Bình luận ý kiến sau tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau trở thành ngựời bạn thân ở chung nhà và cuối cùng trở thành ông chủ nhà khó tính

2 105 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:16

Bình luận ý kiến sau: Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường, sau trở thành ngựời bạn thân ở chung nhà và cuối cùng trở thành ông chủ nhà khó tính Ngữ Văn 12 Bình chọn:Khi mà những thành tựu khoa học kĩ thuật ngày càng nhiều, khi mà xã hội phát triển vượt bậc, con người khám phá ra nhiều điều mới lạ thì vai trò của đời sống đạo đức tinh thần, tính nhân văn của con người ngày càng được coi trọng.Con người không có mục đích nào khác ngoài mục đích trở thành người chân chính. Hãy...Bình luận về câu nói: Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, Anh cũng...“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đối cả thế giới ”...Bình luận về câu nói của Hoàng đế Napôlêông: Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Khi mà những thành tựu khoa học kĩ thuật ngày càng nhiều, khi mà xã hội phát triển vượt bậc, con người khám phá ra nhiều điều mới lạ thì vai trò của đời sống đạo đức tinh thần, tính nhân văn của con người ngày càng được coi trọng. Chống lại những thói quen xấu là điều hết sức cần thiết, bởi vì: “Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và cuối cùng trở thành ông chủ nhà khó tính.Ý kiến trên là một lời nhận định hết sức đúng đắn cho cuộc sống và đáng để chúng ta tìm hiểu, bàn luận.Trước hết, về mặt nội dung ý nghĩa, nó chứa đựng một hàm ý hết sức sâu xa mà càng đọc lâu, càng suy ngẫm kĩ ta càng nhận ra cái hay của nó. Chỉ với ba từ ngắn gọn súc tích “tập quán xấu, đã nói lên tât cả những thói quen xấu, những hành vi cử chỉ không tốt đã thành nếp của con người. Những “tập quán xấu ấy lúc “ban đầu chỉ đơn thuần là “khách qua đường là người” mà trong lúc tình cờ, trong một khoảnh khắc vô tình, tự nhiên gặp, không hề hẹn ước. Vị khách ấy đến và đi nhanh chóng cũng như một vài tính xấu, đôi lời nói dối, vài ba hành động lầm lỗi mà nhiều khi vô tình hay cố ý ta đã làm. Tuy nhiên, tai hại không chỉ dừng lại mà thường thì nó còn tiến triển, và nhân rộng ra hơn. Từ chỗ lạ, nó (tật xấu của con người) dần dần trở thành người bạn ở chung nhà”, trở nên quá gần gũi và quen thuộc với chúng ta. Chúng ta xem điều đó như là một việc bình thường, những thói hư tật xấu ấy lập đi lập lại trở thành quá quen, thành một nếp sống tự nhiên bám chặt lấy ta. Để rồi đến cuối cùng trở thành ông chủ nhà khó tính. Từ địa vị một người “bạn thân cùng sống chung với nhau, cùng gắn bó không rời, rồi đã trở thành ông chủ nhà khó tính. Nội dung lời nhận định thật sâu sắc. Với lối so sánh ngầm sử dụng những hình ảnh ngôn từ gần gũi thân thuộc, vị trí của tập quán xấu dần đưực nâng lên thật cao, chiếm vị trí độc quyền trong ngôi nhà hay nói rộng ra là trong con người, trong suy nghĩ nhận thức và hành động của chúng ta. Nó “khó tính, ra lệnh cho chúng ta, bắt phải phục theo ý muốn của nó, làm những việc xấu hoặc đồng lõa cùng nó và tội lỗi mà nó gây ra. Với từ ngữ thân quen, dễ hiểu cùng cách diễn đạt khéo léo mà không kém phần sâu sắc, lời nhận định trên tạo một chuỗi hình ảnh liên quan chặt chẽ với nhau, thành một chuỗi móc xích những tình huống diễn ra hằng ngày, thật sự đã phản ánh được hiện thực của cuộc sống hết sức khách quan.Thật vậy, trong thực tế, xã hội ngày nay có biết bao nhiêu điều hay điều tốt nhưng tồn tại song song với nó vẫn còn vô số những tệ nạn xã hội đang diễn ra hằng ngày. Đó thật sự cũng là kết quả của quá trình tiếp cận với cái xấu lâu ngày và dần dần không những không bài trừ được mà còn chịu ảnh hưởng để rồi tiếp nhận nó như những chuyện rất bình thường, không có gì phải lưu tâm. Không phải sinh ra, ai cũng có thói xấu, có tội lỗi. Ban đầu cái xấu ở bên ngoài, ở xa như người qua đường thôi. Khi đã nhiễm phải rồi thì nó dần dần kết với ta, ra lệnh cho ta, biến ta thành đầy tớ của một ông chủ nhà khó tính, xấu tính. Nếu ta đủ bản lĩnh, khôn ngoan thì kẻ qua đường nguy hại kia sẽ không bao giờ vào được nhà ta. Cụ thể một số thực tế cho ta thấy những điều trên. Nạn ma túy đang được xã hội quan tâm chống lại mỗi ngày, đối với ai đó bắt đầu một cuộc vui đua đòi, ham chơi thử một lần cho biết. Lúc ban đầu chỉ là một vài điếu thuốc, một mũi chích, chứng tỏ mình là người từng trải, đó chính là lúc đã gặp “khách qua đường tai hại rồi. Thế nhưng, sự việc đâu chỉ đơn giản là ngừng lại tại đây, cái xấu thường có sức quyến rũ, nó còXem thêm tại: https:loigiaihay.combinhluanykiensautapquanxaubandaulakhachquaduongsautrothanhnguoibanthanochungnhavacuoicungtrothanhongchunhakhotinhnguvan12c30a1078.htmlixzz5n2J6yb89 Bình luận ý kiến sau Tập quán xấu ban đầu khách qua đường sau trở thành ngựời bạn thân chung nhà cuối trở thành ông chủ nhà khó tính" - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Khi mà thành tựu khoa học kĩ thuật ngày nhiều, mà xã hội phát triển vượt bậc, người khám phá nhiều điều lạ vai trò đời sống đạo đức tinh thần, tính nhân văn người ngày coi trọng • "Con người khơng có mục đích khác ngồi mục đích trở thành người chân Hãy • Bình luận câu nói: "Nếu khơng có mục đích, anh khơng làm cả, Anh • “Giáo dục vũ khí mạnh mà người ta sử dụng để thay đối giới ” • Bình luận câu nói Hồng đế Na-pơ-lê-ơng: "Mất tiền chẳng cả, Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Khi mà thành tựu khoa học kĩ thuật ngày nhiều, mà xã hội phát triển vượt bậc, người khám phá nhiều điều lạ vai trò đời sống đạo đức tinh thần, tính nhân văn người ngày coi trọng Chống lại thói quen xấu điều cần thiết, vì: “Tập quán xấu ban đầu khách qua đường, sau trở thành người bạn thân chung nhà cuối trở thành ơng chủ nhà khó tính" Ý kiến lời nhận định đắn cho sống đáng để tìm hiểu, bàn luận Trước hết, mặt nội dung ý nghĩa, chứa đựng hàm ý sâu xa mà đọc lâu, suy ngẫm kĩ ta nhận hay Chỉ với ba từ ngắn gọn súc tích “tập qn xấu", nói lên tât thói quen xấu, hành vi cử khơng tốt thành nếp người Những “tập quán xấu" lúc “ban đầu" đơn “khách qua đường" "người” mà lúc tình cờ, khoảnh khắc vơ tình, tự nhiên gặp, khơng hẹn ước Vị khách đến nhanh chóng vài tính xấu, đơi lời nói dối, vài ba hành động lầm lỗi mà nhiều vô tình hay cố ý ta làm Tuy nhiên, tai hại khơng dừng lại mà thường tiến triển, nhân rộng Từ chỗ lạ, (tật xấu người) "trở thành người bạn chung nhà”, trở nên gần gũi quen thuộc với Chúng ta xem điều việc bình thường, thói hư tật xấu lập lập lại trở thành quen, thành nếp sống tự nhiên bám chặt lấy ta Để đến "cuối trở thành ông chủ nhà khó tính" Từ địa vị người “bạn thân" sống chung với nhau, gắn bó khơng rời, trở thành "ơng chủ nhà khó tính" Nội dung lời nhận định thật sâu sắc Với lối so sánh ngầm sử dụng hình ảnh ngơn từ gần gũi thân thuộc, vị trí "tập quán xấu" dần đưực nâng lên thật cao, chiếm vị trí độc quyền ngơi nhà hay nói rộng người, suy nghĩ nhận thức hành động Nó “khó tính", lệnh cho chúng ta, bắt phải phục theo ý muốn nó, làm việc xấu đồng lõa tội lỗi mà gây Với từ ngữ thân quen, dễ hiểu cách diễn đạt khéo léo mà không phần sâu sắc, lời nhận định tạo chuỗi hình ảnh liên quan chặt chẽ với nhau, thành chuỗi móc xích tình diễn ngày, thật phản ánh thực sống khách quan Thật vậy, thực tế, xã hội ngày có biết điều hay điều tốt tồn song song với vơ số tệ nạn xã hội diễn ngày Đó thật kết trình tiếp cận với xấu lâu ngày không trừ mà chịu ảnh hưởng để tiếp nhận chuyện bình thường, khơng có phải lưu tâm Khơng phải sinh ra, có thói xấu, có tội lỗi Ban đầu xấu bên ngồi, xa người qua đường Khi nhiễm phải kết với ta, lệnh cho ta, biến ta thành đầy tớ ơng chủ nhà khó tính, xấu tính Nếu ta đủ lĩnh, khơn ngoan kẻ qua đường nguy hại không vào nhà ta Cụ thể số thực tế cho ta thấy điều Nạn ma túy xã hội quan tâm chống lại ngày, bắt đầu vui đua đòi, ham chơi thử lần cho biết Lúc ban đầu vài điếu thuốc, mũi chích, chứng tỏ người trải, lúc gặp “khách qua đường" tai hại Thế nhưng, việc đâu đơn giản ngừng lại đây, xấu thường có sức quyến rũ, cò Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-y-kien-sau-tap-quan-xau-ban-dau-la-khach-quaduong-sau-tro-thanh-nguoi-ban-than-o-chung-nha-va-cuoi-cung-tro-thanh-ong-chu-nha-kho-tinhngu-van-12-c30a1078.html#ixzz5n2J6yb89 .. .khó tính" Từ địa vị người bạn thân" sống chung với nhau, gắn bó khơng rời, trở thành "ơng chủ nhà khó tính" Nội dung lời nhận định thật sâu sắc Với... bình thường, khơng có phải lưu tâm Khơng phải sinh ra, có thói xấu, có tội lỗi Ban đầu xấu bên ngoài, xa người qua đường Khi nhiễm phải kết với ta, lệnh cho ta, biến ta thành đầy tớ ông chủ nhà. .. ông chủ nhà khó tính, xấu tính Nếu ta đủ lĩnh, khơn ngoan kẻ qua đường nguy hại không vào nhà ta Cụ thể số thực tế cho ta thấy điều Nạn ma túy xã hội quan tâm chống lại ngày, bắt đầu vui đua
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận ý kiến sau tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau trở thành ngựời bạn thân ở chung nhà và cuối cùng trở thành ông chủ nhà khó tính, Bình luận ý kiến sau tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau trở thành ngựời bạn thân ở chung nhà và cuối cùng trở thành ông chủ nhà khó tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn