóc Dương Kh nói lên tình bạn thủy chung hai nhà nho Một tình bạn chân tuyệt đẹp Lời thơ thấm đầy lệ: Buổi dương cửu Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-y-kien-sau-day-cua-cac-mac-tinh-ban-chan-chinh-la-vien-ngocquy-ngu-van-12-c30a499.html#ixzz5n2SNdsxB ... Nha - Tứ Kì, Lưu Bình - Dương Lễ, Mác - Ăng-ghen gương sáng tuyệt đẹp tình bạn chân thủy chung Có câu ca nói niềm hạnh phúc sống tình bạn chân chính, gặp gỡ bạn hiền: Ra gặp bạn hiền, Sướng ăn... Khóc Dương Khuê nói lên tình bạn thủy chung hai nhà nho Một tình bạn chân tuyệt đẹp Lời thơ thấm đầy lệ: Buổi dương cửu Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-y-kien -sau- day-cua-cac-mac-tinh-ban-chan-chinh-la-vien-ngocquy-ngu-van-12-c30a499.html#ixzz5n2SNdsxB
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận ý kiến sau đây của các mác tình bạn chân chính là viên ngọc quý, Bình luận ý kiến sau đây của các mác tình bạn chân chính là viên ngọc quý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn