Bình luận về câu nói nếu không có mục đích anh không làm được gì cả anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường điđơro

2 109 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:18

Bình luận về câu nói: Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường Điđơro Ngữ Văn 12 Bình chọn:Mục đích là kim chỉ nam của con người cho nên con người không thể sống, làm việc mà không có mục đích nào cả.“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đối cả thế giới ”...Bình luận về câu nói của Hoàng đế Napôlêông: Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất...Bình luận câu nói nổi tiếng của nhà đại văn hào nước Nga L.Tônxtôi: Lí tưởng là...Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn nêu lên những suy nghĩ của mình về nạn bạo lực...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong xã hội, có người công thành danh toại, cũng có kẻ suốt đời lao đao, lận đận chẳng làm nên chuyện gì đáng kể. Có người sống không hề băn khoăn về mục đích sống, tựa như con tàu ra biển không xác định hướng đi, sống không ai biết, chết chẳng ai hay. Lại có người ý đồ thì rất lớn mà sự nghiệp rất nhỏ. Chuyện thành công hay thất bại do rất nhiều nguyên nhân tạo nên, trong đó chủ yếu là mục đích. Nhà văn Pháp nổi tiếng Điđơro đã nhận xét: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường”.Câu nói của ông muốn đề cập đến tính mục đích của mọi công việc, mọi hoạt động của con người. Con người phải có mục đích sống. Mục đích sống tốt đẹp là nguồn động viên con người phấn đấu để đạt được kết quả tốt đẹp hơn, sống hữu ích hơn trong xã hội.Nhận xét trên của Điđơro hoàn toàn chính xác. Trong đời sống hàng ngày, thường khi bắt tay vào làm một việc gì, người ta đều đặt ra mục đích của công việc đó. Vậy mục đích là gì? Mục đích là yêu cầu đặt ra trước khi thực hiện một công việc. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng mục đích chính là cái mà ta cần phải phấn đấu để đạt được trong quá trình thực hiện công việc, là kết quả cuối cùng phải đạt được mà con người xác định trước khi hành động. Nó sẽ hướng mọi suy nghĩ, hành động, tập trung ý chí, nghị lực của con người để đạt được yêu cầu đã đặt ra.Mục đích là kim chỉ nam của con người cho nên con người không thể sống, làm việc mà không có mục đích nào cả.Khác với mọi loài thú khác sống theo bản năng tự nhiên, con người có trí tuệ , soi sáng nên thường đặt ra yêu cầu cụ thể trước mỗi việc làm hay còn gọi là mục tiêu hành động và trí tuệ chi phối mọi suy nghĩ. Loài người thường dùng lí trí để phân biệt đúng sai, nên hay không nên khi hành động. Hành động thiếu mục đích thường không có hiệu quả. Trước khi làm một việc gì, con người thường đặt ra mục đích cần phải đạt đưực rồi tìm mọi cách để thực hiện mục đích ấy. Từ trước tới nay, đã có biết bao nhà bác học nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trên mọi lĩnh vực để đem lại những kết quả tốt đẹp nhất, nhằm mục đích giúp ích cho đời sống con người. Mục đích sẽ mở ra phương hướng, dẫn dẵn mọi hoạt động của con người.Có mục đích, con người mới có động lực thúc đẩy trong công việc, có niềm vui và niềm tin vào việc mình làm. Ngược lại, nếu sống không có mục đích, con người sẽ trở nên thụ động, bạc nhược và vô dụng, cuộc đời mất hết ý nghĩa.Trăm ngàn công việc với trăm ngàn mục đích khác nhau; mục đích có lớn, nhỏ, xấu, tốt, tầm thường. Mỗi người đều có một mục đích sống riêng của mình. Tầm quan trọng của mục đích là điều ai cũng phải công nhận nhưng mục đích như thế nào là chuyện cần bàn. Điđơro rất có lí khi nói: Anh cũng sẽ không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường.Thế nào là mục đích tầm thường?Xem thêm tại: https:loigiaihay.combinhluanvecaunoineukhongcomucdichanhkhonglamduocgicaanhcungkhonglamduoccaigividaineunhumucdichtamthuongdidoronguvan12c30a1063.htmlixzz5n2JRF6Z5 Bình luận câu nói Nếu khơng mục đích anh khơng làm Anh khơng làm đại mục đích tầm thường Điđơro Ngữ Văn 12 Bình chọn: Mục đích kim nam người người khơng thể sống, làm việc mà khơng mục đích • “Giáo dục vũ khí mạnh mà người ta sử dụng để thay đối giới ” • Bình luận câu nói Hồng đế Na-pơ-lê-ơng: "Mất tiền chẳng cả, • Bình luận câu nói tiếng nhà đại văn hào nước Nga L.Tơn-xtơi: "Lí tưởng • Anh (chị) viết văn ngắn nêu lên suy nghĩ nạn bạo lực Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong xã hội, người cơng thành danh toại, kẻ suốt đời lao đao, lận đận chẳng làm nên chuyện đáng kể người sống khơng băn khoăn mục đích sống, tựa tàu biển không xác định hướng đi, sống không biết, chết chẳng hay Lại người ý đồ lớn mà nghiệp nhỏ Chuyện thành công hay thất bại nhiều nguyên nhân tạo nên, chủ yếu mục đích Nhà văn Pháp tiếng Điđơro nhận xét: “Nếu khơng mục đích, anh khơng làm cả, anh khơng làm đại mục đích tầm thường” Câu nói ơng muốn đề cập đến tính mục đích cơng việc, hoạt động người Con người phải mục đích sống Mục đích sống tốt đẹp nguồn động viên người phấn đấu để đạt kết tốt đẹp hơn, sống hữu ích xã hội Nhận xét Điđơro hồn tồn xác Trong đời sống hàng ngày, thường bắt tay vào làm việc gì, người ta đặt mục đích cơng việc Vậy mục đích gì? Mục đích u cầu đặt trước thực công việc Chúng ta hiểu cách đơn giản mục đích mà ta cần phải phấn đấu để đạt q trình thực cơng việc, kết cuối phải đạt mà người xác định trước hành động Nó hướng suy nghĩ, hành động, tập trung ý chí, nghị lực người để đạt yêu cầu đặt Mục đích kim nam người người sống, làm việc mà khơng mục đích Khác với loài thú khác sống theo tự nhiên, người trí tuệ , soi sáng nên thường đặt yêu cầu cụ thể trước việc làm hay gọi mục tiêu hành động trí tuệ chi phối suy nghĩ Loài người thường dùng lí trí để phân biệt sai, nên hay khơng nên hành động Hành động thiếu mục đích thường khơng hiệu Trước làm việc gì, người thường đặt mục đích cần phải đạt đưực tìm cách để thực mục đích Từ trước tới nay, nhà bác học nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo lĩnh vực để đem lại kết tốt đẹp nhất, nhằm mục đích giúp ích cho đời sống người Mục đích mở phương hướng, dẫn dẵn hoạt động người mục đích, người động lực thúc đẩy cơng việc, niềm vui niềm tin vào việc làm Ngược lại, sống khơng mục đích, người trở nên thụ động, bạc nhược vô dụng, đời nghĩa Trăm ngàn công việc với trăm ngàn mục đích khác nhau; mục đích lớn, nhỏ, xấu, tốt, tầm thường Mỗi người mục đích sống riêng Tầm quan trọng mục đích điều phải cơng nhận mục đích chuyện cần bàn Điđơro lí nói: Anh khơng làm đại mục đích tầm thường Thế mục đích tầm thường? Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-cau-noi-neu-khong-co-muc-dich-anh-khong-lam-duoc-gi-caanh-cung-khong-lam-duoc-cai-gi-vi-dai-neu-nhu-muc-dich-tam-thuong-didoro-ngu-van-12c30a1063.html#ixzz5n2JRF6Z5 ... ngàn mục đích khác nhau; mục đích có lớn, nhỏ, xấu, tốt, tầm thường Mỗi người có mục đích sống riêng Tầm quan trọng mục đích điều phải cơng nhận mục đích chuyện cần bàn Điđơro có lí nói: Anh khơng... nói: Anh khơng làm vĩ đại mục đích tầm thường Thế mục đích tầm thường? Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-cau-noi-neu-khong-co-muc-dich -anh- khong-lam-duoc-gi-caanh-cung-khong-lam-duoc-cai-gi-vi-dai-neu-nhu-muc-dich-tam-thuong-didoro-ngu-van-12c30a1063.html#ixzz5n2JRF6Z5... dẫn dẵn hoạt động người Có mục đích, người có động lực thúc đẩy cơng việc, có niềm vui niềm tin vào việc làm Ngược lại, sống khơng có mục đích, người trở nên thụ động, bạc như c vô dụng, đời nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận về câu nói nếu không có mục đích anh không làm được gì cả anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường điđơro, Bình luận về câu nói nếu không có mục đích anh không làm được gì cả anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường điđơro

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn