Bàn về cái đẹp trong xã hội và trong thiên nhiên

1 79 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:34

Bàn về cái đẹp trong xã hội và trong thiên nhiên Ngữ Văn 12 Bình chọn:Không có thơ thì rượu sơn thủy cũng vô nghĩa; nếu không có đàn bà đẹp thì trăng hoa cũng vô ích. Tài tử mà lại đẹp, giai nhân mà lại biết làm văn đều là không thọ được.Em hãy nêu suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích một căn bệnh gây tác hại không...Ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đây: “Có nhân hậu mới biết đồng cảm và sẻ chia” ...Bàn luận về: Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam Ngữ Văn 12Thời trang nói gì về con người? Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học HOA VÀ MĨ NHÂNHoa không nên thấy rụng, trăng không nên thấy chìm, mĩ nhân không nên thấy chết yểu.Trông hoa nên thấy hoa nở, đón trăng nên thấy trăng tròn, viết sách nên viết cho xong, mĩ nhân nên thấy vui vẻ, sung sướng, nếu không thì uổng công.Ngắm đàn bà buổi sáng, nên đợi lúc phấn son xong.Có những bộ mặt xấu mà dễ coi, có những bộ mặt không xấu mà khó coi: có những áng văn viết không thông (mẹo) mà khả ái, có những áng văn viết thông mà đọc rất chán. Điều đó, không dễ gì giảng cho hạng nông cạn hiểu được.Lấy lòng yêu hoa và yêu mĩ nhân thì tất cả có cái thú riêng; lấy lòng yêu mĩ nhân mà yêu hoa thì thêm cái thâm tình và thêm lòng nâng niu thương tiếc.Mĩ nhân, hơn hoa ở chỗ biết nói; hoa hơn mĩ nhân ở chỗ tỏa hương. Nếu không được cả hai thì bỏ hương mà lựa biết nói. Thường hoa đẹp thì không thơm, cánh nhiều tần thì không trái.Gọi mĩ nhân thì mặt đẹp như hoa, tiếng nói như chim, tinh thần như trăng, vẻ như liễu, xương như ngọc, da như băng tuyết, dáng như nước thu, lòng người thơ, ta không còn chỗ nào chê cả.Trong thiên hạ không có sách thì thôi, có thì phải đọc: không có rượu thì thôi, có thì phải uống; không có núi đẹp thì thôi, có thì phải tới chơi; không có hoa có trăng thì thôi, có thì phải mến yêu, thươnXem thêm tại: https:loigiaihay.combanvecaideptrongxahoivatrongthiennhiennguvan12c30a599.htmlixzz5n2NVyN7U Bàn đẹp hội thiên nhiên - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Khơng có thơ rượu sơn thủy vơ nghĩa; khơng có đàn bà đẹp trăng hoa vơ ích Tài tử mà lại đẹp, giai nhân mà lại biết làm văn khơng thọ • Em nêu suy nghĩ “bệnh thành tích" - bệnh gây tác hại khơng • Ý kiến anh (chị) câu nói sau đây: “Có nhân hậu biết đồng cảm sẻ chia” - • Bàn luận về: Truyền thống tôn sư trọng đạo dân tộc Việt Nam - Ngữ Văn 12 • Thời trang nói người? - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học HOA MĨ NHÂN Hoa khơng nên thấy rụng, trăng khơng nên thấy chìm, mĩ nhân không nên thấy chết yểu Trông hoa nên thấy hoa nở, đón trăng nên thấy trăng tròn, viết sách nên viết cho xong, mĩ nhân nên thấy vui vẻ, sung sướng, khơng uổng cơng Ngắm đàn bà buổi sáng, nên đợi lúc phấn son xong Có mặt xấu mà dễ coi, có mặt khơng xấu mà khó coi: có văn viết khơng thơng (mẹo) mà khả ái, có văn viết thơng mà đọc chán Điều đó, khơng dễ giảng cho hạng nơng cạn hiểu Lấy lòng u hoa u mĩ nhân tất có thú riêng; lấy lòng yêu mĩ nhân mà yêu hoa thêm thâm tình thêm lòng nâng niu thương tiếc Mĩ nhân, hoa chỗ biết nói; hoa mĩ nhân chỗ tỏa hương Nếu khơng hai bỏ hương mà lựa biết nói Thường hoa đẹp khơng thơm, cánh nhiều tần khơng trái Gọi mĩ nhân mặt đẹp hoa, tiếng nói chim, tinh thần trăng, vẻ liễu, xương ngọc, da băng tuyết, dáng nước thu, lòng người thơ, ta khơng chỗ chê Trong thiên hạ khơng có sách thơi, có phải đọc: khơng có rượu thơi, có phải uống; khơng có núi đẹp thơi, có phải tới chơi; khơng có hoa có trăng thơi, có phải mến u, thươn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-ve-cai-dep-trong-xa-hoi-va-trong-thien-nhien-ngu-van-12c30a599.html#ixzz5n2NVyN7U
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về cái đẹp trong xã hội và trong thiên nhiên, Bàn về cái đẹp trong xã hội và trong thiên nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn