Bình luận câu nói nổi tiếng của nhà đại văn hào nước nga l tôn xtôi lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:20

Bình luận câu nói nổi tiếng của nhà đại văn hào nước Nga L.Tônxtôi: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống Ngữ Văn 12 Bình chọn:Người sống không có lí tưởng chẳng khác nào đi trong đêm tối hay lạc giữa rừng già, cứ mò mẫm tìm đường nhưng không có lối ra, tức là không có phương hướng kiên định và tự giết chết đời mình.Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn nêu lên những suy nghĩ của mình về nạn bạo lực...Trong bài thơ Một khúc ca xuân Tố Hữu có câu: Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn? Anh...Nói về giá trị của sách, nhà văn M.Goocki có viết: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi...Có người cho rằng: “Sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ đẩy con người vào chỗ sa đọa về...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học I. Mở bài:a.Khái niệm về hai từ “lí tưởng: Lí tưởng là mục đích, là lẽ sống cao đẹp mà mỗi con người chúng ta sẽ vươn đến.b.Nêu vai trò của hai từ “lí tưởng” trong cuộc sống của mỗi người chúng ta: Lí tưởng là động lực thúc đẩy chúng ta sống tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, cao đẹp hơn, làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn, có ích lợi cho xã hội hơn...c.Nêu câu nói của L.Tônxtôi: Chính vì vậy mà nhà đại văn hào nước Nga đã phát biểu một câu nói đầy ý nghĩa; có tác dụng lớn trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống.”II. Thân bài:a.“Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường:Vì sao L.Tônxlôi bảo: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường”. Quan điểm ấy có đúng trong thực tế của cuộc sống chúng ta không? Lời phát biểu của L.Tônxtôi đúng là một chân lí, bởi mỗi con người chúng ta trong cuộc sống đều luôn luôn mơ ước, khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Chính những ước mơ, khát vọng ấy là động lực giúp con người chúng ta sống tích cực hơn để đạt cho kì được những ước mơ khát vọng ấy. Tương lai phải khởi đi từ hiện thực. Hiện thực là nền móng của tương lai. Tòa lâu đài tương lai có được hay không là cũng do từ hiện thực. Nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy trong một bài thơ có những câu thơ mang ý nghĩa sâu sắc này:Dẫu bay lên Hỏa hay sao KimCon người cũng đi từ mặt đất Dẫu lớn tựa thiên thầnCũng sữa ngọt mẹ nuôiThật vậy, trong hiện thực, nếu chúng ta chịu khó làm việc, học tập, không kiêu căng, tự mãn, biết coi thường những gian khổ, biết đạp bằng mọi trở lực để tiến lên... thì chắc chắn chúng ta sẽ dạt được mục tiêu, lí tưởng mà mình từng ôm ấp, tương lai chúng ta sẽ tươi sáng hơn, đường hoàng hơn. Cuộc sống do mình tự tạo lập nên là một cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Không ai lo tương lai của chúng ta bằng chính chúng la, mà tương lai của chúng ta bắt đầu từ hiện thực. Chính “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường” cho cuộc sống của chúng ta mai sau. Điều này, ta dễ dàng tìm thấy nhiều tấm gương trong cuộc sống: nhiều bạn học sinh nghèo phải học tập trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, thiếu thốn đủ mọi thứ, lại vừa học vừa làm để phụ giúp cha mẹ, thế mà nhờ có niềm tin, có nghị lực, có lí tưởng mà những bạn ấy đã vượt lên chính mình để đạt thủ khoa trong các kì thi tuyển Đại học. Hoặc như Bác Hồ, người luôn luôn sống cho lí tưởng vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì lí tưởng của chủ nghĩa cộng sản nên Bác đã phải chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ để đi tìm đường cứu nước và đưa cách mạng Việt Nam vượt qua biết bao gian lao thử thách, đi đến thắng lợi vẻ vang. b.“Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống”. Như trên ta đã thấy Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường nên “không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống”.Thật vậy, người sống không có lí tưởng chẳng khác nào đi trong đêm tối hay lạc giữa rừng già, cứ mò mẫm tìm đường nhưng không có lối ra, tức là không có phương hướng kiên định và tự gXem thêm tại: https:loigiaihay.combinhluancaunoinoitiengcuanhadaivanhaonuocngaltonxtoilituonglangondenchiduongkhongcolituongthikhongcophuonghuongkiendinhmakhongcophuonghuongkiendinhthikhongcocuocsongnguvan12c30a1060.htmlixzz5n2K0UfcL Bình luận câu nói tiếng nhà đại văn hào nước Nga L Tơn xtơi tưởng đèn đường Khơng tưởng khơng phương hướng kiên định khơng phương hướng kiên định khơng sống" - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Người sống khơng tưởng chẳng khác đêm tối hay lạc rừng già, mò mẫm tìm đường khơng lối ra, tức khơng phương hướng kiên định tự giết chết đời  Anh (chị) viết văn ngắn nêu lên suy nghĩ nạn bạo lực  Trong thơ Một khúc ca xn - Tố Hữu câu: "Ơi! sống đẹp bạn? Anh  Nói giá trị sách, nhà văn M.Goocki viết: “Sách mở rộng trước mắt tơi  người cho rằng: “Sự ham muốn vô độ tiền bạc đẩy người vào chỗ sa đọa Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học I Mở bài: a.Khái niệm hai từ “lí tưởng": tưởng mục đích, lẽ sống cao đẹp người vươn đến b.Nêu vai trò hai từ “lí tưởng” sống người chúng ta: tưởng động lực thúc đẩy sống tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, cao đẹp hơn, làm cho sống ý nghĩa hơn, ích lợi cho xã hội c.Nêu câu nói L.Tơn-xtơi: Chính nhà đại văn hào nước Nga phát biểu câu nói đầy ý nghĩa; tác dụng lớn sống người chúng ta: “Lí tưởng đèn đường Khơng tưởng khơng phương hướng kiên định, khơng phương hướng kiên định khơng sống.” II Thân bài: a.“Lí tưởng đèn đường": Vì L.Tơn-xlơi bảo: “Lí tưởng đèn đường” Quan điểm thực tế sống không? - Lời phát biểu L.Tôn-xtôi chân lí, người sống luôn mơ ước, khát vọng sống tốt đẹp tương lai Chính ước mơ, khát vọng động lực giúp người sống tích cực để đạt cho kì ước mơ khát vọng Tương lai phải khởi từ thực Hiện thực móng tương lai Tòa lâu đài tương lai hay không từ thực Nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy thơ câu thơ mang ý nghĩa sâu sắc này: Dẫu bay lên Hỏa hay Kim Con người từ mặt đất Dẫu lớn tựa thiên thần Cũng sữa mẹ nuôi Thật vậy, thực, chịu khó làm việc, học tập, không kiêu căng, tự mãn, biết coi thường gian khổ, biết đạp trở lực để tiến lên chắn dạt mục tiêu, tưởng ôm ấp, tương lai tươi sáng hơn, đường hồng Cuộc sống tự tạo lập nên sống vô ý nghĩa Không lo tương lai chúng la, tương lai thực Chính “Lí tưởng đèn đường” cho sống mai sau Điều này, ta dễ dàng tìm thấy nhiều gương sống: nhiều bạn học sinh nghèo phải học tập hồn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, lại vừa học vừa làm để phụ giúp cha mẹ, nhờ niềm tin, nghị lực, tưởng bạn vượt lên để đạt thủ khoa kì thi tuyển Đại học Hoặc Bác Hồ, người ln sống cho tưởng độc lập tự cho Tổ quốc, hạnh phúc nhân dân, tưởng chủ nghĩa cộng sản nên Bác phải chịu đựng biết gian khổ để tìm đường cứu nước đưa cách mạng Việt Nam vượt qua gian lao thử thách, đến thắng lợi vẻ vang b.“Khơng tưởng khơng phương hướng kiên định, khơng phương hướng kiên định khơng sống” Như ta thấy "Lí tưởng đèn đường" nên “khơng tưởng khơng phương hướng kiên định, khơng phương hướng kiên định khơng sống” Thật vậy, người sống khơng tưởng chẳng khác đêm tối hay lạc rừng già, mò mẫm tìm đường khơng lối ra, tức khơng phương hướng kiên định tự g Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-cau-noi-noi-tieng-cua-nha-dai-van-hao-nuoc-nga-lton-xtoi-lituong-la-ngon-den-chi-duong-khong-co-li-tuong-thi-khong-co-phuong-huong-kien-dinh-ma-khong-co-phuonghuong-kien-dinh-thi-khong-co-cuoc-song-ngu-van-12-c30a1060.html#ixzz5n2K0UfcL ... có phương hướng kiên định, mà khơng có phương hướng kiên định khơng có sống Như ta thấy "L tưởng đèn đường" nên “khơng có l tưởng khơng có phương hướng kiên định, mà khơng có phương hướng kiên. .. thứ, l i vừa học vừa l m để phụ giúp cha mẹ, mà nhờ có niềm tin, có nghị l c, có l tưởng mà bạn vượt l n để đạt thủ khoa kì thi tuyển Đại học Hoặc Bác Hồ, người ln ln sống cho l tưởng độc l p... phương hướng kiên định khơng có sống Thật vậy, người sống khơng có l tưởng chẳng khác đêm tối hay l c rừng già, mò mẫm tìm đường khơng có l i ra, tức khơng có phương hướng kiên định tự g Xem thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận câu nói nổi tiếng của nhà đại văn hào nước nga l tôn xtôi lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống, Bình luận câu nói nổi tiếng của nhà đại văn hào nước nga l tôn xtôi lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn