Bình luận về cách ứng xử lịch sự văn minh

1 71 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:42

Bình luận về cách ứng xử lịch sự, văn minh Ngữ Văn 12 Bình chọn:Ứng xử lịch sự là phong cách sống văn minh, sống có văn hóa.Một số bạn trẻ hiện nay vẫn cho rằng: “Chỉ có tiền tài và địa vị thì mới có hạnh...Em hãy bình luận về lòng tự trọng Ngữ Văn 12Đọc sách là ta đang tìm đến một thế giới khác Ngữ Văn 12Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm “chúng ta và họ ... bắt đầu từ...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Phép đối xử lịch sự với người khác là một nghệ thuật sống. Nghệ thuật sống có thể gói gọn trong sáu chữ: văn nhã, hòa khí, khiêm tốn.Văn nhã, tức là phải biết sử dụng những từ ngữ giao tiếp như: xin chào, cảm ơn, tạm biệt, xin thứ lỗi... và sử dụng cho đúng lúc. Nét mặt, giọng nói, cứ chỉ phải nhẹ nhàng, trang trọng, kính cẩn, thân mật, lịch thiệp...Hòa khí: tức là khi nói chuyện phải bình tĩnh, từ tốn, nhẹ nhàng, nội dung câu chuyện phải có tình, có lí, biểu cảm: tránh suồng sã, khiếm nhã; tránh nói to, cười to, vừa nói, vừa vung tay.Khiêm tốn: không khoe khoang, nóiXem thêm tại: https:loigiaihay.combinhluanvecachungxulichsuvanminhnguvan12c30a571.htmlixzz5n2Pbshc9 Bình luận cách ứng xử lịch văn minh - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Ứng xử lịch phong cách sống văn minh, sống có văn hóa • Một số bạn trẻ cho rằng: “Chỉ có tiền tài địa vị có hạnh • Em bình luận lòng tự trọng - Ngữ Văn 12 • Đọc sách ta tìm đến giới khác - Ngữ Văn 12 • "Trong giới khốc liệt AIDS khơng có khái niệm “chúng ta họ" Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Phép đối xử lịch với người khác nghệ thuật sống Nghệ thuật sống gói gọn sáu chữ: văn nhã, hòa khí, khiêm tốn Văn nhã, tức phải biết sử dụng từ ngữ giao tiếp như: xin chào, cảm ơn, tạm biệt, xin thứ lỗi sử dụng cho lúc Nét mặt, giọng nói, phải nhẹ nhàng, trang trọng, kính cẩn, thân mật, lịch thiệp Hòa khí: tức nói chuyện phải bình tĩnh, từ tốn, nhẹ nhàng, nội dung câu chuyện phải có tình, có lí, biểu cảm: tránh suồng sã, khiếm nhã; tránh nói to, cười to, vừa nói, vừa vung tay Khiêm tốn: khơng khoe khoang, nói Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-cach-ung-xu-lich-su-van-minh-ngu-van-12c30a571.html#ixzz5n2Pbshc9
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận về cách ứng xử lịch sự văn minh, Bình luận về cách ứng xử lịch sự văn minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn