Tiền không phải là tất cả bạn nghĩ gì về ý kiến này

2 90 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:48

Tiền không phải là tất cả. Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Quan niệm về giá trị đồng tiền của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Có người xem nó là ông chủ tốt, người khác lại xem nó là đầy tớ tồi. Nhiều người cho rằng tiền là chiếc chìa khóa vạn năng, có thể làm được mọi thứ.Bình luận về tiền tài và hạnh phúc trong cuộc sống Ngữ Văn 12Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như...Bạn nghĩ gì về bạn và chọn bạn trong cuộc sống Ngữ Văn 12Bàn luận về lợi ích và hứng thú của công việc tự học Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Có một câu nói hài hước rằng: “Có nhiều thứ không thể mua được bằng tiền, nhưng có thể mua được bằng... nhiều tiền.Quan niệm về giá trị đồng tiền của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Có người xem nó là ông chủ tốt, người khác lại xem nó là đầy tớ tồi. Nhiều người cho rằng tiền là chiếc chìa khóa vạn năng, có thể làm được mọi thứ. Có đúng thế không?Còn bạn, bạn có tin tiền là chiếc đũa thần đầy quyền lực đối với tất cả mọi thứ trên đời này?Riêng đối với tôi, tiền không là tất cả.1. Tiền không mua được tri thức?Dinh, 24 tuổi, học lực ở mức trung bình. Thế nhưng, cô vẫn tiến đều trên con đường công danh. Đó là nhờ vào “năng khiếu xài tiền của mẹ.Tiền mua cho Dinh bằng tú tài loại giỏi. Tiền đưa cô vào Đại học Y khoa Cuối cùng, tiền đưa cô vào làm việc tại một bệnh viện Răng Hàm Mặt lớn tại thành phố.Thế nhưng, sau khi Dinh nhận việc được vài tháng, đoàn thanh tra về kiểm tra nhân sự đột ngột. Bằng giả của Dinh được phơi bày.Dĩ nhiên, ngay lập tức, cô bị đình chỉ công tác.Dinh mất tất cả. Không việc làm, không tương lai. Suốt ngày, cô chỉ còn biết tự giam mình trong phòng chẳng dám gặp gỡ bạn bè.Dinh đâu phải là trường hợp hi hữu. Báo chí đã từng phanh phui ông quan huyện nọ, bà chuyên viên kia, vị quan sở, quan tỉnh ấy đã “xài” bằng giả bằng tiền, đã leo chức, mua chức bằng tiXem thêm tại: https:loigiaihay.comtienkhongphailatatcabannghigiveykiennaynguvan12c30a513.htmlixzz5n2Qy27VA Tiền khơng phải tất Bạn nghĩ ý kiến này? - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Quan niệm giá trị đồng tiền người hoàn tồn khác Có người xem ơng chủ tốt, người khác lại xem đầy tớ tồi Nhiều người cho tiền chìa khóa vạn năng, làm thứ • Bình luận tiền tài hạnh phúc sống - Ngữ Văn 12 • "Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh người quan trọng cần thiết • Bạn nghĩ bạn chọn bạn sống - Ngữ Văn 12 • Bàn luận lợi ích hứng thú công việc tự học - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Có câu nói hài hước rằng: “Có nhiều thứ khơng thể mua tiền, mua nhiều tiền" Quan niệm giá trị đồng tiền người hoàn toàn khác Có người xem ơng chủ tốt, người khác lại xem đầy tớ tồi Nhiều người cho tiền chìa khóa vạn năng, làm thứ Có khơng? Còn bạn, bạn có tin tiền đũa thần đầy quyền lực tất thứ đời này? Riêng tôi, tiền - không tất Tiền không mua tri thức? Dinh, 24 tuổi, học lực mức trung bình Thế nhưng, tiến đường cơng danh Đó nhờ vào “năng khiếu" xài tiền mẹ Tiền mua cho Dinh tú tài loại giỏi Tiền đưa cô vào Đại học Y khoa Cuối cùng, tiền đưa cô vào làm việc bệnh viện Răng - Hàm - Mặt lớn thành phố Thế nhưng, sau Dinh nhận việc vài tháng, đoàn tra kiểm tra nhân đột ngột Bằng giả Dinh phơi bày Dĩ nhiên, lập tức, cô bị đình cơng tác Dinh tất Khơng việc làm, khơng tương lai Suốt ngày, biết tự giam phòng chẳng dám gặp gỡ bạn bè Dinh đâu phải trường hợp hi hữu Báo chí phanh phui ơng quan huyện nọ, bà chuyên viên kia, vị quan sở, quan tỉnh “xài” giả tiền, leo chức, mua chức ti Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tien-khong-phai-la-tat-ca-ban-nghi-gi-ve-y-kien-nay-ngu-van-12c30a513.html#ixzz5n2Qy27VA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiền không phải là tất cả bạn nghĩ gì về ý kiến này, Tiền không phải là tất cả bạn nghĩ gì về ý kiến này

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn