Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

5 48 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:52

Tiếng Việt Tiết 107 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU I Mục tiêu : Kiến thức: - Các thành phần câu - Phân biệt thành phần thành phần phụ câu Kĩ năng: - Xác định chủ ngữ vị ngữ câu - Đặt câu có chủ ngữ, vị ngữ phù hợp với yêu cầu cho trước Thái độ: - Biết cách đặt câu sử dụng câu có đủ thành phần văn nói văn viết II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ( VD Phần I, II), phiếu học tập HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Thế hoán dụ? Cho VD phân tích tác dụng Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: Phân biệt thành phần với thành phần phụ câu I PHÂN BIỆT THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ THÀNH PHẦN PHỤ CỦA CÂU: - Em nhắc lại thành phần câu học tiểu học ( CN - VN - TrN) Ví dụ: SGK/92 TaiLieu.VN Page - GV treo bảng phụ ghi ví dụ Nhận xét ? Tìm thành phần VD ? - TN: Chẳng - Thử lược bỏ thành phần câu cho biết: ? Những thành phần bắt buộc phải có mặt câu để có cấu tạo hoàn chỉnh diễn đạt nghĩa trọn vẹn? - HS: CN - VN - > TP ? Những thành phần khơng bắt buộc phải có mặt câu ? - CN: Tôi - V N: trở thành chàng dế niên , cường tráng -> Thành phần bắt buộc: CN, VN -> TP + Thành phần không bắt buộc: TN-> thành phần phụ - HS: Trạng ngữ -> TP phụ - HS đọc ghi nhớ SGK T 92 HĐ2: Tìm hiểu khái niệm chức ngữ pháp vị ngữ * Ghi nhớ: SGK ( 92) - HS đọc lại ví dụ phân tích II VỊ NGỮ: ? Vị ngữ kết hợp với từ phía trước ? - HS: phó từ thời gian : đã, sẽ, đang… ? Vị ngữ trả lời cho câu hỏi ntn? - HS: Làm ? ? ntn ? ? Đặc điểm vị ngữ: - Có thể kết hợp với phó từ, đã, sẽ, đang, sắp,… - Có thể trả lời câu hỏi : làm sao? Như nào? làm gì?… - HS đọc ví dụ ( bảng phụ phần ) ? Tìm vị ngữ câu ? Vị ngữ từ hay cụm từ ? ( Từ cụm từ ) TaiLieu.VN Cấu tạo : - Thường động từ, tính từ Page ? Nếu vị ngữ từ từ thuộc loại ? - Ngồi danh từ cụm danh từ - HS: Thường ĐT - Cụm từ ĐT ( VD a - Câu có nhiều vị ngữ ) TT - Cụm từ TT ( VD b );Vị ngữ cụm DT ( câu ý c ) ? Mỗi câu có vị ngữ ? (Một VN: câu ý c, câu ý c Hai VN: VD a, Bốn VN: VD b - HS đọc ghi nhớ ( SGK ) HĐ3: Tìm hiểu chủ ngữ - HS đọc lại VD phân tích phần II ? Chủ ngữ thường trả lời câu hỏi ? - HS: Ai ? ? ? * Ghi nhớ: SGK ( 93) III CHỦ NGỮ Đặc điểm: ? Mối quan hệ vật nêu chủ ngữ hoạt động, đặc điểm, trạng thái nêu - Thường trả lời cho câu hỏi : ai? Con gì? gì? vị ngữ mối quan hệ ? ? Phân tích cấu tạo chủ ngữ ví dụ phần II ? - CN đại từ, DT, cụm từ DT - GV: Câu có chủ ngữ ( a,b ) có nhiều CN ( c câu ) Cấu tạo: - Có thể đại từ, danh từ cụm danh từ, ĐT, CĐT, TT, CTT - Có thể có nhiều chủ ngữ VD : - Thi đua yêu nước - Cần cù truyền thống quý báu TaiLieu.VN Page dân ta - HS đọc ghi nhớ ( SGK ) HĐ4: Hướng dẫn luyện tập - HS đọc yêu cầu tập đọc đoạn văn ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ ? ? CN - VN câu có cấu tạo nào? * Ghi nhớ: SGK /93 IV LUYỆN TẬP Bài tập : SGK/ 94 Câu : Tôi ( CN, đại từ) /đã trở thành … tráng( VN, cụm động từ) Câu : Đôi ( CN, cụm danh từ)/ mẫm bóng ( VN, tính từ) Câu : Những vuốt khoeo, chân ( CN, cụm danh từ) / cứng dần, nhọn hoắt ( VN, cụm tính từ) Câu : Tôi ( CN, đại từ) / co cẳng lên, đạp … cỏ ( VN, cụm động từ) - HS đọc yêu cầu tập - HS hoạt động nhóm ( nhóm : a ; nhóm : b ; nhóm : c ) Câu : Những cỏ ( CN, cụm danh từ)/ gẫy rạp, y có nhát dao vừa lia qua.( VN, cụm động từ) Bài Tập 2: SGK/94 -> Đại diện nhóm trả lời -> Nhóm khác nhận xét + Mẫu: TaiLieu.VN Page a Tôi học chăm b bạn Lan hiền c Bà đỡ trần người huyện Đông Triều - GV nhận xét, chữa Củng cố - Chủ ngữ ? vị ngữ ? - CN - VN có mối quan hệ ? Hướng dẫn học nhà - Nhớ đặc điểm chủ ngữ, vị ngữ - Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu - Làm tiếp tập 2, tập ( T 94 ) - Chuẩn bị : Thi làm thơ chữ + Tìm hiểu đặc điểm thơ năm chữ + Trả lời câu hỏi SGK + Tập làm thơ chữ nhà TaiLieu.VN Page ... người huyện Đông Triều - GV nhận xét, chữa Củng cố - Chủ ngữ ? vị ngữ ? - CN - VN có mối quan hệ ? Hướng dẫn học nhà - Nhớ đặc điểm chủ ngữ, vị ngữ - Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu - Làm tiếp tập. .. chủ ngữ VD : - Thi đua yêu nước - Cần cù truyền thống quý báu TaiLieu.VN Page dân ta - HS đọc ghi nhớ ( SGK ) HĐ4: Hướng dẫn luyện tập - HS đọc yêu cầu tập đọc đoạn văn ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ. .. ví dụ phân tích II VỊ NGỮ: ? Vị ngữ kết hợp với từ phía trước ? - HS: phó từ thời gian : đã, sẽ, đang… ? Vị ngữ trả lời cho câu hỏi ntn? - HS: Làm ? ? ntn ? ? Đặc điểm vị ngữ: - Có thể kết hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người, Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn