Ý kiến của anh chị trước cuộc vận động nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

2 80 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:47

Ý kiến của anh (chị) trước cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục Ngữ Văn 12 Bình chọn:Cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục mới được hơn hai năm và đã thu được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ.Tiền không phải là tất cả. Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Ngữ Văn 12Bình luận về tiền tài và hạnh phúc trong cuộc sống Ngữ Văn 12Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như...Bạn nghĩ gì về bạn và chọn bạn trong cuộc sống Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục mới được hơn hai năm và đã thu được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ.Đã từ nhiều năm về trước có một câu nói khuyết danh được lưu truyền trong ngành giáo dục: Trường cho ra trường, lớp cho ra lớp, thầy cho ra thầy, trò cho ra trò, dạy cho ra dạy, học cho ra học”. Có lẽ câu nói ấy muốn nói đến sự quy củ, vẻ khang trang của nhà trường, chất lượng của việc dạy và học.Nếu ngoài xã hội có hiện tượng tiêu cực như chạy chức, chạy khen thưởng, tệ nạn tham nhũng... thì trong ngành giáo dục có nhiều chuyện tiêu cực trong thi cử như lộ đề thi, bán đề thi, thi hộ, mang tài liệu vào phòng thi để sao chép, dùng điện thoại di động vào phòng thi để nhận đáp án từ ngoài gọi vào. Một số giám thị ngang nhiên vi phạm quy chế thi. Còn có chuyện chạy điểm trong các kì thi tốt nghiệp THPT để được xếp loại giỏi, sẽ được cộng thêm điểm khi thi đại học, cao đẳng. Có nhiều chuyện nực cười như: trường A, trường B... tinh H, tỉnh Q... thi tốt nghệp đỗ 100%, nhưng thi đại học, cao đẳng tỉ lệ hỏng thì thật là thảm bại. Thậm chí có khá nhiều học sinh được xếp loại giỏi trong kì thi tốt nghiệp nhưng điểm trung bình môn thi đại học chỉ mới được 2 hoặc 3Thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi có lần đã hỏi: “Có nghìn lẻ một chuyện cười thời hiện đại về thi cử”. Lúc nào kết thúc một chuyện vui cười ra nước mắt, thầy lại nhỏ nhẹ nhắc: “Thi cử là chuyện khó, chuyện nghiêm túc. Các em cần phải chăm chỉ và nỗ lực học tập...”.Tại sao những tiêu cực trong thi cử lại kéo dài nhiều năm và trở thành “bệnh”? Đó là bệnh thành tích trong giáo dục. Dạy và học chấm chớ, đại khái như tỉ lệ tốt nghiệp cao tít cung mây. “Thành tích” được đăng báo, tỉnh và huyện tuyên dương, thầy hiệu trưởng vẻ vang, các thầy cô giáo rạng rỡ. Phụ huynh nở mày nở mặt: học sinh mừng vui. Bằng khen, phần thưởng, liên hoan lu bù... Đó đây cũng có người sớm nhận ra tệ nạn đó, nXem thêm tại: https:loigiaihay.comykiencuaanhchitruoccuocvandongnoikhongvoinhungtieucuctrongthicuvabenhthanhtichtronggiaoducnguvan12c30a514.htmlixzz5n2QoC1Mm Ý kiến anh chị trước vận động nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục" - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Cuộc vận động “nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục" hai năm thu số kết bước đầu đáng khích lệ  "Tiền khơng phải tất cả" Bạn nghĩ ý kiến này? - Ngữ Văn 12  Bình luận tiền tài hạnh phúc sống - Ngữ Văn 12  "Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh người quan trọng cần thiết  Bạn nghĩ bạn chọn bạn sống - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Mơn Văn học Cuộc vận động “nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục" hai năm thu số kết bước đầu đáng khích lệ Đã từ nhiều năm trước có câu nói khuyết danh lưu truyền ngành giáo dục: "Trường cho trường, lớp cho lớp, thầy cho thầy, trò cho trò, dạy cho dạy, học cho học” Có lẽ câu nói muốn nói đến quy củ, vẻ khang trang nhà trường, chất lượng việc dạy học Nếu xã hội có tượng tiêu cực chạy chức, chạy khen thưởng, tệ nạn tham nhũng ngành giáo dục có nhiều chuyện tiêu cực thi cử lộ đề thi, bán đề thi, thi hộ, mang tài liệu vào phòng thi để chép, dùng điện thoại di động vào phòng thi để nhận đáp án từ gọi vào Một số giám thị ngang nhiên vi phạm quy chế thi Còn có chuyện chạy điểm kì thi tốt nghiệp THPT để xếp loại giỏi, cộng thêm điểm thi đại học, cao đẳng Có nhiều chuyện nực cười như: trường A, trường B tinh H, tỉnh Q thi tốt nghệp đỗ 100%, thi đại học, cao đẳng tỉ lệ hỏng thật thảm bại Thậm chí có nhiều học sinh xếp loại giỏi kì thi tốt nghiệp điểm trung bình mơn thi đại học 3! Thầy giáo chủ nhiệm lớp tơi có lần hỏi: “Có nghìn lẻ chuyện cười thời đại thi cử” Lúc kết thúc chuyện vui cười nước mắt, thầy lại nhỏ nhẹ nhắc: “Thi cử chuyện khó, chuyện nghiêm túc Các em cần phải chăm nỗ lực học tập ” Tại tiêu cực thi cử lại kéo dài nhiều năm trở thành “bệnh”? Đó bệnh thành tích giáo dục Dạy học chấm chớ, đại khái tỉ lệ tốt nghiệp cao tít cung mây “Thành tích” đăng báo, tỉnh huyện tuyên dương, thầy hiệu trưởng vẻ vang, thầy cô giáo rạng rỡ Phụ huynh nở mày nở mặt: học sinh mừng vui Bằng khen, phần thưởng, liên hoan lu bù Đó có người sớm nhận tệ nạn đó, n Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/y-kien-cua-anh-chi-truoc-cuoc-van-dong-noi-khong-voi-nhung-tieu-cuctrong-thi-cu-va-benh-thanh-tich-trong-giao-duc-ngu-van-12-c30a514.html#ixzz5n2QoC1Mm ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/y-kien-cua -anh- chi-truoc-cuoc-van-dong-noi-khong-voi-nhung-tieu-cuctrong -thi- cu-va-benh-thanh-tich -trong- giao-duc-ngu-van-12-c30a514.html#ixzz5n2QoC1Mm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý kiến của anh chị trước cuộc vận động nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, Ý kiến của anh chị trước cuộc vận động nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn