Bàn luận về sống sống có ích và sống đẹp

1 65 1
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:51

Bàn luận về: sống, sống có ích, và sống đẹp Ngữ Văn 12 Bình chọn:Gặp gỡ thêm một người bạn hiền tựa như sông suối thêm nguồn, như đứng trên núi cao ngắm trăng, không chỉ cảm được “thanh phong minh nguyệt” mà còn thấy được cái sáng của lòng mìnhCảm nghĩ của bạn về một người thân yêu nhất đối với cuộc đời mình Ngữ Văn 12Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: Học để biết,...Bạn nghĩ gì về thời gian và niềm tin Ngữ Văn 12Bình luận ý kiến sau đây của Các Mác: Tình bạn chân chính là viên ngọc quý Ngữ...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Đến với núi cao, sông dài, biển rộng là để biết cái hùng vĩ của vũ trụ vô cùng. Đến với cỏ nội hoa ngàn, trăng thanh gió mát, là muốn cảm được cái kì diệu của hóa công, đo được cái trong của hồn mình, bày tỏ được cái chí của đời mình. Khắc đá đề thơ vào vách dộng, lưu bút đến ngàn năm sau, phải là bậc danh sĩ cao khiết ở đời. Tựa như trăng sao vằng vặc vậy. Còn như đúc chuông, tạc tượng, xây chùa dựng am, trồng tháp là sự bày tò cái lòng thành của bậc chân nhân, vĩ nhân. Lo cho dân cày thêm ruộng cấy trâu cày, kẻ bần hàn có cơm no áo ấm, được sống yên bình giữa bốn cõi, là cái tài, cái tâm của bậc đống lương, kinh bang tế thế xưa nay.Xem thêm tại: https:loigiaihay.combanluanvesongsongcoichvasongdepnguvan12c30a505.htmlixzz5n2RlMw00 Bàn luận sống sống ích sống đẹp - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Gặp gỡ thêm người bạn hiền tựa sông suối thêm nguồn, đứng núi cao ngắm trăng, không cảm “thanh phong minh nguyệt” mà thấy sáng lòng • Cảm nghĩ bạn người thân yêu đời - Ngữ Văn 12 • Hãy phát biểu ý kiến mục đích học tập UNESCO đề xướng: "Học để biết, • Bạn nghĩ thời gian niềm tin - Ngữ Văn 12 • Bình luận ý kiến sau Các Mác: "Tình bạn chân viên ngọc quý" - Ngữ Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Đến với núi cao, sông dài, biển rộng để biết hùng vĩ vũ trụ vô Đến với cỏ nội hoa ngàn, trăng gió mát, muốn cảm kì diệu hóa cơng, đo hồn mình, bày tỏ chí đời Khắc đá đề thơ vào vách dộng, lưu bút đến ngàn năm sau, phải bậc danh sĩ cao khiết đời Tựa trăng vằng vặc Còn đúc chng, tạc tượng, xây chùa dựng am, trồng tháp bày tò lòng thành bậc chân nhân, vĩ nhân Lo cho dân cày thêm ruộng cấy trâu cày, kẻ bần hàn cơm no áo ấm, sống yên bình bốn cõi, tài, tâm bậc đống lương, kinh bang tế xưa Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-luan-ve-song-song-co-ich-va-song-dep-ngu-van-12c30a505.html#ixzz5n2RlMw00
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn luận về sống sống có ích và sống đẹp, Bàn luận về sống sống có ích và sống đẹp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn