Luyện viết chữ Hán theo giáo trình Hán Ngữ 6 Quyển Bài 1

12 335 8
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:43

Luyện viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ 6 quyển. File luyện viết gắn với từng bài, thiết kế hợp lý, dễ sử dụng. Tải 1 lần, dùng trọn đời. Giúp viết chữ theo thể chữ khải thông dụng. Luyện viết đẹp theo giáo trình.Thích hợp dùng cả bút chì, bút bi, bút mực. Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 你 Nǐ (名)Anh/bạn/cậu/ơng/bác/chú…(ngơi thứ hai số nam giới) Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 好 Hǎo Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (形)Tốt, đẹp; ok Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 一 Yī Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (数)Số (1) Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 五 Wǔ Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (数)Số năm (5) Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 八 Bā Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (数)Số tám (8) Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 大 Dà Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (形) To, lớn Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 不 Bù Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (副) Không Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 口 Kǒu (名,量) Cái miệng; nhân Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 白 Bái Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (形) màu trắng Page 10 Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 女 Nǚ Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (形) Phụ nữ, gái Page 11 Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 马 Mǎ Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (名) Con ngựa Page 12 ... Văn (形)Tốt, đẹp; ok Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 一 Yī Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (数)Số (1) Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 五 Wǔ Made by Minh Văn /... 设置人 Minh Văn Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 白 Bái Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (形) màu trắng Page 10 Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 女 Nǚ Made by Minh Văn... Văn (数)Số năm (5) Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 八 Bā Made by Minh Văn / 设置人 Minh Văn (数)Số tám (8) Page Tập viết chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ – Bài 大 Dà Made by Minh Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện viết chữ Hán theo giáo trình Hán Ngữ 6 Quyển Bài 1, Luyện viết chữ Hán theo giáo trình Hán Ngữ 6 Quyển Bài 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn