Em hãy nêu suy nghĩ của mình về bệnh thành tích một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay

1 62 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:34

Em hãy nêu suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay Ngữ Văn 12 Bình chọn:Không biết từ bao giờ bệnh thành tích đã trở thành một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay.Ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đây: “Có nhân hậu mới biết đồng cảm và sẻ chia” ...Bàn luận về: Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam Ngữ Văn 12Thời trang nói gì về con người? Ngữ Văn 12Có ý kiến cho rằng: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người, nếu đi qua sẽ không lấy lại...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Không biết từ bao giờ bệnh thành tích đã trở thành một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay. Học tập, lao động, chiến đấu, cá nhân nào cũng có ước muốn chính đáng là lập được nhiều thành tích tốt đẹp. Nhưng vì ham thành tích mà có hiện tượng làm láo báo cáo hay. Thành tích được vẽ ra, được thổi phồng lên làm theo cấp số nhân, cấp số cộng để nhận huy chương, để lấy bằng khen, rước xách rầm rộ, liên hoan lu bù, báo công ầm ĩ.Hầu như ngành nào cùng lắm bệnh thành tích. Nhà máy thiếu nguyên liệu, công nhân thất nghiệp, nhưng năm nào cũng hoàn thành kế hoạch. Làm trường nọ trồng cây gây rừng, thành tích được thổi phồng lên, nào là phủ xanh đồi trọc, nào là trồng được hàng triệu cây có bóng mát, cây ăn quả, cây gỗ quý, thông và bạch đàn bao la. Nhưng câu chuyện xảy ra như một vở bi hài kịch khi đoàn kiểm tra “sờ” đến. Những con số ấy, những cây cối ấy chỉ là số không. Rừng phòng vệ bị phá tan hoang. Diện tích hoang hóa, đồi trọc mênh mông. Rừng đầu nguồn bi chặt phá trơ trụi.Ngành giao thông vận tải thì đường sá mới làm xong đã xuống cấp, tai nạn giao thông xảy ra đến chóng mặt, mỗi năm có hàng trăm người chết vì tai nạn ô tô, chẹt tàu. Hiện tượng lún móng cầu, sập cầu đâu còn là sự cố hiếm thấy nữaNgành giáo dục, bệnh thành tích trở nên trầm kha. Thi cử gian dối, trường nào, địa phương nào cũng lo chạy theo thành tích nên đã buông lỏng kỉ cương. Bằng giả, học giả, tiến sĩ rởm không còn làXem thêm tại: https:loigiaihay.comemhayneusuynghicuaminhvebenhthanhtichmotcanbenhgaytachaikhongnhodoivoisuphattriencuaxahoitahiennaynguvan12c30a598.htmlixzz5n2NepItD Em nêu suy nghĩ bệnh thành tích bệnh gây tác hại khơng nhỏ phát triển hội ta - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Khơng biết từ bệnh thành tích trở thành bệnh gây tác hại không nhỏ phát triển hội ta  Ý kiến anh (chị) câu nói sau đây: “Có nhân hậu biết đồng cảm sẻ chia” -  Bàn luận về: Truyền thống tôn trọng đạo dân tộc Việt Nam - Ngữ Văn 12  Thời trang nói người? - Ngữ Văn 12  Có ý kiến cho rằng: “Có ba điều đời người, qua không lấy lại Xem thêm: Nghị luận hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Không biết từ bệnh thành tích trở thành bệnh gây tác hại không nhỏ phát triển hội ta Học tập, lao động, chiến đấu, cá nhân có ước muốn đáng lập nhiều thành tích tốt đẹp Nhưng ham thành tích mà có tượng làm láo báo cáo hay Thành tích vẽ ra, thổi phồng lên làm theo cấp số nhân, cấp số cộng để nhận huy chương, để lấy khen, rước xách rầm rộ, liên hoan lu bù, báo công ầm ĩ Hầu ngành bệnh thành tích Nhà máy thiếu nguyên liệu, công nhân thất nghiệp, năm hoàn thành kế hoạch Làm trường trồng gây rừng, thành tích thổi phồng lên, phủ xanh đồi trọc, trồng hàng triệu có bóng mát, ăn quả, gỗ quý, thông bạch đàn bao la Nhưng câu chuyện xảy bi hài kịch đoàn kiểm tra “sờ” đến Những số ấy, cối số khơng Rừng phòng vệ bị phá tan hoang Diện tích hoang hóa, đồi trọc mênh mông Rừng đầu nguồn bi chặt phá trơ trụi Ngành giao thơng vận tải đường sá làm xong xuống cấp, tai nạn giao thông xảy đến chóng mặt, năm có hàng trăm người chết tai nạn tơ, chẹt tàu Hiện tượng lún móng cầu, sập cầu đâu cố thấy nữa! Ngành giáo dục, bệnh thành tích trở nên trầm kha Thi cử gian dối, trường nào, địa phương lo chạy theo thành tích nên bng lỏng kỉ cương Bằng giả, học giả, tiến sĩ rởm không Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/em-hay-neu-suy-nghi-cua-minh-ve-benh-thanh-tich-mot-can-benh-gay-tachai-khong-nho-doi-voi-su-phat-trien-cua-xa-hoi-ta-hien-nay-ngu-van-12-c30a598.html#ixzz5n2NepItD
- Xem thêm -

Xem thêm: Em hãy nêu suy nghĩ của mình về bệnh thành tích một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay, Em hãy nêu suy nghĩ của mình về bệnh thành tích một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn