BÀI TIỂU LUẬN Một số phương pháp đảm bảo kĩ thuật an toàn vệ sinh trong nhà máy sản xuất cơ khí

5 74 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:46

Kiến thức cơ bản về gia công cơ khí:•Gia công nguội kim loại thường gọi là gia công cơ khí. Trong gia công cơ khí các chi tiết được chế tạo bằng phương pháp cắt gọt bỏ lượng dư gia công để đạt đúng kích thước và độ bóng theo yêu cầu kỹ thuật.•Khi làm việc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra nhiều hay ít tuỳ thuộc vào loại máy, thiết bị, tuỳ theo cách bố trí máy, cách bố trí chỗ làm việc, cách thông gió, chiếu sáng và tuỳ theo mức độ cơ khí hoá, tự động hoá.•Trong tài liệu này sẽ giới thiệu những yêu cầu chung về an toàn lao động trong ngành cơ khí và những yêu cầu, biện pháp kỹ thuật an toàn cụ thể đối với một số máy thiết bị điển hình, thông dụng trong ngành cơ khí của nước ta hiện nay.Các mối hiểm nguy trong sản xuất gia công cơ khí BÀI TIỂU LUẬN Đề tài: Một số phương pháp đảm bảo thuật an toàn vệ sinh nhà máy sản xuất khí Kiến thức gia cơng khí: • Gia cơng nguội kim loại thường gọi gia cơng khí Trong gia cơng khí chi tiết chế tạo phương pháp cắt gọt bỏ lượng dư gia công để đạt kích thước độ bóng theo u cầu kỹ thuậtKhi làm việc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy nhiều hay tuỳ thuộc vào loại máy, thiết bị, tuỳ theo cách bố trí máy, cách bố trí chỗ làm việc, cách thơng gió, chiếu sáng tuỳ theo mức độ khí hố, tự động hố • Trong tài liệu giới thiệu yêu cầu chung an toàn lao động ngành khí yêu cầu, biện pháp kỹ thuật an toàn cụ thể số máy thiết bị điển hình, thơng dụng ngành khí nước ta Các mối hiểm nguy sản xuất gia cơng khí • Mối hiểm nguy khí nơi nguồn phát sinh nguy hiểm hình dạng, kích thước, chuyển động phương tiện làm việc, phương tiện trợ giúp, phương tiện vận chuyển chi tiết gia công gây tổn thương cho người lao động trình lao động sản xuất như: kẹp, cắt, chặt, cán, kéo, xuyên thủng, va đập… • Mức độ tổn thương (hay tác hại) mối nguy hiểm khí tùy thuộc vào lượng hệ thống tác động (như máy thiết bị…) lượng tác động người (chuyển động tay, thể) từ đánh giá tác động mối nguy hiểm Tai nạn thường gặp gia cơng khí: • Bị vấp ngã • Sập đổ, va đập • Bỏng phoi, • Điện giật • Đâm thủng, • Quần áo, tóc bị vào máyMáy cán, kẹp, cắt, • Phoi bắn vào mắt Các nguyên nhân thường gặp sản xuất gia cơng khí • Thiết bị che chắn khơng đảm bảo an tồn • Thiếu thiết bị bảo hiểm thiết bị bảo hiểm bị hỏng hay khơng hoạt động xác • Bộ phận điều khiển máy bị hỏng • Vi phạm tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình sử dụng máy an tồn • Vi phạm nội quy an toàn xưởng • Điều kiện vệ sinh như: thiếu ánh sáng, thông gió khơng tốt, ồn vượt q tiêu chuẩn cho phép • Mặt nhà xưởng lộn xộn, giao thông xưởng không thuận lợi Sắp xếp nguyên vật liệu, thành phẩm / bán thành phẩm thiếu gọn gàng, ngăn • nắp Máy khơng hồn chỉnh, thiết kế chưa tính đến yếu tố kỹ thuật an tồn • lao động, ergonomia người trực tiếp sử dụng, vận hành Máy khơng hồn chỉnh cơng nghệ chế tạo, sai quy cách kỹ thuật, • cấu điều khiển hay cấu an toàn vận hành chưa đáp ứng quy chuẩn an tồn lao động, … Vị trí lắp đặt, khai thác sử dụng máy không phù hợp, chưa tính đến • khơng đảm bảo yếu tố vệ sinh môi trường lao động công nghiệp Chế độ cơng nghệ, quy trình vận hành máy chưa thiết kế thực • phù hợp quy chuẩn an toàn lao động, tuỳ theo đặc điểm an tồn ngành nghề … Do đó, biện pháp an tồn khí phải qn xuyến từ • khâu: • Tính tốn thiết kế máy móc, cơng cụ trang thiết bị cơng nghệ kèm • Tính tốn thiết kế cơng nghệ thiết bị cơng nghệ gia công sản phẩm phù hợp quy chuẩn an toàn lao động, tuỳ theo đặc điểm an toàn ngành nghề Tuyển dụng, đào tạo huấn luyện nghề cho người lao động phải đáp ứng • yêu cầu am hiểu kỹ thuật an tồn máy cơng cụ an toàn ngành nghề tương ứng Các giải pháp an tồn sản xuất khí cho người sử dụng, vận hành, sữa chữa Nguyên tắc chung: • Phải thực đầy đủ yêu cầu an toàn vệ sinh lao động quy định hành từ khâu thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng quản lý máy, thiết bị theo quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn cụ thể yêu cầu hồ máy nhà chế tạo; • Xác định cụ thể vùng nguy hiểm nguy gây tai nạn lao động trình sử dụng máy móc thiết bị; • Thực đầy đủ biện pháp an tồn thích hợp; • Tổ chức mặt nhà xưởng phải phù hợp với điều kiện an tồn: • Chọn vị trí địa điểm phù hợp • Bố trí hợp lý nhà xưởng, kho tàng đường vận chuyển đảm bảo hợp lý thuận tiện; • Lắp đặt thiết bị xưởng đảm bảo điều kiện an toàn; Nguyên tắc an toàn sử dụng máy, thiết bị • Ngồi người phụ trách không khởi động điều khiển máy; • Trước khởi động máy phải kiểm tra thiết bị an tồn vị trí đứng; • Trước làm việc khác phải tắt máy, không để máy hoạt động khơng người điều khiển; • Cần tắt công tắc nguồn bị điện; • Khi muốn điều chỉnh máy, phải tắt động chờ cho máy dừng hẳn, không dùng tay gậy để làm dừng máy; • Khi vận hành máy phải mặc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp (không mặc quần áo dài quá, không khăn quàng cổ, găng tay v.v…); • Kiểm tra máy thường xuyên kiểm tra trước vận hành; • Trên máy hỏng cần treo biển ghi “Máy hỏng” Các lưu ý khác giúp cho máy móc, thiết bị khí an tồn suất • Chọn mua máy móc mà thao tác vận hành thật an tồn; • Các phận chuyển động bao che đầy đủ; • thiết bị tự động dừng điều khiển tay tầm điều khiển; • Sử dụng thiết bị nạp xuất nguyên liệu an toàn để tăng suất giảm nguy hiểm máy gây ra; Các vùng nguy hiểm máy cần phải che chắn cẩn thận Các phận, chi tiết che chắn cần phải: • Cố định vào máy; • Che chắn phần chuyển động máy; • Khơng cản trở hoạt động máy tầm nhìn cơng nhân; • thể tháo gỡ cần bảo dưỡng máy; • Bảo dưỡng máy cách thường xuyên; • Sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp; • Hệ thống biển báo chỗ nguy hiểm, vùng nguy hiểm đẩy đủ; • Đảm bảo hệ thống điện an tồn; • Thực đầy đủ biện pháp phòng cháy chữa cháy ... hiểu kỹ thuật an toàn máy cơng cụ an tồn ngành nghề tương ứng Các giải pháp an tồn sản xuất khí cho người sử dụng, vận hành, sữa chữa Nguyên tắc chung: • Phải thực đầy đủ yêu cầu an toàn vệ sinh. .. phần chuyển động máy; • Khơng cản trở hoạt động máy tầm nhìn cơng nhân; • Có thể tháo gỡ cần bảo dưỡng máy; • Bảo dưỡng máy cách thường xuyên; • Sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân thích... thiết bị xưởng đảm bảo điều kiện an toàn; Nguyên tắc an toàn sử dụng máy, thiết bị • Ngồi người phụ trách khơng khởi động điều khiển máy; • Trước khởi động máy phải kiểm tra thiết bị an tồn vị trí
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TIỂU LUẬN Một số phương pháp đảm bảo kĩ thuật an toàn vệ sinh trong nhà máy sản xuất cơ khí, BÀI TIỂU LUẬN Một số phương pháp đảm bảo kĩ thuật an toàn vệ sinh trong nhà máy sản xuất cơ khí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn