Trong bài thơ một khúc ca xuân tố hữu có câu ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn anh chị hãy bày ý kiến của mình về câu thơ trên

1 144 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

Trong bài thơ Một khúc ca xuân Tố Hữu có câu: Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn? Anh (chị) hãy bày ý kiến của mình về câu thơ trên Ngữ Văn 12 Bình chọn:Cuộc sống của con người thật đa dạng và mỗi người đều có một quan điểm riêng của mình về cuộc sống. Có người chỉ biết sống cho riêng mình, cho hiện tại mà chẳng cần biết đến kẻ khác, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.Nói về giá trị của sách, nhà văn M.Goocki có viết: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi...Có người cho rằng: “Sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ đẩy con người vào chỗ sa đọa về...Trình bày quan niệm về nội dung câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những...Nhà văn Nga L. Tônxtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn ... không có cuộc sống . Hãy nêu...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học I. Mở bài: Cuộc sống của con người thật đa dạng và mỗi người đều có một quan điểm riêng của mình về cuộc sống. Có người chỉ biết sống cho riêng mình, cho hiện tại mà chẳng cần biết đến kẻ khác, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng cũng có rất nhiều người luôn suy nghĩ, trăn trở về cuộc sống làm thế nào để có một cuộc sống đẹp theo đúng ý nghĩa của nó. Nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Một khúc ca xuân cũng đã từng bâng khuâng: “Ôi Sống đẹp đẹp là thế nào hỡi bạn”.II. Thân bài:1. Giải thích: Sống như thế nào là sống đẹp?“Sống đẹp” là cách sống không phải chỉ biết sống cho riêng mình, sống theo lối sống cá nhân, ích kỉ, đi ngược lại đạo lí làm người... mà “sống đẹp” là một cách sống biết hi sinh, vị tha, biết đấu tranh cho hạnh phúc của người khác, tức là phải luôn luôn sống theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.“Sống đẹp ” còn là cách sống luôn hướng về một mục đích, một lí tưởng cao đẹp, luôn gắn bó cuộc đời mình với đất nước với nhân dân. Cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một minh chứng hùng hồn cho cách sống đẹp. Vì thiết tha với đất nước, với nhân dân nên cả cuộc đời Bác phải trải qua biết bao nhiêu hi sinh, gian khổ để đấu tranh cho nền độXem thêm tại: https:loigiaihay.comtrongbaithomotkhuccaxuantohuucocauoisongdeplathenaohoibananhchihaybayykiencuaminhvecauthotrennguvan12c30a1058.htmlixzz5n2KOHbeA Trong thơ Một khúc ca xuân Tố Hữu câu Ôi sống đẹp bạn Anh chị bày ý kiến câu thơ - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Cuộc sống người thật đa dạng người quan điểm riêng sống người biết sống cho riêng mình, cho mà chẳng cần biết đến kẻ khác, chẳng biết ngày mai  Nói giá trị sách, nhà văn M.Goocki viết: “Sách mở rộng trước mắt tơi  người cho rằng: “Sự ham muốn vô độ tiền bạc đẩy người vào chỗ sa đọa  Trình bày quan niệm nội dung câu ngạn ngữ: "Khơng nghề hèn cả,  Nhà văn Nga L Tơn-xtơi nói: “Lí tưởng đèn khơng sống " Hãy nêu Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học I Mở bài: Cuộc sống người thật đa dạng người quan điểm riêng sống người biết sống cho riêng mình, cho mà chẳng cần biết đến kẻ khác, chẳng biết ngày mai Nhưng nhiều người ln suy nghĩ, trăn trở sống làm để sống đẹp theo ý nghĩa Nhà thơ Tố Hữu thơ Một khúc ca xuân bâng khuâng: “Ôi! Sống đẹp đẹp bạn” II Thân bài: Giải thích: Sống sống đẹp? “Sống đẹp” cách sống biết sống cho riêng mình, sống theo lối sống nhân, ích kỉ, ngược lại đạo lí làm người mà “sống đẹp” cách sống biết hi sinh, vị tha, biết đấu tranh cho hạnh phúc người khác, tức phải luôn sống theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh “mình người, người mình” “Sống đẹp ” cách sống ln hướng mục đích, lí tưởng cao đẹp, ln gắn bó đời với đất nước với nhân dân Cách sống Chủ tịch Hồ Chí Minh minh chứng hùng hồn cho cách sống đẹp Vì thiết tha với đất nước, với nhân dân nên đời Bác phải trải qua biết hi sinh, gian khổ để đấu tranh cho độ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/trong-bai-tho-mot-khuc-ca-xuan-to-huu-co-cau-oi-song-dep-la-the-nao-hoiban-anh-chi-hay-bay-y-kien-cua-minh-ve-cau-tho-tren-ngu-van-12-c30a1058.html#ixzz5n2KOHbeA
- Xem thêm -

Xem thêm: Trong bài thơ một khúc ca xuân tố hữu có câu ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn anh chị hãy bày ý kiến của mình về câu thơ trên, Trong bài thơ một khúc ca xuân tố hữu có câu ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn anh chị hãy bày ý kiến của mình về câu thơ trên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn