Bạn suy nghĩ gì về hai chữ nhẫn nhịn nhẫn nhục

2 56 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:28

Bạn suy nghĩ gì về hai chữ nhẫn nhịn, nhẫn nhục Ngữ Văn 12 Bình chọn:Ai cũng cần biết “nhẫn” trong cuộc sống. Tuổi trẻ cần biết “nhẫn” để rèn luyện bản lĩnh, để chờ thời cơ, để vươn lên lập đức, lập nghiệp.Nhà sư phạm nổi tiếng V.A. Xukhômlinxki có viết: Niềm tin và thế giới ... không...Tuân Tử nói: Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là...Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội: sự nịnh bợ Ngữ Văn 12Bàn luận về câu tục ngữ Pháp: “Tiền bạc là người đầy tớ trung thành và là người chủ...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong hành trang bước vào đời của mỗi chúng ta, không thể không mang theo chữ “nhẫn”, cổ nhân từng nói: “Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu, nghĩa là, đối với chuyện nhỏ, việc nhỏ mà không kiềm chế, nhẫn nại, chịu đựng thi sẽ làm hỏng việc lớn.Vậy “Nhẫn” là gì? — Nhẫn là nhịn, dằn lòng xuống. Nhẫn thường đi liền với các từ, nhẫn nại, nhẫn nhịn, nhẫn nhục. Nhẫn nại có nghĩa là bền bỉ, chịu đựng những khó khăn nào đó để làm việc gì. Nhẫn nhịn chịu nhịn, chịu dằn lòng xuống. Còn nhẫn nhục nghĩa là dằn lòng chịu đựng những điều cực nhục. Tất cả đó là những biểu hiện tâm lí tự làm chủ bản thân rất cao trước những áp lực bên ngoài.Trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày, rất ít khi tránh khỏi mâu thuẫn và xung đột. Không nên “việc bé xé làm to”. Nếu chuyện nhỏ mà cố chấp, không nhẫn nhịn, tự kiềm chế thì sẽ làm hỏng việc lớn, ông bà, cha mẹ thường khuyên bảo con cháu: “Một điều nhịn là chín điều lành”. Cổ ngữ có câu: “Tiến bất nhẫn bất thành đại sự” (không biết nhẫn nhịn chuyện nhỏ thì việc lớn không thành).Trong cuộc sống, có lúc ta phải làm ngơ trước những điều trái tai của những kẻ hung hăng, hiếu thắng. Có lúc bị “bắt nạt” một cách hồ đồ mà ta vẫn phải nén lòng nhẫn nhịn, chịu đựng, cho qua... Có nên tranh luận, cãi lí với những kẻ nóng nảy, ăn nói hồ đồ, thậm chí vô lễ không? Ta phải biết “tránh voi” nhưng có lúc lại cần tránh xa “con trâu lấm”. Mà loại “trâu lấm” trên đường đời rất nhiều. Câu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, và câu “thấy cứt tránh ngang, có sang gì cứt” là những câu tục ngữ chí lí nêu lên bài học về chữ “nhẫn”.Sách cổ ghi lại bao câu chuyện lí thú về chữ “nhẫn”. Thuở thiếu thời, Trương Lương (đại mưu sĩ của Hán Cao Tổ sau này) lúc đi ngang qua bến đò sông Xích Thủy đã gặp một ông lão người nhỏ bé, mắt xếch, ngạo mạn bắt “nhặt giày”, rồi còn bắt “xỏ giày” cho ông ta. Sau lời khen: “Tay này có cốt cách làm người”, ông lão lên giọng bảo: “Năm ngày sau, nhà ngươi hãy đến gặp ta ở bến đò...”. Trương Lương rất khó chịu, nhưug vẫn nén lòng chịu đựng. Sau đó, phải hai lần ra đứng đợi ở bến đò vào lúc nửa đêm, Trương Lương mới được gặp “lão già quái gỡ”. Sự nhẫn nhục, nhẫn nại đã đưa đến một điều bất ngờ hiếm có: Trương Lương được ông lão tặng cho quyển sách quý Binh pháp Thái Công. Lúc đó, Trương Lương mới biết ông già ấy là Hoàng Thạch Công, một tiên ông ở chân núi thành Bắc. Chuyện thứ hai nói về Hàn Tín bị anh bán thịt giễu cợt, chua cay, thậm chí còn bị hắn bắt chui qua háng. Trong bụng thì chua cay, tức giận, nhưng Hàn Tín vẫn nhẫn nhục nhất nhất làm theo lờXem thêm tại: https:loigiaihay.combansuynghigivehaichunhannhinnhannhucnguvan12c30a619.htmlixzz5n2Lxtbam Bạn suy nghĩ hai chữ nhẫn nhịn nhẫn nhục" - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Ai cần biết “nhẫn” sống Tuổi trẻ cần biết “nhẫn” để rèn luyện lĩnh, để chờ thời cơ, để vươn lên lập đức, lập nghiệp • Nhà sư phạm tiếng V.A Xu-khơm-lin-xki có viết: "Niềm tin giới khơng • Tn Tử nói: "Người chê ta mà chê phải thầy ta, người khen ta mà khen phải • Bạn suy nghĩ thói quen xã hội: nịnh bợ - Ngữ Văn 12 • Bàn luận câu tục ngữ Pháp: “Tiền bạc người đầy tớ trung thành người chủ Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong hành trang bước vào đời chúng ta, không mang theo chữ “nhẫn”, cổ nhân nói: “Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu", nghĩa là, chuyện nhỏ, việc nhỏ mà không kiềm chế, nhẫn nại, chịu đựng thi làm hỏng việc lớn Vậy “Nhẫn” gì? — Nhẫn nhịn, dằn lòng xuống Nhẫn thường liền với từ, nhẫn nại, nhẫn nhịn, nhẫn nhục Nhẫn nại có nghĩa bền bỉ, chịu đựng khó khăn để làm việc Nhẫn nhịn chịu nhịn, chịu dằn lòng xuống Còn nhẫn nhục nghĩa dằn lòng chịu đựng điều cực nhục Tất biểu tâm lí tự làm chủ thân cao trước áp lực bên Trong sống giao tiếp ngày, tránh khỏi mâu thuẫn xung đột Không nên “việc bé xé làm to” Nếu chuyện nhỏ mà cố chấp, không nhẫn nhịn, tự kiềm chế làm hỏng việc lớn, ơng bà, cha mẹ thường khuyên bảo cháu: “Một điều nhịn chín điều lành” Cổ ngữ có câu: “Tiến bất nhẫn bất thành đại sự” (không biết nhẫn nhịn chuyện nhỏ việc lớn khơng thành) Trong sống, có lúc ta phải làm ngơ trước điều trái tai kẻ hăng, hiếu thắng Có lúc bị “bắt nạt” cách hồ đồ mà ta phải nén lòng nhẫn nhịn, chịu đựng, cho qua Có nên tranh luận, cãi lí với kẻ nóng nảy, ăn nói hồ đồ, chí vơ lễ khơng? Ta phải biết “tránh voi” có lúc lại cần tránh xa “con trâu lấm” Mà loại “trâu lấm” đường đời nhiều Câu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, câu “thấy cứt tránh ngang, có sang cứt!” câu tục ngữ chí lí nêu lên học chữ “nhẫn” Sách cổ ghi lại bao câu chuyện lí thú chữ “nhẫn” Thuở thiếu thời, Trương Lương (đại mưu sĩ Hán Cao Tổ sau này) lúc ngang qua bến đò sơng Xích Thủy gặp ông lão người nhỏ bé, mắt xếch, ngạo mạn bắt “nhặt giày”, bắt “xỏ giày” cho ơng ta Sau lời khen: “Tay có cốt cách làm người”, ông lão lên giọng bảo: “Năm ngày sau, nhà đến gặp ta bến đò! ” Trương Lương khó chịu, nhưug nén lòng chịu đựng Sau đó, phải hai lần đứng đợi bến đò vào lúc nửa đêm, Trương Lương gặp “lão già quái gỡ!” Sự nhẫn nhục, nhẫn nại đưa đến điều bất ngờ có: Trương Lương ông lão tặng cho sách quý Binh pháp Thái Cơng Lúc đó, Trương Lương biết ơng già Hồng Thạch Cơng, tiên ơng chân núi thành Bắc Chuyện thứ hai nói Hàn Tín bị anh bán thịt giễu cợt, chua cay, chí bị bắt chui qua háng Trong bụng chua cay, tức giận, Hàn Tín nhẫn nhục nhất làm theo lờ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-suy-nghi-gi-ve-hai-chu-nhan-nhin-nhan-nhuc-ngu-van-12c30a619.html#ixzz5n2Lxtbam ... thứ hai nói Hàn Tín bị anh bán thịt giễu cợt, chua cay, chí bị bắt chui qua háng Trong bụng chua cay, tức giận, Hàn Tín nhẫn nhục nhất làm theo lờ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban -suy- nghi-gi-ve -hai- chu-nhan-nhin-nhan-nhuc-ngu-van-12c30a619.html#ixzz5n2Lxtbam... giận, Hàn Tín nhẫn nhục nhất làm theo lờ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban -suy- nghi-gi-ve -hai- chu-nhan-nhin-nhan-nhuc-ngu-van-12c30a619.html#ixzz5n2Lxtbam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bạn suy nghĩ gì về hai chữ nhẫn nhịn nhẫn nhục, Bạn suy nghĩ gì về hai chữ nhẫn nhịn nhẫn nhục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn