Bình luận về vấn đề tuổi trẻ chúng ta phải sống đẹp

1 82 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:32

Bình luận về vấn đề tuổi trẻ chúng ta phải sống đẹp Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tuổi trẻ phải sống đẹp. Đó là một vân đề rất lí thú, có nhiều ý nghĩa, lúc nào cùng mới mẻ, nhất là trong hoàn cảnh hội nhập, đổi mới của đất nước ta hiện nay.Viết bài bình luận ngắn về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay (không quá 400 từ) ...Bàn về cái đẹp trong xã hội và trong thiên nhiên Ngữ Văn 12Em hãy nêu suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích một căn bệnh gây tác hại không...Ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đây: “Có nhân hậu mới biết đồng cảm và sẻ chia” ...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Tuổi trẻ phải sống đẹp. Đó là một vân đề rất lí thú, có nhiều ý nghĩa, lúc nào cùng mới mẻ, nhất là trong hoàn cảnh hội nhập, đổi mới của đất nước ta hiện nay.Tôi quan niệm tuổi trẻ là thế hệ thiếu niên, thanh niên, là lớp người đang học phổ thông và đại học, cao đẳng, đó là lớp người từ 14, 15 đến 30 tuổi.Sống đẹp nghĩa là thế nào? Sống đẹp nghĩa là có tâm hồn đẹp: yêu nước, yêu nhà, yêu người. Phải là đứa con hiếu thảo của ông bà, cha mẹ: phải là người anh, người chị, đứa em biết yêu thương, coi “anh em như thể tay chân, biết “chị ngã, em nâng” trong gia đình. Phải là người giàu lòng yêu nước, tận tụy, trung thành với nhân dân. Biết dũng cảm đánh giặc để cứu nước, cứu dân; biết lao động cần cù, sáng tạo để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, có thể “sánh vai các cường quốc năm châu là sống đẹp. Sống đẹp là giàu tình thương, biết san sẻ, cưu mang, biết quan tâm đến đồng bào, biết “thương người như thể thương thân”.Những kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, sống ích kỉ, tham lam, độc ác., sao có thế gọi là “sống đẹp?”, “Miệng thế gian”, sự đánh giá của nhân dân, của người đời là đúng đắn nhất, công bằng nhất ai là người sống đẹp, ai là kè lèm nhèm:Trăm năm bia đá thì mònNghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.Tục ngữ có câu: “Người đẹp vì lụa”, về hình thức, có thể hiểu là ăn mặc đẹp, sống nhà lầu xe hơi, sống sang trọng là sống đẹp, nhưng cần biết, cần nhớ là không được, không nên xa hoa lãng phí mới là sống đẹp. Vì hiểu không đúng, không đầy đủ mà có không ít cô, cậu đang ngày ngày cắp sách tới trường mà đầu tóc nhuộm đó, nhuộm vàng, con traXem thêm tại: https:loigiaihay.combinhluanvevandetuoitrechungtaphaisongdepnguvan12c30a601.htmlixzz5n2NBfJR2 Bình luận vấn đề tuổi trẻ phải sống đẹp - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tuổi trẻ phải sống đẹp Đó vân đề lí thú, có nhiều ý nghĩa, lúc mẻ, hoàn cảnh hội nhập, đổi đất nước ta  Viết bình luận ngắn tai nạn giao thông nước ta (không 400 từ) -  Bàn đẹp xã hội thiên nhiên - Ngữ Văn 12  Em nêu suy nghĩ “bệnh thành tích" - bệnh gây tác hại không  Ý kiến anh (chị) câu nói sau đây: “Có nhân hậu biết đồng cảm sẻ chia” - Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Tuổi trẻ phải sống đẹp Đó vân đề lí thú, có nhiều ý nghĩa, lúc mẻ, hoàn cảnh hội nhập, đổi đất nước ta Tôi quan niệm tuổi trẻ hệ thiếu niên, niên, lớp người học phổ thông đại học, cao đẳng, lớp người từ 14, 15 đến 30 tuổi Sống đẹp nghĩa nào? - Sống đẹp nghĩa có tâm hồn đẹp: yêu nước, yêu nhà, yêu người Phải đứa hiếu thảo ông bà, cha mẹ: phải người anh, người chị, đứa em biết yêu thương, coi “anh em thể tay chân", biết “chị ngã, em nâng” gia đình Phải người giàu lòng yêu nước, tận tụy, trung thành với nhân dân Biết dũng cảm đánh giặc để cứu nước, cứu dân; biết lao động cần cù, sáng tạo để xây dựng đất nước ngày giàu đẹp, “sánh vai cường quốc năm châu" sống đẹp Sống đẹp giàu tình thương, biết san sẻ, cưu mang, biết quan tâm đến đồng bào, biết “thương người thể thương thân” Những kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, sống ích kỉ, tham lam, độc ác., gọi “sống đẹp?”, “Miệng gian”, đánh giá nhân dân, người đời đắn nhất, công người sống đẹp, kè lèm nhèm: Trăm năm bia đá mòn Nghìn năm bia miệng trơ trơ Tục ngữ có câu: “Người đẹp lụa”, hình thức, hiểu ăn mặc đẹp, sống nhà lầu xe hơi, sống sang trọng sống đẹp, cần biết, cần nhớ không được, không nên xa hoa lãng phí sống đẹp Vì hiểu khơng đúng, khơng đầy đủ mà có khơng cơ, cậu cắp sách tới trường mà đầu tóc nhuộm đó, nhuộm vàng, tra Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-van-de-tuoi-tre-chung-ta-phai-song-dep-ngu-van-12c30a601.html#ixzz5n2NBfJR2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận về vấn đề tuổi trẻ chúng ta phải sống đẹp, Bình luận về vấn đề tuổi trẻ chúng ta phải sống đẹp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn