Mẫu đơn xác nhận thực tập tốt nghiệp

1 210 1
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:52

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc…..….Giấy xác nhận thực tập tốt nghiệpKính gửi: Địa chỉ: Cơ quanĐơn vị tiếp nhận thực tập: Địa chỉ: Công ty đồng ý tiếp nhận sinh viên : Sinh viên trường: Học Viện Kỹ Thuật Quân SựKhoa: Chuyên ngành: Lớp: Thời gian thực tập: Đến ngày: Nội dung thực tập gồm:Nghiên cứu vận hành máy móc tự động phục vụ sản xuấtTham gia sản xuất trực tiếp sản phẩm Hà Nội, ngày tháng năm Người đại diện công ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc … ***… Giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp Kính gửi: Địa chỉ: Cơ quan/Đơn vị tiếp nhận thực tập: Địa chỉ: Công ty đồng ý tiếp nhận sinh viên : Sinh viên trường: Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Chuyên ngành: Thời gian thực tập: Khoa: Lớp: Đến ngày: Nội dung thực tập gồm: - Nghiên cứu vận hành máy móc tự động phục vụ sản xuất - Tham gia sản xuất trực tiếp sản phẩm Hà Nội, ngày tháng năm Người đại diện công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xác nhận thực tập tốt nghiệp, Mẫu đơn xác nhận thực tập tốt nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn