Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

4 58 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:52

Tiết 107 : CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Các thành phần câu - Phân biệt thành phần thành phần phụ câu Kỹ - Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu - Đặt câu có chủ ngữ, vị ngữ phù hợp với yêu cầu cho trước Thái độ - Yêu môn tiếng Việt B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học * Bài cũ : - Hốn dụ ? Cho ví dụ ? - Có kiểu hốn dụ thường gặp ? * Bài : TaiLieu.VN Page Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt I) Phân biệt thành phần với thành phần phụ câu ? Hãy nhắc tên thành phần câu - Trạng ngữ học Tiểu học ? - Chủ ngữ, vị ngữ ? Tìm thành phần nói câu - Trạng ngữ : Chẳng : “Chẳng tôi, trở thành - Chủ ngữ : Tôi chàng dế niên cường tráng” - Vị ngữ : trở … Cường tráng ? Thử lược bỏ thành phần - Nhận xét : Khi tách khỏi hồn cảnh nói, câu câu rút nhận xét ? ta lược bỏ chủ ngữ, vị ngữ lược bỏ trạng ngữ mà câu văn hiểu Giáo viên : Như chủ ngữ vị ngữ phần câu, trạng ngữ thành phần phụ câu ? Vậy em hiểu thành phần - Học sinh tự rút kết luận chính, thành phần phụ câu ? - Với câu hỏi giáo viên dẫn dắt học sinh đến phần ghi nhớ - Cho học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh kiến thức, yêu cầu học sinh học thuộc TaiLieu.VN Page - Cho HS đọc lại ví dụ phần II) Vị ngữ 1/ Đặc điểm vị ngữ ? Em thấy vị ngữ kết hợp với - Kết hợp với phó từ : Đã, sẽ, đang, từ phía trước ? sắp, vừa, mới, … ? Vị ngữ trả lời cho câu hỏi - Trả lời cho câu hỏi : ? Làm ? làm ? ? - Cho học sinh ví dụ SGK 2/ Cấu tạo vị ngữ ? Tìm phân tích cấu tạo vị ngữ a đứng cửa hang, xem … xuống → Vị câu ? ngữ động từ (cụm động từ) b nằm sát bên bờ … tấp nập → Vị ngữ động từ (cụm động từ), tính từ (cụm tính từ) c người bạn … Việt Nam → Vị ngữ danh từ (cụm danh từ) - giúp người trăm công … khác → Vị ngữ động từ (cụm động từ) ? Hãy đặt câu xác định vị ngữ? - Cho học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh kiến thức, yêu cầu học sinh học thuộc TaiLieu.VN Page - Cho HS đọc lại ví dụ phần III) Chủ ngữ ? Xác định chủ ngữ câu cho - Chủ ngữ : Tôi, chợ Năm Căn, tre, nứa, biết quan hệ vật nêu chủ ngữ mai, vầu, tre với hành động, đặc điểm trạng thái nêu - Chúng biểu thị vật có hành vị ngữ quan hệ ? động, trạng thái, đặc điểm nêu vị ngữ ? Chủ ngữ trả lời cho câu - Ai, gì, hỏi ? ? Câu có chủ ngữ ? - Một nhiều chủ ngữ ? Hãy đặt câu xác định chủ ngữ - Cho học sinh tự đặt câu xác định chủ câu vừa đặt ? ngữ * Ghi nhớ - Cho học sinh đọc ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh kiến thức, yêu cầu học sinh học thuộc IV) Luyện tập + Hướng dẫn học sinh làm tập 1, lớp + Cũng cố học : Giáo viên hệ thống lại kiến thức học + Hướng dẫn học : - Học sinh làm tập (SGK trang 94) - Học sinh làm tập (SBT trang 47) TaiLieu.VN Page ... - Trạng ngữ học Tiểu học ? - Chủ ngữ, vị ngữ ? Tìm thành phần nói câu - Trạng ngữ : Chẳng : “Chẳng tôi, trở thành - Chủ ngữ : Tôi chàng dế niên cường tráng” - Vị ngữ : trở … Cường tráng ? Thử... hồn cảnh nói, câu câu rút nhận xét ? ta lược bỏ chủ ngữ, vị ngữ lược bỏ trạng ngữ mà câu văn hiểu Giáo viên : Như chủ ngữ vị ngữ phần câu, trạng ngữ thành phần phụ câu ? Vậy em hiểu thành phần -... II) Vị ngữ 1/ Đặc điểm vị ngữ ? Em thấy vị ngữ kết hợp với - Kết hợp với phó từ : Đã, sẽ, đang, từ phía trước ? sắp, vừa, mới, … ? Vị ngữ trả lời cho câu hỏi - Trả lời cho câu hỏi : ? Làm ? làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người, Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn