Tuân tử nói người chê ta mà chê phải là thầy của ta người khen ta mà khen phải là bạn ta những kẻ vuốt ve nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy

2 114 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:29

Tuân Tử nói: Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy. Em nghĩ gì về câu nói trên? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Chọn thầy để học và hành đạo. Chọn bạn để thêm sức mạnh trong cuộc đời. Nhận diện kẻ thù, bọn xu nịnh để gạt chúng ra khỏi tâm trí, để tâm hồn trong sạch, sống thảnh thơi.Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội: sự nịnh bợ Ngữ Văn 12Bàn luận về câu tục ngữ Pháp: “Tiền bạc là người đầy tớ trung thành và là người chủ...Khi bàn vể phương pháp học tập, trau dồi văn hóa, có người cho rằng: Văn hóa, đó là...Bàn luận về vấn đề: Nếu hành vi chấp hành luật giao thông là một nét đẹp văn hóa,...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Tuân Tử, còn gọi là Tuân Huống (313235 trước Công nguyên), nhà triết học, nhà văn lỗi lạc thời Chiến quốc. Ông khuyên phải tích đức, khuyến thiện và được dạy dỗ mới nên người.Ông nói về người thầy, người bạn, kẻ thù trong mối quan hệ xã hội, trong sự giáo dục và giáo dưỡng tâm trí, tâm đức rất hay. Câu nói của ông vẫn được người đời truyền tụng như một cách ngôn, một lời giáo huấn:“Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ chính là kẻ thù của ta vậy”.Tại sao người chê ta mà chê phải là thầy của ta? Dám chê người là trung thực, thẳng thắn. Chê phải lại càng quý, càng phục. Ta có lầm lỗi, có khuyết điểm, nhược điểm mà được người khác chê, chê phải mới đáng quý, khác nào một con bệnh được uống thuốc do một danh y đem cho. Người có trí tuệ hơn người, có tâm đức cao cả mới nhìn thấy khiếm khuyết của đồng loại, thành thật chê, chê phải, chê đúng. Người đó thật đáng kính, đáng tôn thờ, đúng là thầy của ta. Thầy vì hơn ta một cái đầu về tâm hiểu biết. Thầy vì thương người mà bảo bạn, khuyên nhủ. Thói thường “trung ngôn nghịch nhỉ”. Phải có một tấm lòng mới dám đem điều hay lẽ phải để chê người. Chê phải chi cầu mong con người đó trở nên tốt đẹp, hoàn thiện về nhân cách, tiến bộ về học vấn.Ông bà ta vẫn thường nhắc nhở con cháu:Mật ngọt thì ruồi chết tươiNhững nơi cay đắng là nơi thật thà“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Bởi vậy, người chê ta mà chê phải là thầy của ta. Phải đội ơn và bái phục con người đó.Bạn là người như thế nào? Tuân Tử đã chỉ rõ: “Người khen ta mà khen phải là bạn ta”. Ai mà chẳng có mặt tốt đẹp, việc làm tốt đẹp. Ai mà chẳng muốn được khen. Đó là tâm lí chung của nhiều người khen mà khen đúng là đánh giá đúng bản chất của sự việc, của sự vật, của con người. Khen đúng mực, khen vô tư. Những lời khen phải như luồng gió mát lành thổi qua tâm hồn, có tác dụng nâng đỡ tinh thần, phát huy tính tích cực của mỗi con người. Khen đúng, khen phải là lời vàng ngọc quý báu, làm cho người tốt, tốt thêm, việc tốt đẹp ngày một nhiều thêm. Như ta đã thấy tác dụng to lớn của việc nêu gương người tốt việc tốt. Có hiểu ta, có quý ta mới khen phải, mới dành cho ta những lời khích lệ, động viên. Trong trường học, trong gia đình, ngoài xã hội, mỗi chúng ta cần được sự quan tâm, sự đánh giá đúng mức, cần nhận được những lời khen phải. Thật đúng như Tuân Tử đã nói: “Người khen ta mà khen phải là bạn ta”.Tại sao những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy? Những kẻ vuốt ve, nịnh bợ là kẻ xấu. Lời nói của họ là một thứ quà để lấy lòng, làm vừa lòng người ta. Loại người này có thủXem thêm tại: https:loigiaihay.comtuantunoinguoichetamachephailathaycuatanguoikhentamakhenphailabantanhungkevuotveninhbotachinhlakethucuatavayemnghigivecaunoitrennguvan12c30a614.htmlixzz5n2MNTA2g Tuân Tử nói Người chê ta chê phải thầy ta người khen ta khen phải bạn ta kẻ vuốt ve nịnh bợ ta kẻ thù ta vậy" Em nghĩ câu nói trên? - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Chọn thầy để học hành đạo Chọn bạn để thêm sức mạnh đời Nhận diện kẻ thù, bọn xu nịnh để gạt chúng khỏi tâm trí, để tâm hồn sạch, sống thảnh thơi • Bạn suy nghĩ thói quen xã hội: nịnh bợ - Ngữ Văn 12 • Bàn luận câu tục ngữ Pháp: “Tiền bạc người đầy tớ trung thành người chủ • Khi bàn vể phương pháp học tập, trau dồi văn hóa, có người cho rằng: "Văn hóa, • Bàn luận vấn đề: "Nếu hành vi chấp hành luật giao thơng nét đẹp văn hóa, Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Mơn Văn học Tn Tử, gọi Tn Huống (313-235 trước Công nguyên), nhà triết học, nhà văn lỗi lạc thời Chiến quốc Ơng khun phải tích đức, khuyến thiện dạy dỗ nên người Ơng nói người thầy, người bạn, kẻ thù mối quan hệ xã hội, giáo dục giáo dưỡng tâm trí, tâm đức hay Câu nói ơng người đời truyền tụng cách ngôn, lời giáo huấn: “Người chê ta chê phải thầy ta, người khen ta khen phải bạn ta, kẻ vuốt ve, nịnh bợ kẻ thù ta vậy” Tại người chê ta chê phải thầy ta? Dám chê người trung thực, thẳng thắn Chê phải lại quý, phục Ta có lầm lỗi, có khuyết điểm, nhược điểm người khác chê, chê phải đáng quý, khác bệnh uống thuốc danh y đem cho Người có trí tuệ người, có tâm đức cao nhìn thấy khiếm khuyết đồng loại, thành thật chê, chê phải, chê Người thật đáng kính, đáng tơn thờ, thầy ta Thầy ta đầu tâm hiểu biết Thầy thương người bảo bạn, khun nhủ Thói thường “trung ngơn nghịch nhỉ” Phải có lòng dám đem điều hay lẽ phải để chê người Chê cầu mong người trở nên tốt đẹp, hồn thiện nhân cách, tiến học vấn Ông bà ta thường nhắc nhở cháu: Mật ruồi chết tươi Những nơi cay đắng nơi thật “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” Bởi vậy, người chê ta chê phải thầy ta Phải đội ơn bái phục người Bạn người nào? Tuân Tử rõ: “Người khen ta khen phải bạn ta” Ai chẳng có mặt tốt đẹp, việc làm tốt đẹp Ai chẳng muốn khen Đó tâm lí chung nhiều người khen khen đánh giá chất việc, vật, người Khen mực, khen Những lời khen phải luồng gió mát lành thổi qua tâm hồn, có tác dụng nâng đỡ tinh thần, phát huy tính tích cực người Khen đúng, khen phải lời vàng ngọc quý báu, làm cho người tốt, tốt thêm, việc tốt đẹp ngày nhiều thêm Như ta thấy tác dụng to lớn việc nêu gương người tốt việc tốt Có hiểu ta, có quý ta khen phải, dành cho ta lời khích lệ, động viên Trong trường học, gia đình, ngồi xã hội, cần quan tâm, đánh giá mức, cần nhận lời khen phải Thật Tuân Tử nói: “Người khen ta khen phải bạn ta” Tại kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta kẻ thù ta vậy? Những kẻ vuốt ve, nịnh bợ kẻ xấu Lời nói họ thứ quà để lấy lòng, làm vừa lòng người ta Loại ngườithủ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tuan-tu-noi-nguoi-che-ta-ma-che-phai-la-thay-cua-ta-nguoi-khen-ta-makhen-phai-la-ban-ta-nhung-ke-vuot-ve-ninh-bo-ta-chinh-la-ke-thu-cua-ta-vay-em-nghi-gi-ve-cau-noi-tren-nguvan-12-c30a614.html#ixzz5n2MNTA2g ... khen phải Thật Tuân Tử nói: Người khen ta mà khen phải bạn ta Tại kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta kẻ thù ta vậy? Những kẻ vuốt ve, nịnh bợ kẻ xấu Lời nói họ thứ quà để lấy lòng, làm vừa lòng người ta. . .Bạn người nào? Tuân Tử rõ: Người khen ta mà khen phải bạn ta Ai mà chẳng có mặt tốt đẹp, việc làm tốt đẹp Ai mà chẳng muốn khen Đó tâm lí chung nhiều người khen mà khen đánh giá... vật, người Khen mực, khen vô tư Những lời khen phải luồng gió mát lành thổi qua tâm hồn, có tác dụng nâng đỡ tinh thần, phát huy tính tích cực người Khen đúng, khen phải lời vàng ngọc quý báu, làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuân tử nói người chê ta mà chê phải là thầy của ta người khen ta mà khen phải là bạn ta những kẻ vuốt ve nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy, Tuân tử nói người chê ta mà chê phải là thầy của ta người khen ta mà khen phải là bạn ta những kẻ vuốt ve nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn