Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội sự nịnh bợ

2 75 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:30

Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội: sự nịnh bợ Ngữ Văn 12 Bình chọn:Lời khen ngợi phải chân thực, thích hợp, xúc động. Nó mở ra những lời tán dương mà người ta chưa diễn đạt hết và cũng tìm thấy ở đó đầy sự khoan dung. Nhưng nếu khen tặng lộ liễu thì có khi làm tổn thương tới tính khiêm tốn.Bàn luận về câu tục ngữ Pháp: “Tiền bạc là người đầy tớ trung thành và là người chủ...Khi bàn vể phương pháp học tập, trau dồi văn hóa, có người cho rằng: Văn hóa, đó là...Bàn luận về vấn đề: Nếu hành vi chấp hành luật giao thông là một nét đẹp văn hóa,...Bình luận về vấn đề tuổi trẻ chúng ta phải sống đẹp Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Xu nịnh tức khen ngợi quá đáng hay hoang tưởng nảy sinh từ quyền lợi riêng tư, có thể được định nghĩa: “Đó là cử chi đáng khinh bỉ. Đó là quà tặng xấu xa và chỉ là bài học của những kẻ hợm hĩnh”. Kẻ nịnh hót thường là những tên ích kỉ nguy hiểm. Nó cố nhét vào trí óc con người những điều hư ảo hòm kiếm chát ân huệ hay đổi lại sự giúp đỡ thực lòng. Đó là kẻ xấu xa nhất trong số những kẻ thù. Nó vừa là tội phạm, vừa là nhân chứng: “Kẻ này lừa dối người phân xử, kẻ kia lừa dối chúng ta”. Một triết gia nói rằng: “Trong số những con thú hoang dã thì con thú gièm pha là đáng sợ nhất, còn trong số những người trong nhà thì đáng sợ nhất là kẻ xu nịnh”. Kẻ nịnh hót chỉ tìm kiếm cái lợi ích riêng tư và nó sống nhờ vào những kẻ đã lắng nghe nó.Những kẻ chân chính thường ít bị lường gạt bởi sự nịnh hót, bởi tâm địa của kẻ tim kiếm cái lợi ích riêng tư và sống nhờ vào những kẻ đã lắng nghe nó. Trong một số bức thư với lời lẽ dịu dàng, Louis Veuillot kể rằng hàng ngày ông nhận được những lời tán dương của biết bao bạn bè thân, sơ. Rồi cũng hàng ngày, đứng trước tấm gương để cạo mặt, ông tự hỏi: “Ta sẽ cạo nhẵn bao nhiêu người?”.Một người có chức vị, không muốn bị kẻ thuộc quyền khống chế, phải đương đầu chống lại bọn xu phụ, nịnh hót. Chúng cố nắm chỗ yếu của anh ta, làm cho anh ta tin phục, và coi những người khác đều là kẻ thù nghịch.Một hôm, vua Henry V đi ngang qua Amiens nghe thấy một vị quan tòa đang diễn thuyết. Ông ta ráng cổ trình bày những tiêu đề như: “Rất lớn, rất mạnh, rất tốt, rát nhân từ, rất cao thượng”. Nhà vua bèn nói: “Hãy thêm là rất mệt”. Nhà vua làm ông quan tòa sửng sốt. Người tự trọng không bao giờ nịnh hót. Sự ca ngợi, còn gọi là “tâng bốc” là lời nói bùi tai, cách gợi cảm ngọt ngào cốt để cho người nghe thấy dễ chịu và nhấn mạnh về sự thành công cùa anh ta.Công tước De Morny nổi tiếng về nghệ thuật tỏ lời khen tặng. Vào năm 1862, tại Cleront Ferrand, ông kết thúc bài diễn văn bằng lòng khen ngợi hoàng hậu “là người đã đưa nhiều ân huệ lên ngai vàng, và hàng ngày ban bố xuống thần dân biết bao nhiêu lòng nhân ái”.Lời khen ngợi phải chân thực, thích hợp, xúc động. Nó mở ra những lời tán dương mà người ta chưa diễn đạt hết và cũng tìm thấy ở đó đầy sự khoan dung. Nhưng nếu khen tặng lộ liễu thì có khi làm tổn thương tới tính khiêm tốn. Nếu nói thái quá thì trở thành kì cục, đôi khi còn bị người nghe phản đối. Sự khen tặng phải được cân nhắc cho hợp lí và công bằng, nhất là khi hạ thấp giá trị của người này để khen tặng ngườXem thêm tại: https:loigiaihay.combansuynghigivemotthoiquentrongxahoisuninhbonguvan12c30a612.htmlixzz5n2MYRwkd Bạn suy nghĩ thói quen hội nịnh bợ - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Lời khen ngợi phải chân thực, thích hợp, xúc động Nó mở lời tán dương mà người ta chưa diễn đạt hết tìm thấy đầy khoan dung Nhưng khen tặng lộ liễu có làm tổn thương tới tính khiêm tốn  Bàn luận câu tục ngữ Pháp: “Tiền bạc người đầy tớ trung thành người chủ  Khi bàn vể phương pháp học tập, trau dồi văn hóa, có người cho rằng: "Văn hóa,  Bàn luận vấn đề: "Nếu hành vi chấp hành luật giao thông nét đẹp văn hóa,  Bình luận vấn đề tuổi trẻ phải sống đẹp - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Xu nịnh tức khen ngợi đáng hay hoang tưởng nảy sinh từ quyền lợi riêng tư, định nghĩa: “Đó cử chi đáng khinh bỉ Đó quà tặng xấu xa học kẻ hợm hĩnh” Kẻ nịnh hót thường tên ích kỉ nguy hiểm Nó cố nhét vào trí óc người điều hư ảo hòm kiếm chát ân huệ hay đổi lại giúp đỡ thực lòng Đó kẻ xấu xa số kẻ thù Nó vừa tội phạm, vừa nhân chứng: “Kẻ lừa dối người phân xử, kẻ lừa dối chúng ta” Một triết gia nói rằng: “Trong số thú hoang dã thú gièm pha đáng sợ nhất, số người nhà đáng sợ kẻ xu nịnh” Kẻ nịnh hót tìm kiếm lợi ích riêng tư sống nhờ vào kẻ lắng nghe Những kẻ chân thường bị lường gạt nịnh hót, tâm địa kẻ tim kiếm lợi ích riêng tư sống nhờ vào kẻ lắng nghe Trong số thư với lời lẽ dịu dàng, Louis Veuillot kể hàng ngày ông nhận lời tán dương bạn bè thân, sơ Rồi hàng ngày, đứng trước gương để cạo mặt, ông tự hỏi: “Ta cạo nhẵn người?” Một người có chức vị, khơng muốn bị kẻ thuộc quyền khống chế, phải đương đầu chống lại bọn xu phụ, nịnh hót Chúng cố nắm chỗ yếu anh ta, làm cho tin phục, coi người khác kẻ thù nghịch Một hôm, vua Henry V ngang qua Amiens nghe thấy vị quan tòa diễn thuyết Ơng ta ráng cổ trình bày tiêu đề như: “Rất lớn, mạnh, tốt, rát nhân từ, cao thượng” Nhà vua nói: “Hãy thêm mệt!” Nhà vua làm ơng quan tòa sửng sốt Người tự trọng khơng nịnh hót Sự ca ngợi, gọi “tâng bốc” lời nói bùi tai, cách gợi cảm ngào cốt người nghe thấy dễ chịu nhấn mạnh thành công cùa Công tước De Morny tiếng nghệ thuật tỏ lời khen tặng Vào năm 1862, Cleront Ferrand, ông kết thúc diễn văn lòng khen ngợi hồng hậu “là người đưa nhiều ân huệ lên ngai vàng, hàng ngày ban bố xuống thần dân biết lòng nhân ái” Lời khen ngợi phải chân thực, thích hợp, xúc động Nó mở lời tán dương mà người ta chưa diễn đạt hết tìm thấy đầy khoan dung Nhưng khen tặng lộ liễu có làm tổn thương tới tính khiêm tốn Nếu nói thái q trở thành kì cục, đơi bị người nghe phản đối Sự khen tặng phải cân nhắc cho hợp lí cơng bằng, hạ thấp giá trị người để khen tặng ngườ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-suy-nghi-gi-ve-mot-thoi-quen-trong-xa-hoi-su-ninh-bo-ngu-van-12c30a612.html#ixzz5n2MYRwkd ... người nghe phản đối Sự khen tặng phải cân nhắc cho hợp lí cơng bằng, hạ thấp giá trị người để khen tặng ngườ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban -suy- nghi-gi-ve-mot-thoi -quen- trong- xa-hoi-su-ninh-bo-ngu-van-12c30a612.html#ixzz5n2MYRwkd
- Xem thêm -

Xem thêm: Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội sự nịnh bợ, Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội sự nịnh bợ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn