Nhà sư phạm nổi tiếng v a xu khôm lin xki có viết niềm tin và thế giới không xứng đáng theo bạn đối với một con người có đạo đức và tâm hồn đẹp đẽ những điều gì là không xứng đáng

2 111 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:29

Nhà sư phạm nổi tiếng V.A. Xukhômlinxki có viết: Niềm tin và thế giới ... không xứng đáng. Theo bạn, đối với một con người có đạo đức và tâm hồn đẹp đẽ, những điều gì là không xứng đáng? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Con người với những quan điểm và niềm tin bị bẻ gãy trở thành con người đáng thương hại Người đó trở nên trông rỗng về mặt tinh thần, sẵn sàng đồng ý với mọi điều người ta nói, chỉ cần đừng phá vỡ sự yên ổn của anh ta, không xâm phạm đến sự êm ấm của anh ta.Tuân Tử nói: Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là...Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội: sự nịnh bợ Ngữ Văn 12Bàn luận về câu tục ngữ Pháp: “Tiền bạc là người đầy tớ trung thành và là người chủ...Khi bàn vể phương pháp học tập, trau dồi văn hóa, có người cho rằng: Văn hóa, đó là...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Có một vật rất tinh vi và dịu dàng, mạnh mẽ và can trường, bất khả xâm phạm và không gì lay chuyến được đó là phẩm giá của cá nhân con người. Trong cuộc sống, con người đụng chạm với cái đẹp và cái đê tiện, với niềm vui và nỗi đau khổ: trong cuộc sống tinh thần của con người thường có những giờ phút vinh quang và những giờ phút đau khổ, tình yêu đắm say và cảm giác về sự đê mạt lay động tâm hồn con người; cũng có những bước ngoặt và những sự trùng hợp hoàn cảnh trong đó phải khước từ sự vui thú và tự nguyện hi sinh, vì lợi ích cùa người thân, đặc biệt là vì lợi ích của vợ con, cần tự nâng mình lên trên tình tảm và sự xúc động bằng sức mạnh của tư tưởng và niềm tin.Tất cả những việc đó đòi hòi phải có phẩm chất (...) Phẩm giá đó là quyền lực sáng suốt biết làm chủ bản thân. Sự cao thượng của nhân cách con người của em biểu hiện ở mức độ em có thể sáng suốt và tinh tế xác định cái gì xứng đáng và cái gì không xứng đáng. Điều xứng đáng phải trở thành chính bản chất văn hóa tinh thần của em, còn điều không xứng đáng thì hãy để cho nó gây ra trong tâm hồn em sự kinh tởm và khinh bỉ.Việc hiểu rõ sự thấp hèn, đê tiện, quái gở, tầm thường của cái không xứng đáng phải trở thành một nét tính cách của em.Dưới đây là chín điều không xứng đáng, niềm tin và thế giới xúc cảm của con người có đạo đức đúng đắn, tâm hồn đẹp đẽ được xây dựng trên cơ sở khinh bỉ những điều không xứng đáng này.Là không xứng đáng nếu tìm kiêm cuộc sống hạnh phúc, niềm vui, sự thỏa mãn, sự bình yên của mình nhờ vào sự ức hiếp, sự quấy phá gây nỗi buồn phiền và sự lo âu cho người khác. Không để cho ai xúc phạm mình nhưng cũng đừng xúc phạm người khác (...). Người thực sự có phẩm giá không thể tự mãn, binh thản, thờ ơ đối với những gì đang xảy ra trong trái tim người khác.Là không xứng đáng nếu bỏ bạn trong tai họa, hiểm nghèo hoặc thờ ơ đối với nỗi buồn phiền đau khổ của người khác. Chứng đui điếc về phương diện đạo đức, sự chai cứng về trái tim, đó là một trong những tật xấu đáng kinh tởm nhất. Điều xứng đáng đem lại niềm vui, còn điều không xứng đáng khiến cho tinh thần lên án mạnh mẽ.Là không xứng đáng nếu lợi dụng kết quả lao động của người khác, núp đằng sau lưng người khác. Trở thành người lao động đó là một điều vinh dự; trở thành kẻ ăn bám đó là một sự sỉ nhục.Là không xứng đáng nếu rụt rè, yếu đuối. Biểu lộ sự thiếu cương quyết, lùi bước trước gian nguy, than vãn, rên rỉ thật đáng xấu hổ. Sự rụt rè và không kiên quyết đẻ ra tính hèn nhát, đê tiện, phản bội. Sự can đảm và bạo dạn là nguồn gốc của sự dũng cảm. Thể hiện lòng can đảm, sự bạo dạn, tính kiên quyết, sự can trường, tính kiên nghị trước nguy nanXem thêm tại: https:loigiaihay.comnhasuphamnoitiengvaxukhomlinxkicovietniemtinvathegioikhongxungdangtheobandoivoimotconnguoicodaoducvatamhondepdenhungdieugilakhongxungdangnguvan12c30a617.htmlixzz5n2M7gbNT Nhà phạm tiếng V A Xu khôm lin xki viết Niềm tin giới khơng xứng đáng Theo bạn người đạo đức tâm hồn đẹp đẽ điều khơng xứng đáng? - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Con người với quan điểm niềm tin bị bẻ gãy trở thành người đáng thương hại Người trở nên trông rỗng mặt tinh thần, sẵn sàng đồng ý với điều người ta nói, cần đừng phá vỡ yên ổn anh ta, không xâm phạm đến êm ấm  Tuân Tử nói: "Người chê ta mà chê phải thầy ta, người khen ta mà khen phải  Bạn suy nghĩ thói quen xã hội: nịnh bợ - Ngữ Văn 12  Bàn luận câu tục ngữ Pháp: “Tiền bạc người đầy tớ trung thành người chủ  Khi bàn vể phương pháp học tập, trau dồi văn hóa, người cho rằng: "Văn hóa, Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Mơn Văn học vật tinh vi dịu dàng, mạnh mẽ can trường, bất khả xâm phạm khơng lay chuyến - phẩm giá cá nhân người Trong sống, người đụng chạm với đẹp đê tiện, với niềm vui nỗi đau khổ: sống tinh thần người thường phút vinh quang phút đau khổ, tình yêu đắm say cảm giác đê mạt lay động tâm hồn người; bước ngoặt trùng hợp hồn cảnh phải khước từ vui thú tự nguyện hi sinh, lợi ích cùa người thân, đặc biệt lợi ích vợ con, cần tự nâng lên tình tảm xúc động sức mạnh tư tưởng niềm tin Tất việc đòi hòi phải phẩm chất ( ) Phẩm giá - quyền lực sáng suốt biết làm chủ thân Sự cao thượng nhân cách người em biểu mức độ em sáng suốt tinh tế xác định xứng đáng khơng xứng đáng Điều xứng đáng phải trở thành chất văn hóa tinh thần em, điều khơng xứng đáng gây tâm hồn em kinh tởm khinh bỉ Việc hiểu rõ thấp hèn, đê tiện, quái gở, tầm thường không xứng đáng phải trở thành nét tính cách em Dưới chín điều không xứng đáng, niềm tin giới xúc cảm người đạo đức đắn, tâm hồn đẹp đẽ xây dựng sở khinh bỉ điều không xứng đáng không xứng đáng tìm kiêm sống hạnh phúc, niềm vui, thỏa mãn, bình yên nhờ vào ức hiếp, quấy phá gây nỗi buồn phiền lo âu cho người khác Không xúc phạm đừng xúc phạm người khác ( ) Người thực phẩm giá khơng thể tự mãn, binh thản, thờ xảy trái tim người khác không xứng đáng bỏ bạn tai họa, hiểm nghèo thờ nỗi buồn phiền đau khổ người khác Chứng đui điếc phương diện đạo đức, chai cứng trái tim, tật xấu đáng kinh tởm Điều xứng đáng đem lại niềm vui, điều khơng xứng đáng khiến cho tinh thần lên án mạnh mẽ không xứng đáng lợi dụng kết lao động người khác, núp đằng sau lưng người khác Trở thành người lao động - điều vinh dự; trở thành kẻ ăn bám - sỉ nhục không xứng đáng rụt rè, yếu đuối Biểu lộ thiếu cương quyết, lùi bước trước gian nguy, than vãn, rên rỉ thật đáng xấu hổ Sự rụt rè khơng kiên đẻ tính hèn nhát, đê tiện, phản bội Sự can đảm bạo dạn nguồn gốc dũng cảm Thể lòng can đảm, bạo dạn, tính kiên quyết, can trường, tính kiên nghị trước nguy nan Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nha-su-pham-noi-tieng-va-xu-khom-lin-xki-co-viet-niem-tin-va-the-gioikhong-xung-dang-theo-ban-doi-voi-mot-con-nguoi-co-dao-duc-va-tam-hon-dep-de-nhung-dieu-gi-la-khongxung-dang-ngu-van-12-c30a617.html#ixzz5n2M7gbNT ... https://loigiaihay.com/nha-su-pham-noi-tieng-va -xu- khom -lin- xki- co-viet-niem -tin- va-the-gioikhong-xung-dang -theo- ban-doi-voi-mot -con- nguoi-co-dao-duc-va-tam-hon-dep-de-nhung-dieu-gi-la-khongxung-dang-ngu-van-12-c3 0a6 17.html#ixzz5n2M7gbNT... đạo đức, chai cứng trái tim, tật xấu đáng kinh tởm Điều xứng đáng đem lại niềm vui, điều khơng xứng đáng khiến cho tinh thần lên án mạnh mẽ Là không xứng đáng lợi dụng kết lao động người khác,.. .có phẩm giá khơng thể tự mãn, binh thản, thờ xảy trái tim người khác Là không xứng đáng bỏ bạn tai h a, hiểm nghèo thờ nỗi buồn phiền đau khổ người khác Chứng đui điếc phương diện đạo đức,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà sư phạm nổi tiếng v a xu khôm lin xki có viết niềm tin và thế giới không xứng đáng theo bạn đối với một con người có đạo đức và tâm hồn đẹp đẽ những điều gì là không xứng đáng, Nhà sư phạm nổi tiếng v a xu khôm lin xki có viết niềm tin và thế giới không xứng đáng theo bạn đối với một con người có đạo đức và tâm hồn đẹp đẽ những điều gì là không xứng đáng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn