THIHOC KY i VAT LY 11 THPT mỹ đức hà nội

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

GV - Thạc sĩ Lâm Ngô - Huế - 0969 311 412 - 093 4848 755 Lớp 11 năm 2018-2019 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: VẬT 11 Đề số ( Thời gian làm 45 phút ) Họ tên: Lớp: 11A Phần A Trắc nghiệm (3,0 điểm) Câu Một điện tích điểm dương Q chân không gây điểm M cách điện tích khoảng r = 30 (cm), điện trường có cường độ E = 30000 (V/m) Độ lớn điện tích Q là: A Q = 3.10-5 (C) B Q = 3.10-6 (C) C Q = 3.10-7 (C) D Q = 3.10-8 (C) Câu Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện Biết vật A hút vật B lại đẩy C Vật C hút vật D Khẳng định sau không đúng? A Điện tích vật A D trái dấu B Điện tích vật A D dấu C Điện tích vật B D dấu D Điện tích vật A C dấu Câu Nguyên nhân gây tượng toả nhiệt dây dẫn có dòng điện chạy qua là: A Do lượng chuyển động có hướng electron truyền cho ion(+) va chạm B Do lượng dao động ion (+) truyền cho eclectron va chạm C Do lượng chuyển động có hướng electron truyền cho ion (-) va chạm D Do lượng chuyển động có hướng electron, ion (-) truyền cho ion (+) va chạm 3 1 Câu Một sợi dây đồng có điện trở 74 500 C, hệ số nhiệt điện trở   4,1.10 K Điện trở sợi dây 1000 C là: A 86,6 B 89,2 C 95 D 82 Câu Đặt hiệu điện U = 50 (V) vào hai cực bình điện phân để điện phân dung dịch muối ăn nước, người ta thu khí hiđrơ vào bình tích V = (lít), áp suất khí hiđrơ bình p = 1,3 (at) nhiệt độ khí hiđrơ t = 270C Cơng dòng điện điện phân là: A 50,9.105 J B 0,509 MJ C 10,18.105 J D 1018 kJ Câu Phát biểu sau đúng? A Hạt tải điện chất khí có các iơn dương ion âm B Dòng điện chất khí tn theo định luật Ơm C Hạt tải điện chất khí electron, iơn dương iơn âm D Cường độ dòng điện chất khí áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện Phần B Tự luận (7,0 điểm) Trung tâm luyện thi kiệt 1, Dương Văn An & 278, Bạch Đằng GV - Thạc sĩ Lâm Ngô - Huế - 0969 311 412 - 093 4848 755 Lớp 11 năm 2018-2019 Bài (3 điểm): (phần chung cho chương trình chuẩn chương trình nâng cao) Một điện tích điểm q1 = 64 C đặt điểm A khơng khí a Tính cường độ điện trường q1 gây điểm B cách A đoạn 10cm b Tại điểm B đặt điện tích q2 = 36 C Tính cường độ điện trường điểm C cách A, B đoạn 8cm 6cm c Với hệ điện tích trên, tìm điểm mà cường độ điện trường khơng Bài 2a (4 điểm): (phần riêng cho chương trình chuẩn ) Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 18V có điện trở r =  Trên bóng đèn có ghi: E, r Đ1( 12V- 12W), Đ2(12V – 7,2W), biến trở R có giá trị biến thiên từ đến 100 a Tính điện trở bóng đèn Đ1 Đ2 b Điều chỉnh R = 20 Tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn c Điều chình R để đèn Đ1 sáng bình thường R d Tháo bỏ Đ1 phải điều chỉnh R để công suất mạch lớn Trung tâm luyện thi kiệt 1, Dương Văn An & 278, Bạch Đằng ... T i i m B đặt i n tích q2 = 36 C Tính cường độ i n trường i m C cách A, B đoạn 8cm 6cm c V i hệ i n tích trên, tìm i m mà cường độ i n trường khơng B i 2a (4 i m): (phần riêng cho chương... mạch i n hình vẽ Nguồn i n có suất i n động E = 18V có i n trở r =  Trên bóng đèn có ghi: E, r Đ1( 12V- 12W), Đ2(12V – 7,2W), biến trở R có giá trị biến thiên từ đến 100 a Tính i n trở... B i (3 i m): (phần chung cho chương trình chuẩn chương trình nâng cao) Một i n tích i m q1 = 64 C đặt i m A khơng khí a Tính cường độ i n trường q1 gây i m B cách A đoạn 10cm b T i i m
- Xem thêm -

Xem thêm: THIHOC KY i VAT LY 11 THPT mỹ đức hà nội , THIHOC KY i VAT LY 11 THPT mỹ đức hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn