Kiểm tra 15 phút chương 2 lần 2 đề 1

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - Huế 0969 311 412 - 093 4848 755 Họ tên người làm: Số câu đúng: Họ tên người chấm: Điểm: KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG LẦN - ĐỀ (10/2018) Câu 1: Điều sau sai nói phương độ lớn lực đàn hồi? A Với độ biến dạng nhau, độ lớn lực đàn hồi phụ thuộc vào kích thước chất vật đàn hồi B Với mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vng góc với mặt tiếp xúc C Với vật lò xo, dây cao su, dài, lực đàn hồi hướng dọc theo trục vật D Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ biến dạng vật biến dạng Câu 2: Khi khối lượng hai vật tăng gấp đôi khoảng cách chúng giảm phân nửa lực hấp dẫn chúng có độ lớn A Giảm 16 lần C Giảm lần B Giữ nguyên cũ D Tăng gấp 16 lần Câu 3: Trên hành tinh X, gia tốc rơi tự 1/4 gia tốc rơi tự Trái Đất Nếu thả vật từ độ cao h Trái Đất thời gian t độ cao vật rơi hành tinh X thời gian (bỏ qua thay đổi gia tốc trọng trường theo độ cao) A 5t B 2t C t/2 D t/4 Câu 4: Một vật khối lượng 1kg, mặt đất có trọng lượng 10N Khi chuyển vật tới độ cao 3R (R: bán kính Trái Đất) có trọng lượng A 20N B 5N C 2,5N D 0,625N Trung tâm Luyện thi kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - Huế 0969 311 412 - 093 4848 755 Câu 5: Một lò xo có đầu gắn cố định Nếu treo vật nặng khối lượng 600 g vào đầu lò xo có chiều dài 23 cm Nếu treo vật nặng khối lượng 800 g vào đầu lò xo có chiều dài 24 cm Biết treo hai vật vào đầu lò xo giới hạn đàn hồi Lấy A 200 N/m B 100 N/m g  10m / s2 Độ cứng lò xo C 150 N/m D 250 N/m Câu 6: Hệ số ma sát trượt: A Tỉ lệ thuận với lực ma sát trượt tỉ lệ nghịch với áp lực B Phụ thuộc vào tính chất mặt tiếp xúc chất vật liệu C Không thuộc vào vật liệu tình trạng mặt tiếp xúc D Tất yếu tố Câu 7: Chọn phát biểu sai lực ma sát nghỉ A Lực ma sát nghỉ xuất có tác dụng ngoại lực vào vật B Chiều lực ma sát nghỉ phụ thuộc chiều ngoại lực C Độ lớn lực ma sát nghỉ cực đại tỉ lệ với áp lực mặt tiếp xúc D Lực ma sát nghỉ lực phát động loại tàu hoả, xe Câu 8: Một vật trượt quãng đường s = 48m dừng lại Biết lực ma sát trượt 0,06 trọng lượng vật g = 10m/s^2 Cho chuyển động vật chuyển động chậm dần Vận tốc ban đầu vật A 6,0 m/s B 7,6 m/s C 8,4 m/s D 14,9 m/s Câu 9: Điều sau nói lực tác dụng lên vật chuyển động tròn ? A Ngồi lực học, vật chịu thêm tác dụng lực hướng tâm B Hợp lực tất lực tác dụng lên vật đóng vai trò lực hướng tâm C Vật chịu tác dụng lực hướng tâm D Hợp lực tất lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo điểm khảo sát Câu 10: Tính áp lực ô tô qua điểm cầu với tốc độ 72km/h, lấy g  10m / s Trong trường hợp cầu cong lõm bán kính 200 m A 16000N B 96000N C 48000N D 32000N Trung tâm Luyện thi kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng ...Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 20 18 -2 0 19 - Huế 0969 311 4 12 - 093 4848 755 Câu 5: Một lò xo có đầu gắn cố định Nếu treo vật nặng khối lượng 600 g vào đầu lò xo có chiều dài 23 cm Nếu treo vật... lượng 800 g vào đầu lò xo có chiều dài 24 cm Biết treo hai vật vào đầu lò xo giới hạn đàn hồi Lấy A 20 0 N/m B 10 0 N/m g  10 m / s2 Độ cứng lò xo C 15 0 N/m D 25 0 N/m ... quỹ đạo điểm khảo sát Câu 10 : Tính áp lực ô tô qua điểm cầu với tốc độ 72km/h, lấy g  10 m / s Trong trường hợp cầu cong lõm bán kính 20 0 m A 16 000N B 96000N C 48000N D 320 00N
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 15 phút chương 2 lần 2 đề 1 , Kiểm tra 15 phút chương 2 lần 2 đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn