Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

4 43 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:52

BÀI 25 - TIẾT 107: TIẾNG VIỆT: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU I - Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Nắm khái niệm thành phần câu (thành phần bắt buộc có mặt để câu có cấu tạo hồn chỉnh diễn đạt ý chọn vẹn) - Nắm vị ngữ (từ loại) chủ ngữ câu (từ loại - cấu tạo) Kĩ năng: - Nhận diện xác phân tích thành phần câu, biết đặt câu có ý nghĩa chọn vẹn - Rèn KN giải vấn đề, KN giao tiếp Thái độ: - Có ý thức làm tập đặt câu II - Chuẩn bị: - Gv: Giáo án - sgk - sgv -bảng phụ - Hs: ghi - tập - sgk - phiếu học tập III - Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học: (5p) Kiểm tra: ? Hốn dụ gì? So sánh ẩn dụ với hoán dụ? Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Phân biệt thành phần với thành phần phụ (10p) ? Câu có thành phần nào? Em đặt câu - CN – VN (em // học tiếng việt) I - Phân biệt thành phận với thành phần phụ câu 1.Các thành phần câu - TN - CN - VN ? Tìm thành phần câu - Phân tích câu Tìm thành phần câu - Trình bày – bổ xung - Chẳng bao lâu, trở TN (lược bá trạng ngữ) CN VN thành …… - CN – VN câu ? Câu vừa phân tích ta lược bá thành phần nào? < Thành phần chính> - Khơng thể lược bá 2tphần CN VN - Cú thể bá TN mà thành phần câu ko thay đổi ? Thành phần bắt buộc phải có mặt? Gọi thành - Thành phần phụ phần gì? ? Thành phần khơng bắt buộc gọi thành phần gì? ? Thành phần gì? - Trình bày – bổ xung Hs đọc ghi nhớ * Ghi nhớ1: sgk / 92 Hoạt động 2: Tìm hiểu vị ngữ (8p) - Y/c học sinh đặt câu - Đặt câu II - Vị ngữ + VN kết hợp với từ phía trước - Kết hợp phía trước phó từ Đặc điểm VN - Đặt câu hái tìm VN (em làm gì?) - Tơi // học + Đặt câu hái tìm VN PT VN (động từ) Cấu tạo VN - Đọc y/c tập - Xác định cấu tạo VN? - Qua phân tích ví dụ a .tơi // đứng cửa hang CN - Phân tích xđ cấu tạo VN VN (cụm đt) khi, xem hồng vị ngữ gì? - Suy nghĩ - trình bày - Trả lời câu hái nào? thuộc từ loại nào? hôn xuống VN (cụm đt) b Chợ Năm Căn//nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập - Y/c học sinh đọc ghi nhớ c Cây tre// người bạn thân nông dân Việt Nam - Đọc ghi nhớ sgk / 93 * Ghi nhớ2: sgk/93 Hoạt động 3: Tìm hiểu chủ ngữ (6p) - Xét ví dụ trang 92 – xét mối quan hệ chủ ngữ với vị ngữ? - Suy nghĩ – trình bày (phân tích ví dụ) III - Chủ ngữ Quan hệ CN – VN - Học tập // nhiệm vụ CN - đt - Sạch // cần thiết ? Chủ ngữ trả lời cho câu hái nào? ? Chủ ngữ thường từ loại nào? CN - tt - Ai? Cái - Danh từ, động từ, tính từ CN thường trả lời câu hái: ai? gì? Con gì? ? Cấu tạo chủ ngữ - Từ, cụm từ - Y/c đọc ghi nhớ - Y/c nhắc lại toàn kiến thức học - Gv: động từ, tính từ làm chủ ngữ thường đứng trước từ Cấu tạo CN: Đại từ DT * Ghi nhớ3: 93 - Ghi nhớ/ 93 - Nhắc lại - Nghe Hoạt động 4: HDHS luyện tập (11p) IV - Luyện tập - Y/c làm bt1/94 - Đọc yêu cầu Bài 1/94 + Treo bảng phụ bt1 - Quan sát ? Xác định chủ ngữ - vị ngữ - cấu tạo - Xác định chủ ngữ - vị ngữ - Xác định chủ ngữ - vị ngữ cấu tạo - Y/c học sinh nhận xét - Nghe - Nhận xét bạn - Gv nhận xét - Y/c làm 2/94 - Thảo luận phút – trình bày (đại diện nhóm) - Đọc yêu cầu tập Bài 2/94 (thảo luận phút – nhóm đại diện trình bày) a Em // giúp mẹ nấu cơm (em làm gì) b Lan // ngoan (Lan nào) c Mẹ em // giáo viên (mẹ em gì) Củng cố: (3p) - CN? VN? - Hệ thống kiến thức học Dặn dò: (2p) - Về học nd - Về nhà làm bt3/94 - Xem làm thơ chữ ... luyện tập (11p) IV - Luyện tập - Y/c làm bt1/94 - Đọc yêu cầu Bài 1/94 + Treo bảng phụ bt1 - Quan sát ? Xác định chủ ngữ - vị ngữ - cấu tạo - Xác định chủ ngữ - vị ngữ - Xác định chủ ngữ - vị ngữ. .. nhớ c Cây tre// người bạn thân nông dân Việt Nam - Đọc ghi nhớ sgk / 93 * Ghi nhớ2: sgk/93 Hoạt động 3: Tìm hiểu chủ ngữ (6p) - Xét ví dụ trang 92 – xét mối quan hệ chủ ngữ với vị ngữ? - Suy nghĩ... – trình bày (phân tích ví dụ) III - Chủ ngữ Quan hệ CN – VN - Học tập // nhiệm vụ CN - đt - Sạch // cần thiết ? Chủ ngữ trả lời cho câu hái nào? ? Chủ ngữ thường từ loại nào? CN - tt - Ai? Cái
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người, Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn