Quan niệm của bạn về lối sống giản dị của một con người có văn hóa

1 36 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:50

Quan niệm của bạn về lối sống giản dị của một con người có văn hóa Ngữ Văn 12 Bình chọn:Sống giản dị là một lối sông đẹp. Đơn giản và bình dị một cách tự nhiên trong phong cách sống là lối sống giản dị.Bàn luận về: sống, sống có ích, và sống đẹp Ngữ Văn 12Cảm nghĩ của bạn về một người thân yêu nhất đối với cuộc đời mình Ngữ Văn 12Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: Học để biết,...Bạn nghĩ gì về thời gian và niềm tin Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Sống giản dị là một lối sông đẹp. Đơn giản và bình dị một cách tự nhiên trong phong cách sống là lối sống giản dị.Lối sống giản dị của một con người được biểu hiện từ tâm hồn đến ngoại hình, từ cử chỉ hành động, cách sống, lời ăn tiếng nói, cách sinh hoạt đến cách ăn mặc. Mở rộng tấm lòng, cởi mở tâm hồn, thành thật với mọi người, không cầu cạnh, không xum xoe, bợ đỡ, không coi thường ai, được mọi người quý mến là sống giản dị. Áo quần không diêm dúa, lòe loẹt, sạch sẽ, nụ cười luôn nở trên môi, gần gũi, chan hòa với chúng bạn, với mọi người xung quanh là sống giản dị.Một con người sống giản dị còn được thể hiện ở cử chỉ, hành động, ngôn ngữ. Khiêm nhường và lễ phép với mọi người. Nói năng từ tốn. Sinh hoạt không có gì khác người, tỏ ra hơn người. Biết lắng nghe, biết san sẻ, biết tương trợ... là sống giản dị. Sống giản dị không có nghĩa là sống lập dị. Sống giản dị cũng không có nghĩa là cách sống quê mùa, thô kệch. Nguyễn Trãi có câu:Bữa ăn dầu có dưa muốiÁo mặc nài chi gấm là.Đó là lối sống giản dị của kẻ sĩ chân chính ngày xưa.Chúng ta đang sống trong thời đại kinh tế thị trường, đất nước đang đổi mới, cuộc sống của nhân dân ngày một đượcXem thêm tại: https:loigiaihay.comquanniemcuabanveloisonggiandicuamotconnguoicovanhoanguvan12c30a507.htmlixzz5n2ReHC7U Quan niệm bạn lối sống giản dị người văn hóa - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Sống giản dị lối sơng đẹp Đơn giản bình dị cách tự nhiên phong cách sống lối sống giản dịBàn luận về: sống, sống ích, sống đẹp - Ngữ Văn 12  Cảm nghĩ bạn người thân yêu đời - Ngữ Văn 12  Hãy phát biểu ý kiến mục đích học tập UNESCO đề xướng: "Học để biết,  Bạn nghĩ thời gian niềm tin - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Sống giản dị lối sông đẹp Đơn giản bình dị cách tự nhiên phong cách sống lối sống giản dị Lối sống giản dị người biểu từ tâm hồn đến ngoại hình, từ cử hành động, cách sống, lời ăn tiếng nói, cách sinh hoạt đến cách ăn mặc Mở rộng lòng, cởi mở tâm hồn, thành thật với người, không cầu cạnh, không xum xoe, bợ đỡ, không coi thường ai, người quý mến sống giản dị Áo quần không diêm dúa, lòe loẹt, sẽ, nụ cười ln nở mơi, gần gũi, chan hòa với chúng bạn, với người xung quanh sống giản dị Một người sống giản dị thể cử chỉ, hành động, ngôn ngữ Khiêm nhường lễ phép với người Nói từ tốn Sinh hoạt khơng khác người, tỏ người Biết lắng nghe, biết san sẻ, biết tương trợ sống giản dị Sống giản dị khơng nghĩa sống lập dị Sống giản dị khơng nghĩa cách sống q mùa, thơ kệch Nguyễn Trãi câu: Bữa ăn dầu dưa muối Áo mặc nài chi gấm Đó lối sống giản dị kẻ sĩ chân Chúng ta sống thời đại kinh tế thị trường, đất nước đổi mới, sống nhân dân ngày Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/quan-niem-cua-ban-ve-loi-song-gian-di-cua-mot-con-nguoi-co-van-hoangu-van-12-c30a507.html#ixzz5n2ReHC7U
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan niệm của bạn về lối sống giản dị của một con người có văn hóa, Quan niệm của bạn về lối sống giản dị của một con người có văn hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn