Viết bài bình luận ngắn về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay

1 108 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:33

Viết bài bình luận ngắn về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay (không quá 400 từ) Ngữ Văn 12 Bình chọn:Theo thống kê của UNICEF, năm 2004, hầu hết các ca tử vong ở tuổi 1519 đều là người đi xe máy Đó là sự tổn thương quá lớn cho lực lượng lao động của đất nước.Bàn về cái đẹp trong xã hội và trong thiên nhiên Ngữ Văn 12Em hãy nêu suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích một căn bệnh gây tác hại không...Ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đây: “Có nhân hậu mới biết đồng cảm và sẻ chia” ...Bàn luận về: Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong lĩnh vực tai nạn giao thông, thần chết là một kẻ mù lòa, không hề phân biệt người tốt và kẻ xấu khi đưa ngang lưỡi hái vào mạng sống của ai đó. Nhất là khi thần chết đồng hành cùng những “sát thủ” trên đường phố.Thần chết trao lưỡi hái cho những trai tráng đi xe máy hung hăng đánh võng lạng lách, vượt ẩu trên đường phố. Những kẻ hoặc không biết luật hoặc không thèm ngoài việc “khủng bố” người đi đường bằng những cú vượt phải, tạt qua sát sạt trên đầu xe người đi đường khác, gây ớn lạnh sống lưng và lấy nỗi khủng khiếp của kẻ khác làm khoái cảm...Rõ ràng, ngoài những hạn chê khách quan thì ý thức còn hết sức non kém của một số người dân Việt Nam khi tham gia giao thông đang là nguyên nhân quan trọng cướp đi sinh mạng của nhiều người.Tiếc thay, đó hầu hết lại là những trai tráng. Theo thống kê của UNICEF, năm 2004, hầu hết các ca tử vong ở tuổi 15Xem thêm tại: https:loigiaihay.comvietbaibinhluannganvetainangiaothongonuoctahiennaykhongqua400tunguvan12c30a600.htmlixzz5n2NL2L4T Viết bình luận ngắn tai nạn giao thơng nước ta (không 400 từ) - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Theo thống kê UNICEF, năm 2004, hầu hết ca tử vong tuổi 15-19 người xe máy! Đó tổn thương lớn cho lực lượng lao động đất nước  Bàn đẹp xã hội thiên nhiên - Ngữ Văn 12  Em nêu suy nghĩ “bệnh thành tích" - bệnh gây tác hại không  Ý kiến anh (chị) câu nói sau đây: “Có nhân hậu biết đồng cảm sẻ chia” -  Bàn luận về: Truyền thống tôn sư trọng đạo dân tộc Việt Nam - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong lĩnh vực tai nạn giao thơng, thần chết kẻ mù lòa, khơng phân biệt người tốt kẻ xấu đưa ngang lưỡi hái vào mạng sống Nhất thần chết đồng hành “sát thủ” đường phố Thần chết trao lưỡi hái cho trai tráng xe máy hăng đánh võng lạng lách, vượt ẩu đường phố Những kẻ luật khơng thèm ngồi việc “khủng bố” người đường cú vượt phải, tạt qua sát sạt đầu xe người đường khác, gây ớn lạnh sống lưng lấy nỗi khủng khiếp kẻ khác làm khối cảm Rõ ràng, ngồi hạn chê khách quan ý thức non số người dân Việt Nam tham gia giao thông nguyên nhân quan trọng cướp sinh mạng nhiều người Tiếc thay, hầu hết lại trai tráng Theo thống kê UNICEF, năm 2004, hầu hết ca tử vong tuổi 15 Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/viet-bai-binh-luan-ngan-ve-tai-nan-giao-thong-o-nuoc-ta-hien-nay-khongqua-400-tu-ngu-van-12-c30a600.html#ixzz5n2NL2L4T
- Xem thêm -

Xem thêm: Viết bài bình luận ngắn về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay, Viết bài bình luận ngắn về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn