Soạn bài chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới của vũ khoan

2 42 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:46

Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới của Vũ Khoan Ngữ Văn 12 Bình chọn:Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, tóm tắt bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới.Một số bạn học sinh lớp 12 hiện nay cho rằng: “Chỉ có vào đại học thì cuộc đời mới có...Ý kiến của anh (chị) trước cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử...Tiền không phải là tất cả. Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Ngữ Văn 12Bình luận về tiền tài và hạnh phúc trong cuộc sống Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học I. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Người Việt Nam chúng ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp, đó là lòng yêu nước, là đức tính cần cù, dũng cảm, là tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”… Đó là những phẩm chất không ai có thể phủ nhận bởi chúng đã được kiểm nghiệm và khẳng định trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy nhiên, không ai có thể toàn vẹn, cùng với những phẩm chất cần luôn được phát huy, người Việt Nam chúng ta vẫn có những mặt hạn chế cần sửa đổi. Nhận thức được những mặt mạnh để phát huy, đồng thời cũng nhận thức được những mặt còn yếu kém cần khắc phục là điều hết sức cần thiết để mỗi con người nói riêng và cộng đồng Việt Nam nói chung vươn lên tự hoàn thiện mình, không ngừng tiến bộ để đáp ứng những yêu cầu mới của lịch sử đất nước.2. Bài viết của Phó Thủ tướng Vũ Khoan trong dịp mở đầu thế kỷ mới đã nêu ra một cách chính xác và kịp thời những vấn đề thiết thực đối với con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, lực lượng quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng đất nước trong thế kỷ mới.3. Có thể xác định lại dàn ý của bài viết như sau:Bài viết nêu ra bốn ý lớn, mỗi ý lại được cụ thể hoá bằng một hệ thống luận cứ, dẫn chứng khá sinh động: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị bản thân con người. Bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất nước. Những cái mạnh, cái yếu của người Việt Nam cần được nhận thức rõ trong quá trình xây dựng nền kinh tế mới.4. Tác giả viết bài văn này vào đầu năm 2001, khi đất nước ta cùng toàn thế giới bước vào năm đầu tiên của thế kỷ mới. Đây là thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ. Ở nước ta, công cuộc đổi mới bắt đầu từ cuối thế kỷ trước đã thu được những thành quả nhất định, chúng ta bước sang thế kỷ mới với những mục tiêu vô cùng quan trọng, đó là tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, kết hợp với những truyền thống văn hoá, lịch sử lâu đời để đưa nước ta tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong bài viết này, tác giả đã nêu ra một vấn đề hệ trọng: chúng ta cần nhận thức như thế nào và làm những việc gì để chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới? Vấn đề ấy không chỉ có ý nghĩa thời sự trong thời điểm chuyển giao thế kỷ mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với cả quá trXem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbaichuanbihanhtrangvaothekymoicuavukhoannguvan12c30a542.htmlixzz5n2QVvA9C Soạn Chuẩn bị hành trang vào kỷ Khoan - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Soạn Chuẩn bị hành trang vào kỷ mới, tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào kỷ • Một số bạn học sinh lớp 12 cho rằng: “Chỉ có vào đại học đời có • Ý kiến anh (chị) trước vận động “nói khơng với tiêu cực thi cử • "Tiền khơng phải tất cả" Bạn nghĩ ý kiến này? - Ngữ Văn 12 • Bình luận tiền tài hạnh phúc sống - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học I KIẾN THỨC CƠ BẢN Người Việt Nam có nhiều phẩm chất tốt đẹp, lòng u nước, đức tính cần cù, dũng cảm, tinh thần “lá lành đùm rách”, “thương người thể thương thân”… Đó phẩm chất khơng phủ nhận chúng kiểm nghiệm khẳng định lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Tuy nhiên, khơng tồn vẹn, với phẩm chất cần ln phát huy, người Việt Nam có mặt hạn chế cần sửa đổi Nhận thức mặt mạnh để phát huy, đồng thời nhận thức mặt yếu cần khắc phục điều cần thiết để người nói riêng cộng đồng Việt Nam nói chung vươn lên tự hồn thiện mình, khơng ngừng tiến để đáp ứng yêu cầu lịch sử đất nước Bài viết Phó Thủ tướng Khoan dịp mở đầu kỷ nêu cách xác kịp thời vấn đề thiết thực người Việt Nam, đặc biệt hệ trẻ, lực lượng định thành công công xây dựng đất nước kỷthể xác định lại dàn ý viết sau: Bài viết nêu bốn ý lớn, ý lại cụ thể hoá hệ thống luận cứ, dẫn chứng sinh động: - Chuẩn bị hành trang vào kỷ quan trọng chuẩn bị thân người - Bối cảnh giới mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề đất nước - Những mạnh, yếu người Việt Nam cần nhận thức rõ trình xây dựng kinh tế Tác giả viết văn vào đầu năm 2001, đất nước ta toàn giới bước vào năm kỷ Đây thời điểm chuyển giao hai kỷ, hai thiên niên kỷ Ở nước ta, công đổi cuối kỷ trước thu thành định, bước sang kỷ với mục tiêu vô quan trọng, tiếp tục phát huy thành đạt được, kết hợp với truyền thống văn hoá, lịch sử lâu đời để đưa nước ta tiến nhanh, tiến mạnh đường cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Trong viết này, tác giả nêu vấn đề hệ trọng: cần nhận thức làm việc để chuẩn bị hành trang vào kỷ mới? Vấn đề khơng có ý nghĩa thời thời điểm chuyển giao kỷ mà có ý nghĩa lâu dài tr Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-chuan-bi-hanh-trang-vao-the-ky-moi-cua-vu-khoan-ngu-van-12c30a542.html#ixzz5n2QVvA9C ... làm việc để chuẩn bị hành trang vào kỷ mới? Vấn đề khơng có ý nghĩa thời thời điểm chuyển giao kỷ mà có ý nghĩa lâu dài tr Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-chuan-bi-hanh -trang- vao-the-ky-moi-cua-vu -khoan- ngu-van-12c30a542.html#ixzz5n2QVvA9C...huy thành đạt được, kết hợp với truyền thống văn hoá, lịch sử lâu đời để đưa nước ta tiến nhanh, tiến... dài tr Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-chuan-bi-hanh -trang- vao-the-ky-moi-cua-vu -khoan- ngu-van-12c30a542.html#ixzz5n2QVvA9C
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới của vũ khoan, Soạn bài chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới của vũ khoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn