Anh chị hãy viết một bài văn nghị luận bàn về vấn đề tôn sư trọng đạo trong truyền thống đạo lí của dân tộc ta

2 167 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:14

Anh (chị) hãy viết một bài văn nghị luận bàn về vấn đề tôn sư trọng đạo trong truyền thống đạo lí của dân tộc ta Ngữ Văn 12 Bình chọn:Biết ơn thầy cô, chúng ta cần phải luôn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Những con người không biết “tôn sư trọng đạo” là những con người sống vong ân bội nghĩa, không có đạo lí làm người,...Nhà văn Đức F.Sile có nói: Tình yêu là niềm say mê làm cho người khác hạnh phúc....Chứng minh và giải thích ý kiến: Ai cũng biết tàn phá rừng là tự thắt cổ mình, vì đó...Bình luận ý kiến sau: Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường, sau trở thành ngựời...Con người không có mục đích nào khác ngoài mục đích trở thành người chân chính. Hãy...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong đời sống tinh thần của dân tộc ta có những tình cảm đã thành truyền thống trong đạo lí làm người như: tình yêu quê hương, đất nước; lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ; lòng thủy chung, son sắt trong đạo vợ chồng và “tôn sư trọng đạo cũng là một nét đẹp trong truyền thống đạo lí của con người Việt Nam ta.Thật vậy, ngày trước người thầy có một vị trí rất quan trọng trong đời sống xã hội. Người thầy đươc mọi người kính trọng và đề cao tuyệt đối: “một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Và tổ tiên ta đã từng răn dạy:Muốn sang thì bắc cầu kiềuMuốn con hay chữ phải yêu mến thầyTruyền thống ấy được lưu truyền từ nghìn xưa đến hôm nay. Trong cuộc sống hôm nay người thầy không còn được kính trọng như xưa, bởi một số người trong xã hội hiện nay có xu hướng chạy theo đời sống vật chất, sống bằng hình thức, ít coi trọng những giá trị tinh thần, đạo đức suy đồi. Hơn nữa, đời sống vật chất của người thầy chân chính hiện nay quá khó khăn đã làm giảm đi các vị trí cao đẹp của người thầy trong xã hội. Người thầy trong xã hội hiện nay không còn được trọng vọng như ngày xưa. Nói như thế không phải là trong xã hội hiện nay cái đạo lí “tôn sư trọng đạo đã hoàn toàn mất đi. Bên cạnh đó có một nguyên nhân khác làm mất đi vẻ đẹp của người thầy, người cô là do đồng lương không đủ sống nên có nhiều thầy, cô phải dạy thêm để kiếm sống. Nếu thầy cô nào dạy ngay thẳng, với cái tâm của một người thầy thì không có gì để nói. Nhưng có những thầy cô thiếu lương tâm nghề nghiệp, đã gây khó khăn những học sinh không chịu học thêm, gây nên sự bất bình của phụ huynh và học sinh. Chính những người thầy, người cô đó đã tự đánh mất cái phẩm chất cao quý của người thầy. Nói như thế không phải là trong xã hội hiện nay đạo lí “tôn sư trọng đạo đã hoàn toàn mất đi, mà vẫn còn trong tâm trí và hành động của những người học trò chân chính, những người còn biết đặt giá trị tinh thần lên trên giá trị vật chất. Ngày nhà giáo Việt Nam 20 11, không phải là ngày toàn xã hội tri ân những người thầy, người cô đó ư? Tri ân và tôn vinh những người thầy, người cô có lương tâm trong sáng, đạo đức sáng ngời, tất cả vì học sinh thân yêu. “Tôn sư trọng đạo là một truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta mà ngày nay chúng ta cần phải kế thừa và phát huy, bởi cha mẹ sinh ra ta, nuôi nấng ta, cho ta cuộc sống, thầy cô cho ta bao kiến thức, bồi dưỡng cho tâm hồn chúng ta thanh cao trong sáng, chắp cánh cho ước mơ chúng ta bay cao và bay xa hơn, trang bị cho chúng ta hành trang để mai này chúng ta vững bước vào đời. Công ơn của thầy cô đối với chúng ta thật vô cùng to lớn chẳng khác nào công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, nên người ta thường nói thầy, cô là người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta.Vai trò của người thầy, người cô đối với cuộc đời chúng ta thật quá lớn, chúng ta không thể nào quên được. Mỗi lần nghe lời bài hát “Bụi phấn lòng mỗi chúng ta không khỏi nôn nao:Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơiCó hát bụi nào, rơi trên bục giảng Có hạt bụi nào, rơi trên tóc thầy Mai sau lớn nên ngườiThầy cô có thể nào quênNgày xưa từng dạy dỗKhi em tuổi còn thơ...Biết ơn thầy cô, chúng ta cần phải luôn luôn giXem thêm tại: https:loigiaihay.comanhchihayvietmotbaivannghiluanbanvevandetonsutrongdaotrongtruyenthongdaolicuadantoctanguvan12c30a1083.htmlixzz5n2Idylm1 Anh chị viết văn nghị luận bàn vấn đề tôn trọng đạo truyền thống đạo dân tộc ta - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Biết ơn thầy cơ, cần phải ln ln giữ gìn phát huy truyền thống “tơn trọng đạo” dân tộc Những người “tôn trọng đạo” người sống vong ân bội nghĩa, khơng có đạo làm người,  Nhà văn Đức F.Sile có nói: "Tình u niềm say mê làm cho người khác hạnh phúc"  Chứng minh giải thích ý kiến: "Ai biết tàn phá rừng tự thắt cổ mình,  Bình luận ý kiến sau: "Tập qn xấu ban đầu khách qua đường, sau trở thành ngựời  "Con người khơng có mục đích khác ngồi mục đích trở thành người chân Hãy Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong đời sống tinh thần dân tộc ta có tình cảm thành truyền thống đạo làm người như: tình u quê hương, đất nước; lòng hiếu thảo cha mẹ; lòng thủy chung, son sắt đạo vợ chồng “tôn trọng đạo" nét đẹp truyền thống đạo người Việt Nam ta Thật vậy, ngày trước người thầy có vị trí quan trọng đời sống xã hội Người thầy đươc người kính trọng đề cao tuyệt đối: “một chữ thầy, nửa chữ thầy" Và tổ tiên ta răn dạy: Muốn sang bắc cầu kiều Muốn hay chữ phải yêu mến thầy Truyền thống lưu truyền từ nghìn xưa đến hơm Trong sống hơm người thầy khơng kính trọng xưa, số người xã hội có xu hướng chạy theo đời sống vật chất, sống hình thức, coi trọng giá trị tinh thần, đạo đức suy đồi Hơn nữa, đời sống vật chất người thầy chân q khó khăn làm giảm vị trí cao đẹp người thầy xã hội Người thầy xã hội khơng trọng vọng Nói khơng phải xã hội đạo “tơn trọng đạo" hồn tồn Bên cạnh có ngun nhân khác làm vẻ đẹp người thầy, người đồng lương khơng đủ sống nên có nhiều thầy, cô phải dạy thêm để kiếm sống Nếu thầy cô dạy thẳng, với tâm người thầy khơng có để nói Nhưng có thầy thiếu lương tâm nghề nghiệp, gây khó khăn học sinh khơng chịu học thêm, gây nên bất bình phụ huynh học sinh Chính người thầy, người tự đánh phẩm chất cao quý người thầy Nói khơng phải xã hội đạo “tơn trọng đạo" hồn tồn đi, mà tâm trí hành động người học trò chân chính, người biết đặt giá trị tinh thần lên giá trị vật chất Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, khơng phải ngày tồn xã hội tri ân người thầy, người ư? Tri ân tơn vinh người thầy, người có lương tâm sáng, đạo đức sáng ngời, tất học sinh thân yêu “Tôn trọng đạo" truyền thống đạo tốt đẹp dân tộc ta mà ngày cần phải kế thừa phát huy, cha mẹ sinh ta, nuôi nấng ta, cho ta sống, thầy cô cho ta bao kiến thức, bồi dưỡng cho tâm hồn cao sáng, chắp cánh cho ước mơ bay cao bay xa hơn, trang bị cho hành trang để mai vững bước vào đời Công ơn thầy cô thật vô to lớn chẳng khác công ơn sinh thành, dưỡng dục cha mẹ, nên người ta thường nói thầy, người cha, người mẹ thứ hai Vai trò người thầy, người cô đời thật lớn, quên Mỗi lần nghe lời hát “Bụi phấn" lòng khơng khỏi nôn nao: Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi Có hát bụi nào, rơi bục giảng Có hạt bụi nào, rơi tóc thầy Mai sau lớn nên người Thầy qn Ngày xưa dạy dỗ Khi em tuổi thơ Biết ơn thầy cô, cần phải luôn gi Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/anh-chi-hay-viet-mot-bai-van-nghi-luan-ban-ve-van-de-ton-su-trong-daotrong-truyen-thong-dao-li-cua-dan-toc-ta-ngu-van-12-c30a1083.html#ixzz5n2Idylm1 ...“Tơn sư trọng đạo" truyền thống đạo lí tốt đẹp dân tộc ta mà ngày cần phải kế thừa phát huy, cha mẹ sinh ta, nuôi nấng ta, cho ta sống, thầy cô cho ta bao kiến thức, bồi dưỡng... luôn gi Xem thêm tại: https://loigiaihay.com /anh- chi-hay-viet-mot-bai-van-nghi-luan-ban-ve-van-de-ton-su -trong- daotrong-truyen-thong-dao-li-cua-dan-toc -ta- ngu-van-12-c30a1083.html#ixzz5n2Idylm1... mẹ, nên người ta thường nói thầy, cô người cha, người mẹ thứ hai Vai trò người thầy, người đời thật lớn, quên Mỗi lần nghe lời hát “Bụi phấn" lòng khơng khỏi nơn nao: Khi thầy viết bảng, bụi
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh chị hãy viết một bài văn nghị luận bàn về vấn đề tôn sư trọng đạo trong truyền thống đạo lí của dân tộc ta, Anh chị hãy viết một bài văn nghị luận bàn về vấn đề tôn sư trọng đạo trong truyền thống đạo lí của dân tộc ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn