Một lần trả lời câu hỏi của các cô con gái đức tính mà cha quý nhất là gì các mác đã trả lời bằng hai tiếng giản dị anh chị hiểu thế nào về đức tính ấy

2 79 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:26

Một lần, trả lời câu hỏi của các cô con gái: “Đức tính mà cha quý nhất là gì?. Các Mác đã trả lời bằng hai tiếng “giản dị. Anh (chị) hiểu thế nào về đức tính ấy? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Giản dị là một đức tính quý báu, đồng thời cùng là một phương hướng tu dưỡng, rèn luyện.Bàn luận về văn minh, lịch sự trong xây dựng nếp sống mới, con người mới hiện nay ở...Bạn suy nghĩ gì về hai chữ nhẫn nhịn, nhẫn nhục Ngữ Văn 12Nhà sư phạm nổi tiếng V.A. Xukhômlinxki có viết: Niềm tin và thế giới ... không...Tuân Tử nói: Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học ĐỨC TÍNH GIẢN DỊLàm người như thế nào là câu hỏi lớn day dứt bao nhiêu thế hệ xưa nay. Câu hỏi của các cô con gái của Các Mác đối với cha mình chính là như thế. Câu hỏi “Đức tính mà cha quý nhất là gì” cũng tức là hỏi cha thích một con người như thế nào, thích sống như thê nào.Câu trả lời cùa Các Mác đã nêu lên một đức tính quan trọng của con người: giản dị. Giản dị là một đức tính về phong cách sống. Người ta thường nói: con người giản dị, tác phong giản dị, ăn mặc giản dị, lời văn giản dị... Đức tính giản dị đối lập với thói xa hoa, thói phô trương, kiểu cách, làm bộ làm tịch, bày vẽ ra nhiều thú tục rườm rà, rắc rối. Giản dị là sống tự nhiên, tìm một con đường ngắn nhất để đến với mọi người, mọi việc.Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương sáng lớn về đức tính giản dị. Phạm Văn Đồng từng nói: Bình sinh Hồ Chủ Tịch là một người rất giản dị, lão thực. Vĩ nhân, thật vĩ nhân bao giờ cũng giản dị, lão thực. Hồi còn sống ở chiến khu, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống chung, ăn chưng với cán bộ, bộ đội. Đến bữa cơm, Người lấy thìa chia thức ăn cho mọi người. Giờ giải lao, Người đánh bóng chuyền với mọi người, về Hà Nội, Người vẫn thích mặc bộ bà ba, đi dép lốp, ở nhà sàn, về ngôn ngữ, tuy Người rất giỏi tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và nhiều thứ tiếng khác, nhưng Người chủ trương nói tiếng Việt, không thích dùng từ nước ngoài khi không cần thiết, không chủ trương nói tiếng Việt, không thích dùng từ nước ngoài khi không cần thiết, không ai hiểu. Bác Hồ rất ghét phô trương, xa hoa. Đến thăm nơi nào, Người không muốn báo trước để người ta tổ chức đón rước, mất công mất việc. Trong Di chúc, Người không muốu sau khi mình mất, nhân dân phải tổ chức điếu phúng linh đình.Nhưng giản dị không phải là đơn giản, thô sơ. Thơ của Bác Hồ chẳng hạn, là giản dị, nhưng không giản đơn chút nào. Ví như bài Đi đường, dễ hiểu, gợi cảm, không dùng điển cổ, nhưng rất sâu sắc. Giản dị là hình thức của cách sống, cách suy nghĩ chân thật, trung thực của con người.Không nên hiểu giản dị là không ăn mặc đXem thêm tại: https:loigiaihay.commotlantraloicauhoicuacaccocongaiductinhmachaquynhatlagicacmacdatraloibanghaitienggiandianhchihieuthenaoveductinhaynguvan12c30a624.htmlixzz5n2LcbFo5 Một lần trả lời câu hỏi gái Đức tính cha q Các Mác trả lời hai tiếng giản dị Anh chị hiểu đức tính ấy? Ngữ Văn 12 Bình chọn: Giản dị đức tính q báu, đồng thời phương hướng tu dưỡng, rèn luyện  Bàn luận văn minh, lịch xây dựng nếp sống mới, người  Bạn suy nghĩ hai chữ "nhẫn nhịn", "nhẫn nhục" - Ngữ Văn 12  Nhà sư phạm tiếng V.A Xu-khơm-lin-xki viết: "Niềm tin giới không  Tuân Tử nói: "Người chê ta chê phải thầy ta, người khen ta khen phải Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Mơn Văn học ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ Làm người câu hỏi lớn day dứt hệ xưa Câu hỏi gái Các Mác cha Câu hỏi “Đức tính cha quý gì” tức hỏi cha thích người nào, thích sống thê Câu trả lời cùa Các Mác nêu lên đức tính quan trọng người: giản dị Giản dị đức tính phong cách sống Người ta thường nói: người giản dị, tác phong giản dị, ăn mặc giản dị, lời văn giản dị Đức tính giản dị đối lập với thói xa hoa, thói phô trương, kiểu cách, làm làm tịch, bày vẽ nhiều thú tục rườm rà, rắc rối Giản dị sống tự nhiên, tìm đường ngắn để đến với người, việc Bác Hồ gương sáng lớn đức tính giản dị Phạm Văn Đồng nói: Bình sinh Hồ Chủ Tịch người giản dị, lão thực Vĩ nhân, thật vĩ nhân giản dị, lão thực Hồi sống chiến khu, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống chung, ăn chưng với cán bộ, đội Đến bữa cơm, Người lấy thìa chia thức ăn cho người Giờ giải lao, Người đánh bóng chuyền với người, Hà Nội, Người thích mặc bà ba, dép lốp, nhà sàn, ngôn ngữ, Người giỏi tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc nhiều thứ tiếng khác, Người chủ trương nói tiếng Việt, khơng thích dùng từ nước ngồi khơng cần thiết, khơng chủ trương nói tiếng Việt, khơng thích dùng từ nước ngồi không cần thiết, không hiểu Bác Hồ ghét phô trương, xa hoa Đến thăm nơi nào, Người không muốn báo trước để người ta tổ chức đón rước, công việc Trong Di chúc, Người không muốu sau mất, nhân dân phải tổ chức điếu phúng linh đình Nhưng giản dị khơng phải đơn giản, thô sơ Thơ Bác Hồ chẳng hạn, giản dị, khơng giản đơn chút Ví Đi đường, dễ hiểu, gợi cảm, không dùng điển cổ, sâu sắc Giản dị hình thức cách sống, cách suy nghĩ chân thật, trung thực người Không nên hiểu giản dị không ăn mặc đ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/mot-lan-tra-loi-cau-hoi-cua-cac-co-con-gai-duc-tinh-ma-cha-quy-nhat-la-gicac-mac-da-tra-loi-bang-hai-tieng-gian-di-anh-chi-hieu-the-nao-ve-duc-tinh-ay-ngu-van-12c30a624.html#ixzz5n2LcbFo5 ...Không nên hiểu giản dị không ăn mặc đ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/mot-lan-tra-loi-cau-hoi-cua-cac-co -con- gai-duc-tinh-ma -cha- quy-nhat-la-gicac-mac-da-tra-loi-bang -hai- tieng-gian-di -anh- chi-hieu-the-nao-ve-duc-tinh-ay-ngu-van-12c30a624.html#ixzz5n2LcbFo5
- Xem thêm -

Xem thêm: Một lần trả lời câu hỏi của các cô con gái đức tính mà cha quý nhất là gì các mác đã trả lời bằng hai tiếng giản dị anh chị hiểu thế nào về đức tính ấy, Một lần trả lời câu hỏi của các cô con gái đức tính mà cha quý nhất là gì các mác đã trả lời bằng hai tiếng giản dị anh chị hiểu thế nào về đức tính ấy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn