Phuong tien giao thong 2

10 46 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:24

AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ VẤN NẠN CẦN GIẢI QUYẾT MỤC TIÊU Xây dựng cho cơng dân có ý thức:  Chấp hành tốt luật giao thông đường  Biết tơn trọng tính mạng, tài sản người khác  Hình thành nếp sống văn minh thị TAI NẠN GIAO THƠNG LÀ GÌ?  Tai nạn giao thơng việc hoàn toàn bất ngờ, xảy ý muốn chủ quan người đối tượng tham gia giao thông hoạt động tuyến đường, địa bàn giao thông công cộng, chủ quan vi phạm qui tắc gặp phải tình huống, cố đột xuất khơng kịp phòng tránh gây thiệt hại định tính mạng, sức khoẻ người tài sản cho xã hội GIAO THƠNG CÁC HÌNH ẢNH CHƯA ĐẸP NHÂN TỐ GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG A/ Tai nạn giao thông yếu tố người gây nên: - Lỗi người điều khiển xe giới, xe thô sơ người - Lỗi người thiết kế đường áp dụng biện pháp an toàn giao thông - Lỗi người thi công -Lỗi người quản lý tu bảo dưỡng đường không làm tròn trách nhiệm -Lỗi dân cư người mua bán dọc đường B/ Tai nạn giao thông điều kiện đường xá gây nên: - Nguyên nhân gây tai nạn yếu tố hình học đường, loại mặt đường - Các biện pháp tổ chức giao thông Điều kiện chiếu sáng ban đêm Các cơng trình phòng hộ đường - Khoảng cách lưu khơng dành cho đường C/ Tai nạn giao thông phương tiện giao thông gây nên: -Các chủng loại phương tiện giao thông tham gia giao thông tuyến đường nghiên cứu -Tình trạng kỹ thuật bảo dưỡng phương tiện - Phương tiện tải chở hàng cồng kềnh ĐẶC ĐIỂM CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THƠNG • Do lái xe khơng tập trung • Bị xe đâm sang đường nút giao thơng • Bị xe đâm cắt ngang đường • Bị xe đâm từ đằng sau dọc hè đường theo hướng với xe giới • Xe giới chạy tốc độ cho phép Đây nguyên nhân chủ yếu gây vụ tử vong đường • Bị văng lên hè đường xe hất • Xe quay đầu, lái xe khó quan sát thấy người đằng sau CÁC KHÓ KHĂN Thiếu kinh phí Thiếu lực Thiếu thiện chí Thiếu tâm KẾT LUẬN TAI NẠN GIAO THÔNG NGÀY CÀNG TRẦM TRỌNG, CẦN GIẢI QUYẾT GẤP KẺO QUÁ MUỘN 10 ... ý thức:  Chấp hành tốt luật giao thông đường  Biết tơn trọng tính mạng, tài sản người khác  Hình thành nếp sống văn minh thị TAI NẠN GIAO THƠNG LÀ GÌ?  Tai nạn giao thơng việc hồn tồn bất... thiệt hại định tính mạng, sức khoẻ người tài sản cho xã hội GIAO THÔNG CÁC HÌNH ẢNH CHƯA ĐẸP NHÂN TỐ GÂY TAI NẠN GIAO THƠNG A/ Tai nạn giao thơng yếu tố người gây nên: - Lỗi người điều khiển xe... - Các biện pháp tổ chức giao thông Điều kiện chiếu sáng ban đêm Các cơng trình phòng hộ đường - Khoảng cách lưu không dành cho đường C/ Tai nạn giao thông phương tiện giao thông gây nên: -Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Phuong tien giao thong 2, Phuong tien giao thong 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn